Telefon: +36 70 6363 538

Generációk a munkahelyen

Generációk-a-munkahelyen

BB, X,Y és Z generációk a munkahelyen

Milyen életesemények hatottak az egyes generációkra, mik az általános generációs jellemzők és fő kihívások?

Olyasmiről írok, amiről már sokan és sokfélét írtak, sorra születnek a kutatások a generációk hozzáállásáról, viselkedéséről és tulajdonságairól, csak éppen ember legyen a talpán, aki talál ezekben közös nevezőt. Az eredmények többnyire egymásnak ellentmondóak és leegyszerűsítettek.

Már maga a generáció szakirodalmi definíciója sem egységes, azaz maguk a kutatók is eltérően értelmezik a fogalmat. Az egyik legelterjedtebb nézet, hogy azok tartoznak egy generációhoz, akik egy időszakban születtek, nagyjából azonos földrajzi helyen. Így azonos életesemények hatottak rájuk és alakították a hiedelmeiket és élethez való hozzáállásukat, ami pedig alapvetően meghatározza a viselkedésüket. A generációs időszakok végpontjai régiónként vannak meghatározva, ezért fordul elő az, hogy ahány forrás, annyi dátum arra vonatkozóan, hogy mettől meddig számítunk egy adott generációt.

Ez a cikk nem az egymásnak ellentmondó kutatások bemutatásáról szól, hanem sokkal inkább olyan kurátori munka eredménye, amelynek rendező elve a saját logikám és sokéves, a munka világában szerzett tapasztalatom.

Jelenleg négy generáció van párhuzamosan jelen a munkaerőpiacon. A fenti táblázatban generációként röviden feltüntettem néhány, szerintem meghatározó életeseményt, generációs jellemzőt és kihívást. Most vegyük ezeket részletesebben górcső alá.

Baby boomer (66–76 éves 2022-ben)

A második világháború után születtek, amikor még mindenki a világot uraló karizmatikus vezetőkről beszélt (Hitler, Roosevelt, Churchill), akiket egy új világrend kialakításának vágya hajtott, és leginkább az foglalkoztatott, hogy kié lesz a szuperhatalom, ki uralja majd a világot.

Miután a katonák hazaértek a frontról, családot alapítottak, ami a népesség hatalmas növekedését eredményezte. A nyugati társadalmakban ez a nemzedék prosperitásban nőtt fel, és később növekedést teremtett maga is. Erős hatóerővel bíró, a „semmi sem lehetetlen” érzéssel átitatott generáció ez, melynek csúcsvezetőit leginkább a hatalom, tekintély és pénz motiválja.

Erős hatóerővel rendelkeznek

C. G. Jung, svájci pszichiáter óta tudjuk, hogy emberiségnek, így az egyes generációknak is van egy általános közös tapasztalata a világ dolgairól, amit kollektív pszichének nevezett el.
Minden generációban vannak, akik jól illeszkednek ehhez, és a tevékenységükkel ikonikusan kiemelkednek az egész nemzedékből. Gondoljunk csak a Beatlesre, a Rolling Stonesra vagy a Doorsra, akiknek a zenéjén keresztül ma is érezhetjük a baby boomer generáció hatalmas és átütő erejét.

Kutatások szerint hajlamos az énközpontúságra és az arroganciára. Szeretik magukra vonni a figyelmet és így a középpontba kerülni. Státuszszimbólumokkal vértezik fel magukat, és mutatják a világnak, hogy kik is ők (a hierarchiában). A csúcsvezetők gazdasági téren a folyamatos növekedést erőltetik, politikai téren pedig az erejüket demonstrálják. Ha kiszámolnánk az orosz és amerikai gazdasági és politikai döntéshozók átlagéletkorát, gyanítom, hogy 70 körüli számot kapnánk.

