Telefon: +36 70 6363 538

Vezetői szintekAz egyes vezetői szinteken különbözőek az elvárások a vezetők értékrendjét, kompetenciáit, tapasztalatait és személyiségbeli jellemzőit illetően. Amikor valakit például egyéni munkavállalói pozícióból csoportvezetővé neveznek ki, alapvető váltást jelent, hogy a munka egy jelentős részét másokkal kell elvégeztetnie. A csoportvezetőtől azt várják el, hogy az idejét másképpen ossza be, mint egyéni munkavállalóként: kevesebb időt töltsön egyéni munkával, és többet a csapat-szintű teljesítmény elérésével. Sok csoportvezető hajlamos arra, hogy maga végezzen el olyan munkákat is, melyeket kioszthatna a beosztottainak.

A csoportvezetővé válás során sokszor szükség van az értékrend megváltoztatására. Fontos ugyanis, hogy a csoportvezető értékelje a vezetői munkát, és higgyen abban, hogy az a figyelem és idő, amit másokra fordít, az szükséges. A csoportvezetőnek számos vezetői kompetenciát kell kifejlesztenie ha a munkáját eredményesen akarja végezni. A legfontosabb vezetői kompetenciák és viselkedésformák, a teljesség igénye nélkül, a következők:

Csoportvezetői kompetenciák

Csapata munkájának a megtervezése: többek között az erőforrások (pl. pénzügyi, létszám) és a célok eléréséhez szükséges reális lépések megtervezését jelenti.

Delegálás: megfelelő mennyiségű és a beosztottak felkészültségét figyelembe vevő feladatok kiosztását és az elvárások világos megfogalmazását foglalja magában. Valamint, mások munkájának nyomon követését és mérését jelenti. Gyakran várják el egy csoportvezetőtől továbbá, hogy elhárítsa a felmerülő akadályokat, illetve szükség esetén kutasson fel további erőforrásokat a feladat elvégzéséhez.

Motiválás: e tekintetben alapvetően az optimizmust, a tulajdonosi szemléletet és elkötelezettség tanúsítását jelenti, valamint azt, hogy a vezető ismerje el mások erőfeszítéseit és eredményeit, fejezze ki a bizalmát munkatársai felé.

Coaching szemléletű vezetés: általában olyan viselkedésbeli elvárást jelent, mint felismerni és bevonni a megfelelő felkészültséggel rendelkező embereket, mások teljesítményéről őszinte és hasznos visszajelzést adni, és a szakértelmet és tapasztalatokat megosztani másokkal.

Jó kapcsolat ápolása másokkal: az emberekkel nyílt, barátságos és elfogadó. Másokat tisztel és együttműködő.

Előnyös személyiségbeli tulajdonságok

A személyiségbeli tulajdonságokat illetően előnyös, ha a csoportvezető keresi az aktív együtt-működésre szolgáló lehetőségeket másokkal; szívesen alakít ki támogató kapcsolatokat, rugalmasan együttműködik a konfliktusok megoldását kereső helyzetekben. Jobban kedveli, ha a munka végeredménye inkább a csapat, mint az egyéni célok megvalósulását segíti elő. Nagyon gyakori a csoportvezetőknél az ún. túlmenedzselésre való hajlam, ami azt jelenti, hogy túlságosan belevonódnak a közvetlen beosztottak tevékenységébe ahelyett, hogy a munkatársak közötti csapatmunkát építenék.

Kommunikációs készség

Bizonyos készségbeli elvárások több vezetői szinten megjelenhetnek, más-más viselkedésbeli tartalommal. Nézzük mit jelent ez a kommunikációs készség példáján keresztül.  Egy csoportvezetőtől elvárás lehet, hogy érthetően fejezze ki magát megbeszéléseken, figyelmesen hallgassa meg mások véleményét és ötleteit, és az információit nyíltan és közvetlen módon ossza meg másokkal.

Egy középvezetővel szemben kommunikációs készség tekintetében magasabb elvárásokat támaszthatunk, például, a legbonyolultabb mondanivalót is tisztán és tömören közölje, azon túl, hogy figyelmesen meghallgatja mások mondandóját, építsen a véleményükre, ötleteikre, foglalkozzon az esetleges fenntartásokkal és ösztönözzön másokat arra, hogy véleményüknek félelem nélkül adjanak hangot, stb.

Felhívom a figyelmét, hogy a fenti írás szerzői jogi védelem alatt áll. Terjesztése kizárólag a szerző előzetes hozzájárulásával és csak az eredeti tartalommal lehetséges!

Kránitz Éva, MBA

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”