Telefon: +36 70 6363 538

KözépvezetőA multinacionális cégeknél a középvezető általában olyan vezető, akiknek már van valamilyen csoportvezetési tapasztalata. Gyakran egy vagy két funkcionális területet irányítanak, az adott pénzügyi évben gondolkodnak. És, a pénzügyi felelősségük elsősorban az árbevétel növelésére és a költségek csökkentésére irányul. Alapvetően azt várják tőlük, hogy elérjék a területük tervszámait.

Középvezetői szinten számos új kihívás jelenik meg. Például a vezetőnek olyan kollégákat kell irányítania, akik korábban vele azonos szervezeti szinten dolgoztak, és akikkel esetleg baráti viszonyban is volt. Másokkal kapcsolatos egyéb kihívás továbbá például az együttműködés kialakítása olyan felettessel, aki nem nyújt elegendő vagy megfelelő minőségű támogatást. Vagy, túlságosan kontrolláló a magatartása, vagy olyan beosztottakkal, akik motiválatlanok. Vannak úgynevezett „örökölt” problémák, melyeket az elődjétől vesz át a vezető, például nem megfelelő termelékenység és/vagy morál. Bizonyos döntéshelyzetek, mint például elküldeni valakit gyenge teljesítménye miatt. Vagy, normál munkavállalói státusba visszahelyezni olyanokat, akik csoportvezetőként nem váltak be, vagy a létszámleépítés is azok közé a feladatok közé tartozik, melyek nehézségeket jelenthetnek középvezetői szinten.

Vezetői kompetenciák tekintetében a csoportvezetői szint elvárásaihoz képest nagyobb szerephez jut a megalapozott döntéshozás, a tervezés, a végrehajtás és a csoport irányítása. Továbbá elkezd fontossá válni a befolyásolási készség. Az alábbiakban felsorolok néhány olyan vezetői kompetenciát és azokat leíró viselkedésformákat, melyek lényegesen különböznek a csoportvezetői szint elvárásaitól:

Középvezető kompetenciái

Megalapozott döntéshozás: a lényegi információkra való összpontosítást, a problémák és vitás kérdések megvizsgálását, a megfelelő tudás, információ és szakértelem birtokában meghozott döntéseket jelenti.

Reális tervek készítése: a célok elérése érdekében szükséges lépések meghatározását. Valamint, az erőforrások megtervezését, a kockázatok és feltételezések megnevezését, reális időkeretek meghatározását jelenti.

Pénzügyi adatok használata: kiadásokkal kapcsolatos körültekintő döntések meghozatalát, pénzügyi és mennyiségi információkból pontos következtetések levonását, költségek és bevételek előrejelzését, pénzügyi teljesítménnyel kapcsolatos adatok összegzését foglalja magában.

Befolyásolás: javaslatok megalapozott érvekkel történő alátámasztását. Saját álláspont kialakításánál mások szükségleteinek és prioritásainak a figyelembevételét, saját álláspont és ötletek magabiztos érvényesítését, kapcsolatrendszerek kiépítését jelenti.

Természetesen a felsoroltakon kívül számos más vezetői kompetenciabeli elvárás is megjelenik a középvezetői szinten. Például mások motiválása és fejlesztése, csapatmunka támogatása, ügyfélközpontúság, kezdeményezőkészség, és mindez más viselkedésbeli tartalommal, mint csoportvezetői szinten.

Előnyös személyiségbeli tulajdonságok

A személyiségbeli tulajdonságokat illetően nagyfokú önállóság, felelősségvállalás, kockázatvállalási hajlam, jövőorientáltság és magas energiaszint jelenik meg általában elvárásként a középvezetői szinten.

Kommunikációs készség

Bizonyos készségbeli elvárások több vezetői szinten megjelenhetnek, más-más viselkedésbeli tartalommal. Nézzük mit jelent ez a kommunikációs készség példáján keresztül.  Egy csoportvezetőtől elvárás lehet, hogy érthetően fejezze ki magát megbeszéléseken, figyelmesen hallgassa meg mások véleményét és ötleteit, és az információit nyíltan és közvetlen módon ossza meg másokkal.

Egy középvezetővel szemben kommunikációs készség tekintetében magasabb elvárásokat támaszthatunk, például, a legbonyolultabb mondanivalót is tisztán és tömören közölje, azon túl, hogy figyelmesen meghallgatja mások mondandóját, építsen a véleményükre, ötleteikre, foglalkozzon az esetleges fenntartásokkal és ösztönözzön másokat arra, hogy véleményüknek félelem nélkül adjanak hangot, stb.

Felhívom a figyelmét, hogy a fenti írás szerzői jogi védelem alatt áll. Terjesztése kizárólag a szerző előzetes hozzájárulásával és csak az eredeti tartalommal lehetséges!

Kránitz Éva, MBA

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”