Személyes kommunikációt preferálják

Sokkal inkább, mint más nemzedékeknél, a személyek közötti kommunikációt értékelik, például személyes vagy telefonon történő beszélgetést. Otthoni televízión nőttek fel. Mire az internet elterjedt, felnőttek voltak, akik családot alapítottak és a karrierjük építésén fáradoztak. Ezért a technológiai kényelmi szint az ő esetükben nagyon különböző: egyesek fogékonyak rá, mások nem. Mindenesetre nem olyan komfortosak a technológiában, mint a X generáció, sem nem értenek hozzá annyira, mint például a Millenniumiak és a Gen Z. Kissé régimódinak tűnhetnek azzal, hogy a nyomtatott anyagokat preferálják.

Azt a világot, amelyben ma élünk, sok szempontból ez a nemzedék hozta létre. Igazából most szembesülünk azzal, hogy mit teremtettek és hagytak örökül az őket követő generációknak. Tény, hogy sok mindent köszönhetünk nekik, ami jobbá tette az életünket. Egyre többen vonják kétségbe azonban a mindenáron történő profitmaximalizálást, az erőszakos piacrészesedésnövelést, az éves kétszámjegyű növekedés hajszolását (mindezt az emberek kiégése és a fenntarthatatlan környezetszennyezés kárára). Másrészről itt van a nyakunkon háborúskodás, ami a mai katonai felszereltséget és vegyi fegyverarzenált tekintve mindannyiunkat veszélyeztet. Mindez miért is?

Nehezen lépnek le a porondról

A világ baby boomer csúcsvezetői nehezen lépnek le a porondról. Itt van például Bill Gates, aki az utolsó képviselői közé tartozik. Ha végigtekintünk az informatikai karrierjén és az érdekeltségein, esetleg éppen az általa támogatott vakcinát adattuk be magunknak, már a zsigereinkben is érezhetjük, hogy milyen kvalitású ember vált ennek a nemzedéknek az egyik legismertebb üzleti prófétájává.

A legnagyobb kihívást a baby boomer generációnak az jelentheti, hogy megtalálja az egyensúlyt a saját és a mások érdekei között, optimalizálja az egóját és alázatot tanuljon.

X generáció (39–65 éves 2022-ben)

A baby boomer generációt az X generáció követi, amelyhez én is tartozom. Éppen a rendszerváltáskor kezdtem a szakmai pályafutásom, akkor, amikor búcsút mondtunk a pártállamnak és sok fontos változás indult el nemcsak nálunk, hanem a világban is. Például az első multik ekkor jöttek be az országba, fiatal és nyelveket beszélő, pályakezdő tehetségeket kerestek és jó munkalehetőségeket ajánlottak. A munkaerőpiacot abszolút a cégek vezérelték, akik nagyon magas lovon ültek akkoriban, megtehették, hogy válogatnak hiszen a jelöltek sorban álltak a munkákért.

Lelkiismeretesek, szorgalmasak

A jó csillagállás pontosan azt hozta, mint amire szükségük volt. Lelkiismeretes, szorgalmas és szolgálatkész embereket, akik a magánéletüket feláldozva, hanyatt-homlok igyekeztek csillapítani a munkaadóik profitéhségét. Jól emlékszem a baby boomer vezetőkre, nagy tekintélynek örvendtek, menő autókkal jártak, az irodájuk mindig zárva volt, megszólítani sem lehetett őket, ha a folyosón vagy a liftben találkoztunk magázódtunk.

Kutatások szerint az X a legnagyobb árbevételtermelő generáció. Ami talán nem meglepő, ha arra gondolunk, hogy az ambíciózus célokat kezdetben éppen a baby boomer vezetők tűzték ki számukra. Később, amikor az X vezetővé vált, azokat a vezetési gyakorlatokat vitte tovább, amelyeket a szervezeti szocializációja közben a baby boomertől megtanult.

