Hogyan érheti el középvezetőként, hogy növekedjen az értéke?

Ösztönözze csapatait vagy csapatát magas szintű teljesítményre, és teremtsen magának időt feltöltődésre és fejlődésre!

Középvezetőként az egyik legnagyobb kihívás, ha a beosztottai kezdő vezetők, akik iránymutatást várnak vezetéssel kapcsolatos kérdésekben is. Vagy ha komoly szakmai múlttal rendelkező mérnök, akit középvezetővé léptettek elő, és alkotó munkáját részben vagy teljesen felváltják a vezetői feladatok. Előfordulhat például, hogy olyan embereket kell irányítania, akikkel korábban azonos szervezeti szinten dolgozott, és akikkel esetleg baráti kapcsolata is kialakult. Az alacsony teljesítmény vagy munkamorál miatt esetleg nehéz döntéseket kell meghoznia, például elbocsátani néhány munkatársat, akiket régóta ismer. Nehézséget jelenthet továbbá a jól teljesítőket megtartani, és az új tehetségeket megbízhatóan kiválasztani.

Nagyobb a tétje egy-egy rossz döntésnek, mint kezdő vezetőként. Nemcsak üzletileg, hanem a vezetői presztízs szempontjából is. Magasabb szintről nagyobbat lehet bukni, ez nyilvánvaló. A versenykörnyezet és a feladat összetettsége olyan új vezetői kompetenciákat igényelhet, amikre korábban esetleg nem volt szüksége. Gondolok itt például az agilis módszerekre, stratégiai tervezésre vagy az érdekérvényesítésre, ami nélkül ma már alig lehet befolyást szerezni és erőforrásokhoz jutni egy szervezeten belül. Nem beszélve a csoportvezetők coacholásáról vagy a csapatok együttműködésének ösztönzéséről, amire már végképp alig jut elég energia.

Találkozom vezetőkkel, akik több vezetőképző tréningen vettek már részt, de elmulasztották azokat a lehetőségeket, amikor készségszinten beépíthették volna a tanultakat, és őket szolgáló vezetői szokásokat alakíthattak volna ki. Mi ezzel a baj? Naponta újabb és újabb lehetőségekkel találkozunk, amiket felhasználhatunk a fejlődésünkre. Ha nem tesszük, ha nem képezzük folyamatosan magunkat, vagy a tanultakat nem alkalmazzuk, idővel a régi módszereink alkalmatlanná válnak az új feladatok megoldására.

Sokszor azért stresszesek és kimerültek a vezetők, mert nem rendelkeznek azzal a legjobb gyakorlatnak számító vezetői eszköztárral, amivel hatékonyan tudnák megoldani a problémáikat. Gondoljon egy olyan iskolás gyerekre, aki hónapokra kimaradt az iskolából (és nem tudta megtanulni és beépíteni mindazt, amire lehetősége lett volna), és amikor visszamegy az iskolába, két lehetősége van: küzd a lemaradással, ami rendkívül frusztráló, ráadásul azt sem tudja pontosan, miről is maradt le, vagy erőfeszítéseket tesz, és az új tananyag mellett pótolja a lemaradást. Ha ebben segítségre számíthat, akkor jó eséllyel fel tudja venni a versenyt a társaival.

Az egyéni vezetői coaching megoldást jelent a stabil vezetői teljesítményhez elengedhetetlen kompetenciák megerősítéséhez és a vezetői eszköztár hiányzó elemeinek a pótlásához.

Felkészítem önt a legkülönbözőbb vezetői helyzetek kezelésére, és megmutatom, miként tudja megerősíteni, fejleszteni az eredményessége szempontjából kulcsfontosságú vezetői kompetenciákat.

A program fókuszától és a rendelkezésre álló időtől függően felkészülhetünk egy összetettebb, új feladatkörre is. A lényeg, hogy elérje: csapata, csoportvezetői az elvárásoknak megfelelően teljesítsenek, és ön a figyelmét olyan témákra tudja összpontosítani, amikre szeretné, például agilis vállalati kultúra építésére, innovációra, vagy akár a saját karrierje menedzselésére.

Váljon értékesebbé versenyképes vezetői kompetenciákkal, és találjon örömet a vezetői munkában!

A középvezetői coaching hozadéka lehet, hogy

 • meglévő kompetenciáit továbbfejleszti, újakra tesz szert, amiket beépít a napi gyakorlatba;
 • megismerkedik a lean, lean startup, srcum, kanban, designgondolkodás módszertanával;
 • magabiztosabban old meg aktuális vezetési problémákat, hatékonyan vezet be változásokat;
 • olyan módszereket sajátít el, melyekkel képessé válik saját maga fejlesztésére, ill. amelyekkel mások fejlődését is hatékonyan támogatni tudja coachingszemléletű vezetőként;
 • ha igényli, foglalkozhatunk karrierje vagy személyes energiája menedzselésével is (fizikai, érzelmi, mentális és spirituális nézőpontból), melynek eredményeképpen jelentősen csökken a megélt stressz.

