Telefon: +36 70 6363 538

ÜzletágvezetőÜzletágvezető általában olyan vezető a multinacionális környezetben, aki egy adott országban folyó üzleti tevékenységet vagy országokat átfogó földrajzi régiót irányít. A pozíciónak cégenként más lehet az elnevezése, például divízióvezető vagy az ügyvezető. Középvezetők a beosztottjai, és az üzletágon vagy a területén belül több különálló funkcionális egység tartozik hozzá. Pénzügyi szempontból felelősséggel tartozik területe eredményes működtetéséért, és általában egy-két pénzügyi évben gondolkodik. Az átfogó vállalati stratégiának megfelelően irányítja az üzleti egységet vagy a területét, és szükség esetén együttműködik más országok vagy régiók vezetőivel.

Ezen a vezetői szinten kihívást jelenthet az üzleti egység stratégiai irányvonalainak a meghatározása, amihez egyrészről át kell látni a vállalat egészének az üzleti stratégiáját, másrészről pedig ismerni kell a helyi piaci sajátosságokat. Minden, amit a vezető tesz, kulcsfontosságú, és gyakran a felső vezetők és a nyilvánosság kereszttüzében zajlik. Egy rossz döntés akár pénzügyi veszteségekhez is vezethet.

Gyakoriak a magas kockázattal járó helyzetek, amelyektől jelentős hasznot remélnek, ugyanakkor mindenben benne van a bukás veszélye (például a teljes technológiaváltás egy gyáregységben akár nagyobb termelékenységet is eredményezhet, de az implementáció számos buktatót is rejthet). Állandóak a tárgyalások, egyezkedések egyénekkel, más cégekkel, csoportokkal, például beszállítókkal, szakszervezetekkel. Gyakran elvárásként jelenik meg a cég külső kapcsolatainak ápolása nyilvános szereplések formájában.

Mindezek fényében a vezetői kompetenciák tekintetében vannak különbségek a középvezetői és e magasabb vezetői szint elvárásai között. A legjelentősebbek az alábbiak:

Üzletágvezetői kompetenciák

Stratégiai iránymutatás: saját területének stratégiai prioritásait összehangolja a magasabb szintű szervezeti irányelvekkel; döntéshozáskor figyelembe veszi az ipari, piaci és más, külső üzleti tényezőket; kezdeményezéseiben az erősségekre és a piaci lehetőségekre épít.

Az eredményesség biztosítása: kihívást jelentő célokat jelöl ki; az üzleti teljesítmény méréséhez pénzügyi mutatókat használ; reálisan becsüli meg a költségvetési, személyzeti és más erőforrásokkal összefüggő szükségleteket; elért eredményeinek észrevehető, pozitív és közvetlen kihatásuk van az üzleti teljesítményre.

Változások kezdeményezése és végrehajtása: a problémákra innovatív megoldásokat keres; elősegíti a problémák és a folyamatok új megközelítését; a piaci érték létrehozása érdekében friss perspektívákat, áttörést jelentő ötleteket vet be; olyan környezetet teremt, amely ösztönzően hat az innovációra és a kockázatvállalásra.

Előnyös személyiségbeli tulajdonságok

Ami a személyiségvonásokat illeti, a középvezetői tulajdonságokhoz képest új elem a rugalmasság, az optimizmus a jövőt illetően, valamint a hajlandóság az innovációra és a változásokra. Direktebb vezetői stílus figyelhető meg ezen a szinten a kommunikáció, a befolyásolás és a döntéshozás tekintetében.

Felhívom a figyelmét, hogy a fenti írás szerzői jogi védelem alatt áll. Terjesztése kizárólag a szerző előzetes hozzájárulásával és csak az eredeti tartalommal lehetséges!

 

Kránitz Éva, MBA

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”