Kihívást jelent a munka-magánélet egyensúlyának megteremtése

A fiatal X generáció, miközben húzta az igát a munkahelyen, elhanyagolta a családját (majd ők lesznek az Y generáció). A munka-magánélet probléma igazán az X generációnál csúcsosodott ki. Fiatal pályakezdőként, de még később is folyamatosan túlóráztam, és a legtöbb kortársam ugyanezt tette. Sok X generációsnak még ma is kihívást jelent a túl sok munka és a magánélet egyensúlyban tartása. Ha most Y-ként olvassa az írásom, és úgy gondolja, hogy önnek is, akkor ne feledje, hogy miben szocializálódott (majd pedig vessen egy pillantás egy tipikus Z generációsra, és azonnal megérti miről beszélek).

Ha létezik olyan, hogy generációs küldetés vagy ügy – szerintem egyébként igen –, akkor minden bizonnyal ennek a generációnak a feladata, hogy átalakítsa a munka világát, és megtalálja azokat a módokat, amelyekkel az egyensúly megteremthető. Ennek talán éppen most jött el az ideje, a távmunkával és otthoni munkavégzéssel. Ennek a generációnak köszönhetjük az egészségtudatosság (pl.: bio és vegán étkezés, mindfullness) szélesebb körű elterjesztését is, ami egy másik módja a robotolástól kimerült szervezet regenerálásának.

A digitalizáció, egy másik fontos életesemény, ami ennek a generációnak az életét emlékezetesen meghatározta. A legelső munkahelyemen, az első héten a felettesem mutatta meg hogyan kell bekapcsolni a számítógépet és használni a szövegszerkesztőt (amit ő is éppen csak elsajátított). Ma már rutinosan használok egy sor digitális eszközt, hosszú tanulási folyamat volt, amit felhasználóként jártam végig, míg sokan a generációmból informatikusként járultak hozzá a digitalizáció korai fejlődéshez.

Racionális, elemző gondolkodásmód jellemzi

Az X generáció racionális, elemző gondolkodású és részletekre figyelő, amire nyilván szükség is volt a stabil informatikai alapok lerakásához. Érdekes visszatekinteni, hogy az analitikus megközelítés mennyire jellemezte a tanácsadási munkákat is. Minden mélyreható elemzéssel (és tervezéssel) indult. Ma már ez nem jellemző az üzleti életben, inkább olcsón és gyorsan készítünk egy prototípust, tesztelünk, és változtatunk, ha szükséges.

Az X generáció egyik jeles üzleti képviselője az Alibaba (és az alapítója Jack Ma). Az a sok szorgos kéz, részletekre való odafigyelés és ügyfélszolgálat, ami egy profi web áruház működtetéséhez kell, szimbolikusan kifejezi azt a minőséget, amit ez a generáció képvisel. Említhettem volna az Amazont is, amely nagyjából azonos időben válik naggyá és hasonló pályát ír le. A lényeg, amit szerettem volna érzékeltetni, az a sok aprólékos munkát igénylő, szorgalmasan felépített digitális vállalkozás, amely az ügyfelek minél jobb kiszolgálását célozza.

Y generáció (27–38 éves 2022-ben)

A millenniumi, más néven Y generáció tagjai közül sokan olyan családban nőttek fel, ahol a szülők sokat dolgoztak, vagy más okok miatt nem voltak jelen (pl. válás). Ez érzelmileg megviselte ezt a generációt, amelynek a kollektív pszichéjében lappangó, de intenzív érzelmi hullámvasutak és traumák keringhetnek. Kutatásokból (és a médiából is) tudjuk, hogy ezt a generációt mélyen érintették az iskolai, munkahelyi zaklatások, kiközösítések. Nem véletlen, hogy a metoo-mozgalmat is ők indították el.

Az alternatív munkavállalást preferálják

Kutatások szerint ez az a generáció, amelynek a legalacsonyabb a lexikális tudása, és a munka is kisebb szerepet tölt az életükben. Más generációkhoz képest későn lépnek ki az érzelmi biztonságot jelentő „mamahotelből”, és későn kezdenek el dolgozni. És, köszönik, de nem akarnak gürizni, mint a szüleik. Szívesen fordulnak az alternatív munkavállalási formák felé, amire a világjárványt követően sokkal több lehetőségük is lesz, mint korábban. Az Y generációs alternatív munkavállalókról egy korábban írt cikkemben olvashat.