Az egyéni vezetői coaching fókuszában számos izgalmas téma állhat, ezek a teljesség igénye nélkül:

 • agilis projektmenedzsment (lean, lean startup, srcum, kanban, designgondolkodás)
 • innovatív gondolkodás fejlesztése és az innováció ösztönzése szervezeten belül
 • coaching típusú vezetésre való felkészülés
 • teljesítménymenedzsment
 • virtuális csapat vezetése, amennyiben földrajzilag egymástól távol dolgoznak
 • stratégiai gondolkodás fejlesztése, új stratégiai elemző módszerek megismerése (pl. kék óceán váltás)
 • megfontolt döntéshozás
 • konfliktuskezelés (pl. felettessel, vezetőtársakkal)
 • tehetségek kiválasztása
 • befolyásolási készség fejlesztése, jártasság szerzése a vállalati politizálásban
 • személyes vezetői márka kialakítása
 • karriermenedzsment, új munkakörbe történő gyors beilleszkedés
 • személyes energiájának menedzselése

Így lesz a vezetői coachingból többszörös megtérülés…

Az egyéni vezetői coachingot követően úgy válunk el, hogy a kezében lesz

 • egy Önfejlesztés munkafüzet, ami lényegében a vezetői eszköztárának a „dokumentációja”,
 • egy karrier- és egy fejlődési terv, amiben rögzítjük azokat a lépéseket, melyeket vezetői pályafutása következő időszakában szem előtt kíván tartani.

A vezetői coaching eredményeképpen jól teljesítő, kompetens vezetővé válhat, akinek köszönhetően ön körül mások még sikeresebbek lesznek.

Miért engem válasszon vezetői coachának?

 • Magam is dolgoztam középvezetőként, és ismerem a megoldásért kiáltó vezetői helyzeteket.
 • Agilis vezetői eszköztárra tehet szert (lean, scrum, kanban, designgondolkodás).
 • Gyakorlatiasan és üzleti szempontból közelítem meg a témákat.
 • Ha a stratégiai gondolkodását szeretné fejleszteni, és igényt tart rá, olyan szintű támogatást tudok nyújtani, ami megfeleltethető az MBA programok kurzusainak.
 • Tudom, hogy mik az elvárások a különböző vezetői szerepekben, és fel tudom készíteni arra, hogy garantáltan versenyképes legyen.
 • A programot az ön igényeihez, személyiségéhez és tanulási szokásaihoz igazítjuk, hogy a lehető legtöbbet tudjuk kihozni belőle.
 • Barátságos, biztonságos és támogató együttműködésre számíthat, ha engem választ.
 • Nem utolsósorban, jó referenciákkal rendelkezem középvezetők fejlődésének támogatása terén.

Az alábbi kérdések szinte mindent tisztáznak a vezetői coachinggal kapcsolatban

Mit nyer a cég a vezetői coachinggal?

A vezető eléri a kitűzött célokat, és a gyakorlatban is meg tudja oldani a kritikus feladatokat. Nagy figyelmet fordítok arra, hogy a fejlesztési folyamat mind a vezetőknek, mind pedig a szervezetnek a legnagyobb „hasznot” hozza.

Mérhető-e a vezetői coaching eredményessége?

Igen. Segítem a szervezetet és a vezetőt, hogy célkitűzéseiket összehangolják, hogy olyan célokért kezdjünk el dolgozni, melyek elérése minden érintett számára kívánatos, és előnyökkel jár.
A fejlesztési folyamat eredményességének visszamérése minden egyéni vezetői coaching része. 180 vagy 360 fokos értékeléssel történik, melynek módszertanát előzetesen egyeztetjük. A visszamérésért nem kell külön fizetni, az egyéni vezetői coaching díja tartalmazza.

Mérhető-e a vezetői coaching szervezeti hatása?

A vezetői coaching során fokozott hangsúlyt fektetek arra, hogy az eredményességen túl szervezeti hatást is elérjünk. A vezetői coaching hatásának szakmailag korrekt mérése azonban nehéz, ha egyáltalán lehetséges, ezért erre nem kerül sor.

Hol tanultam a vezetői coachingot?

