Tiszteletben tartom az adatvédelmi szabályokat, és elkötelezetten védelmezem is azokat. Azért írtam ezt az adatvédelmi állásfoglalást, hogy az általam követett adatvédelmi gyakorlatról tájékoztassam önt, és megismerhesse, hogyan és milyen célból gyűjtök online információit.

Az adatok gyűjtése, feldolgozása és bármilyen formában történő kezelése mindenben megfelel a hatályos jogszabályok adatvédelmi rendelkezéseinek.

1.Adat védelmi állásfoglalás célja

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Coaching Partner Kft.  (Székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48., Cégjegyzékszám: 13-09-176190, Adószám: 25323164-2-13) által a www.vezetofejlesztes.hu   internetes oldalakon  alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

2. Adatkezelő megnevezése

Név: Coaching Partner Kft.

Székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.

Telefonszám: +36 70 6363 538

E-mail cím: info@coachingpartner.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám:  NAIH-108167/2016.

3.A kezelt személyes adatok köre

3.1) Ha információt szeretne letölteni  a www. vezetofejlesztes.hu oldalról, Vezetés & Karrier Magazinra feliratkozik, a Vezetői Klubba regisztrál vagy webshopban vásárol, néhány esetben személyes információkra lehet szükségem, például az ön e-mail címére, nevére és esetleg más, szükséges személyes azonosítókra. Ezeket az adatokat az ön hozzájárulása nélkül nem továbbítom vagy adom ki harmadik személynek.

3.2) Minden látogató domainnevét és IP címét a rendszer automatikusan regisztrálja. Ez az információ nem az önt mint személyt, hanem az ön által használt számítógépet (amivel az oldalt megtekinti) azonosítja. Ennek az információnak a segítségével felmérem a honlap használatát, hogy tovább javíthassam a szolgáltatásom. Az ily módon automatikusan regisztrált adatokhoz semmilyen módon nem csatolok egyedi, személyekhez kapcsolódó információkat.

4.Az adatkezelés jogalapja és módja 

4.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2) Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.vezetofejlesztes.hu honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

4.4) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.Az adatkezelés időtartama

5.1) A regisztráció és www.vezetofejlesztes.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatások igénybevételének idejéig tart.

6.Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1) A www.vezetofejlesztes.hu internetes oldalon történő vásárlás esetén az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349)

6.2) A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.3) A www.vezetofejlesztes.hu internetes oldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

Adatfeldolgozó: Skycentrum Betéti Társaság

Az adatfeldolgozó címe: 1089 Budapest, Golgota utca 3.

Az adatfeldolgozás helye/webhely vagy pontos cím/: 1 Burlington Rd, Dublin 4, Ireland

7.Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2) A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3) A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4) Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.

E-mail: info@coachingpartner.hu

7.5) A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8. Hírlevelek

8.1) A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a Vezetés & Karrier Magazinról,  hírlevelekről, Vezetői Klubtagságról a leiratkozásra szolgáló link segítségével.

9.Záró rendelkezések

9.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.vezetofejlesztes.hu weboldalakon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

Kránitz Éva, vezetőfejlesztési és karrierváltás-tanácsadó