Szociális, közösségi beállítódásúak

Az érzelmi traumáik feldolgozására ők az a generáció, amelyik eltarja a pszichológusokat és felduzzasztja az ezoterikus köröket. Miután azonban feldolgozzák a saját érzelmi sérüléseiket és megteremtik az érzelmi biztonságukat, mások segítőivé, gyógyítóivá válhatnak. Az elöregedő társadalom, sok érzelmi hozzáállást igénylő, új foglalkozást hív életre a jövőben pl. szociális-közösségi területen, az (alternatív)gyógyítás, idősgondozás területén, ami lehetőséget fog sokuknak kínálni arra, hogy az erősségeiket latba vessék, és az életük második felében teljesen kibontakozzanak.

Y generációs fiatalok fejéből pattant ki a két közösségi hálózat a Facebook (Mark Zuckerberg) és a Snapchat (Evan Spiegel) ötlete. Ezek a platformok lehetővé tették, hogy az emberek kapcsolódjanak egymással, megosszák a gondolataikat és érzelmeiket. Amikor arra gondolunk, mit adott az Y generáció az életünkhöz, akkor jusson eszünkbe a kapcsolódást, szocializációt serkentő közösségi média.

Z generáció – a felnőttkor küszöbén (12–26 éves 2022-ben)

A Z generáció alatt azokat a fiatalokat értjük, akik 1996 után születtek. Még nem minden tagjuk elég idős ahhoz, hogy részt vállaljon a világ dolgaiból, mégis az elkövetkezendő években, ahogy elérik a megfelelő életkort, befolyásuk fokozatosan nőni fog gazdasági, szociális és politikai téren egyaránt.

Elsőként tapasztalják meg az online tanulást

A koronavírus váratlan megjelenése a Z generációt sok szempontból érintette. A generáció legfiatalabb tagjai az online oktatás kapcsán szembesülhettek azzal, hogy tanáraik támogatására nemigen számíthatnak, merthogy azok nem tudnak tanítani online. A tanárok végképp elvesztették a tekintélyüket. Az ismeretszerzés forrását már amúgy sem bennük látják, hanem a Google-ban, Youtube-ban és influenszer kortársaikban. Ne csodálkozzunk azon, ha a Z generáció egy önképző generáció lesz, amely saját magát fejleszti majd a technológia segítségével.

A Z generáció egyik fele megtapasztalhatta, milyen, amikor egy családtag elveszti az állását a vírushelyzet miatt. Az Y generáció 40%-ának is volt hasonló élménye a 2008–2010-es válság alatt, de Z generáció esetében ez az arány magasabb.

Szkeptikusak

Ennek a generációnak minden oka meglesz arra, hogy szkeptikussá váljon a hatalmi struktúrákkal szemben. Különösen, ha figyelembe vesszük mindazt, aminek a szemtanúiként nőnek fel, például, a Coviddal kapcsolatos szabadságkorlátozás, félrevezetés, hazugságok, a transzparencia hiánya, az egyre súlyosbodó éghajlati válság, korrupció.

A munkahelyi adatok elemzéséből az is látható, hogy a Z generáció pályakezdő csoportját a munkahelyek csökkenése érintette rosszul, hiszen éppen munkába lépéskor, karrierjük kezdetén érte őket a Covid. A kedvezőtlen kezdés azonban szerencsés fordulat vehet, hiszen a legtöbb munkahelyen elfogadottá vált a táv- és az otthoni munkavégzés, ami ennek a generációnak már alapelvárás lesz a munkaadótól.

Teljes értékű életre vágynak

Ami a munkához való viszonyukat jellemzi, sok idősebb kortársukkal ellentétben a Gen Z nem elkötelezett a munkamániás, önfeláldozó életmód iránt. A Z generáció tagjai inkább keresik a teret ahhoz, hogy teljes értékű emberek lehessenek a munkahelyükön és azon kívül is, már a karrierjük elején is. Lássuk be, szerencséjük van. A jelenlegi jelöltvezérelt munkaerőpiac nekik kedvez. A munkaerőhiány miatt a cégek minden módon keresik, hogyan tehetnének a pályakezdők kedvére.