Vezetői készségfejlesztő módszerekkel először a CEU Business School MBA programján találkoztam, majd ismereteimet az USA-ban viselkedésalapú módszerekkel egészítettem ki (Personnel Decisions International, Headquarters Minneapolis, Brüsszel). Tanáraim több ismert coachingkönyv szerzői, David B. Peterson és Bobbie Little voltak, akik az USA-ban elsőként vezették be a strukturált és személyre szabott egyéni vezetői készségfejlesztő szolgáltatást. David B. Peterson jelenleg a Google vezetőfejlesztésért felelős vezetője.

Milyen módszereket alkalmazok az egyéni vezetői coaching során?

A teljesség igénye nélkül: változatos coachingtechnikákat, klasszikus vezetői tanácsadást, viselkedésalapú készségfejlesztést, neurolingvisztikus programozást (NLP), művészetterápiás önismereti módszereket, filmrészletelemzést.

Mit érdemes tudni a coachingtalálkozókról?

A coachingtalálkozók előre egyeztetett időpontokban és általában a cég által biztosított helyszínen történnek, 2-3 heti rendszerességgel. Az egyéni coaching alkalmanként 1,5 órás.

Hány coachingalkalomra van szükség?

Ez sok mindentől függ, például a coaching fókuszától, a választott témáktól, a vezető tanulási képességétől és szorgalmától. Nem utolsósorban attól, hogy a vezető és a szervezet milyen eredményeket vár a vezetői coachingtól. Mindig meghatározott, reálisan teljesíthető célokra és alkalmakra szerződünk.

A helyzetfelmérés része-e a coachingprogramnak?

Igen, amennyiben erre igényt tartanak. A helyzetfelmérés általában a vezetői önismeret, a vezető felettesével és/vagy HR-partnerrel folytatott beszélgetés, kompetenciaalapú interjú vagy 360 fokos értékelés alapján történik, melyhez az eszközt igény esetén biztosítom. A helyzetfelmérésért külön díjat számolok fel.

Mennyire gyakorlatias a vezetői coaching?

Szakmai megközelítésem nagyon praktikus: elmélettel csak a legszükségesebb mértékben foglalkozunk. A lényeg, hogy a vezető a gyakorlatban meg tudja oldani a kritikus feladatokat, és elérje a személyes és szervezeti célokat.

Mit kíván a vezetőtől a program?

A program eredményessége mindkettőnkön múlik. Az én felelősségem, hogy segítsek a vezetőnek mélyebb vezetői önismeretre szert tenni, megismertessem olyan vezetői eszközökkel, melyekkel hatékonyan tudja magát és a munkatársait fejleszteni, és elérheti a személyes és szervezeti céljait. A vezető felelőssége, hogy a tanultakat alkalmazza a gyakorlatban, és elköteleződjék a folyamatos önfejlesztés mellett.

Van-e utánkövetés az egyéni coaching után?

Igény szerint.

Hogyan biztosítható a coachingfolyamat átláthatósága?

Javaslom egy ún. fejlődési terv összeállítását, amellyel transzparenssé tehető a vezetői coaching folyamata.
A vezetői coaching során a vezető személyére, személyes érdekeire is figyelmet fordítok, nem csak a kitűzött célokra. Emiatt bizonyos információkat, melyek köztem és a vezető között hangzanak el, titokként kezelek, és ezeket a vezető engedélye nélkül a szervezeti érintettek részére sem adom ki.

Mire vonatkozik a titoktartás?

A coachingfolyamatot megelőzően szerződést kötünk, mely tartalmazza a titoktartási kötelezettséget is. Vezetői coachként titoktartási kötelezettséggel kezelek minden, az egyéni vezetői coachingban részt vevő vezetőre és a cégre vonatkozó információt.

Milyen etikai megfontolások vezetnek?

Vállalom, hogy magas szintű szellemi szolgáltatást nyújtok, valamint betartom mind a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége Etikai Kódexében foglalt szabályokat, mind pedig a Magyarországi Coachszervezetek Szövetségének Etikai Kódexében foglaltakat.

Járok-e szupervízióba?

Teljesen elkötelezett vagyok a magam fejlesztésében. Minden vezető, akivel dolgozom, számomra is lehetőség, hogy fejlődjek. Ezeket a lehetőségeket tudatosan kihasználom, az egyes találkozókat követően önreflexiót tartok, időnként szupervízióban veszek részt.

 

Egy olyan üzleti kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek, és támogatják a munkatársaikat, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban.

Kezdeményezze felettesénél, hogy részt vehessen egyéni vezetőfejlesztésben, és válassza a velem való együttműködést. Örömmel állok a rendelkezésére, hívjon a 70 6363 538-as telefonszámon, vagy írjon a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu e-mail-címre.