Eltekintve a különleges körülményektől, amelyekben ez a nemzedék megkezdi a felnőtté válását, nézzük meg, mit is tudunk erről a generációról. A kutatások közül egy brazil kutatás eredményeit tartottam hasznosnak, mivel Braziliában a Z generáció 2020-ban már a lakosság 20%-át tette ki. Az amerikai kutatások is érdekeltek, mivel az amerikai fiatalok preferenciái, viselkedésformái nagyban befolyásolják a világ fiataljaiét is. Nem utolsósorban figyelembe vettem egy korábbi LinkedIn kutatást is, amely földrajzilag szélesebb területről gyűjtött adatokat, és munkaerőpiaci szempontból beszédesebb is.

A Z generáció nyitott és befogadó

A brazil Z generációs kutatás szerint a Z generáció nem személyválogató, elfogadják a különbözőségeket, és megértik mások másságát. Erről egyébként könnyen meggyőződhet ön is, ha megkérdez egy Z generációst arról, hogy hány kortársa fedezte fel magában azt, hogy a saját neméhez vonzódik, és miképpen vélekedik erről. Ha ön baby boomer vagy X generációs, nagyon meg fog lepődni!

Egy független amerikai agytröszt a Pew Research Center szerint a Z generáció etnikailag a legváltozatosabb generáció, amelyet az USA valaha látott. Statisztikák szerint jelenleg ebben a generációban a fehér bőrű lakosság mindössze 51%. Négyből egy Z generációs spanyol ajkú, 14% afroamerikai, 6% ázsai származású, és 5% pedig más vagy több népcsoporthoz tartozik.

Ez a kulturális sokszínűségre nyitott és radikálisan befogadó generáció nem vágyik a szervezeti hierarchiára, ők már a hálózatok világának a gyermekei. Szívesen és könnyen kapcsolódnak virtuális csoportokhoz, olyanokhoz, akikkel azonos dolgokban hisznek, azonos dolgokat tartanak értékesnek.

Nagy a tanulás, fejlődés iránti igényük

A Z generációs fiataloknál jellemző, hogy legalább egy szülőnek van felsőfokú végzettsége. 2019-ben a 7 és 17 év közötti fiatalok 44%-a élt olyan szülővel az USA-ban, akinek alapfokú diplomája vagy magasabb végzettsége volt, összehasonlításban az előző generációval, ahol ez a szám 33% volt. A Z generáció tagjai közül többen fejezik be a középiskolát és többen tanulnak tovább, mint az elődeik.

A LinkedIn 2020-as kutatása szerint ennek a generációnak a tanulási és fejlődési lehetőség a legfontosabb, amikor állást keres. A Z generáció azonban nemcsak szellemi utazásra vágyik, hanem fizikaira is. Már most szívesen utaznak, érdeklik őket a távoli kultúrák. Nyitott, utazást kedvelő, mobil generációra számíthatunk.

Lelkesek és jövőorientáltak

A Z generációt nem érdekli a profithajsza, sokkal inkább a saját identitásuk és küldetésük megtalálása. Azokhoz a céghez (csoportokhoz) csatlakoznak, amelyeknek az értékeivel azonosulni tudnak, a jövőképével pedig egyet tudnak érteni. Olyan ügyekkel szeretnének foglalkozni, amelyek kellően inspirálóak, lelkesítőek a számukra. És olyan vezetőket keresnek, akik nem is annyira vezetők, hanem sokkal inkább tanácsadók, coachok és mentorok. A legjobb tanácsadók, coachok és mentorok azonban majd ők maguk lesznek, mert a tudásukkal, munkahelyi szocializációjuk során ellesett vezetői praktikákkal és ösztönös lelkesedésükkel szívesen mutatnak majd utat másoknak.

Felhívják a világ figyelmét arra, hogy mi számít igazán

A Z generáció, azt teszi, amit helyesnek vél és amiben hisz. Küldetésük, hogy érvényt szerezzenek az etikus magatartásnak, értékeknek és igazságnak.

A Z generáció egyik ikonikus alakja Greta Thunberg svéd éghajlatváltozás-aktivista, aki 16 évesen tett szert nemzetközi ismertségre. Stockholmban, a svéd parlament előtt sztrájkolt, hogy erőteljesebb fellépésre szólítsa fel a politikusokat a klímaváltozással szemben. 2019-ben több mint egymillióan vettek részt egy olyan demonstráción, amelyet ő szervezett.

Ne feledjük, hogy a Z az új influenszergeneráció. Jelenleg sokan márkák szócsövei, a jövőben azonban hallathatják a hangjukat az őket foglalkoztató etikai kérdésekkel, emberjogi és más fontos témákkal kapcsolatban is.

Gréta példája jelzi, hogy eljöhet az a pillanat, amikor a korosztályából mások is kiállnak majd a világ elé, és próbára teszik a korábbi generációk hitelességét, számonkérik az ígéreteket, és elszámoltatják őket.

Alfa generáció (0–12 évesek 2022-ben)

Az Alfa generáció komoly technológiai és társadalmi kihívásokkal fog szembesülni. Egy sor globális problémára kell majd megoldást találniuk, például a környezetszennyezésre, az egészségügyi problémákra vagy a társadalmak elöregedésére.

Az előző, jövőorientált generáció víziót fest majd eléjük, de ők lesznek azok, akik meg is valósítják mindazt, amit a Z lelkesen hirdet. Ők végzik majd el az igazán nehéz munkát, takarítják el a sok szemetet, amelyet az előző generációk felhalmoztak.

Ők bontják majd le azokat a hatalmi struktúrákat is, amelyeket a korábbi generációk, élén a baby boomerrel felépítettek (és amelyeknek a lebontása globális szinten már láthatóan 2016-ban elindult).

Úgy vélem, hogy az Alfa generáció már egy teljesen új társadalmat épít.

Ahogy a jövő kibontakozik, az új generációk számos jellemzője is változik

Az emberek nézőpontja, véleménye és vágyai változnak. A generációk nem homogének, azaz egy generáción belül is vannak különbségek azok között, akik éppen a munkaerőpiacra belépnek, jó ideje ott vannak, vagy éppen kilépnek. Ha az ezredfordulós generációra gondolunk, amelynek legidősebb munkaerőpiacra belépő tagjaival a 2000-es évek elején találkoztunk, mások voltak, mint azok a legfiatalabbak, akikkel a 2010-es évek közepén. Gyanítom, hogy ugyanez lesz a helyzet a Z és Alfa generáció esetében is.

Amikor a generációkra hivatkozunk, észben kell tartanunk, hogy minden egyes ember egyedi lény, csak rá jellemző identitással, gondolatokkal, érzésekkel és tapasztalatokkal. A fenti információk sem vonatkoznak természetesen minden egyes emberre. Hiszem azonban, hogy az itt megosztott összefüggések segítenek abban, hogy jobban átlássa, milyen fő életesemények alakították az egyes generációk életét, milyen jellemvonásokkal írhatók le, és milyen generációs kihívásokkal néznek szembe.

Válasszon engem vezetői coachának, és segítek önnek abban, hogy eredményesen fejlessze vezetői kompetenciáit és másokat inspiráló vezetővé váljon.

Köszönöm, hogy elolvasta írásomat. Ha tetszett, kövesse szakmai tevékenységemet, és ossza meg cikkeimet másokkal is, ha úgy érzi, hogy számukra is hasznos lehet.

Írásaim saját szellemi termékeim, ezért kérem, ha felhasználja, azt a szerzői jog tiszteletben tartásával tegye. Az eredeti tartalommal, a szerző és a forrás megjelölésével idézze, ahogy én is teszem.

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”