Pop up képzés

Szeretne jobb emberismerővé válni? Agilis munkatársakat találni, agilis csapatot és szervezetet építeni?

A digitalizációnak köszönhetően felgyorsult világban élünk. Átalakulnak a szervezetek, melyek vezetéséhez agilisabb menedzsment szükséges. Önnek szól a Személyiségtípusok tréning, ha agilis csapatot vagy szervezetet szeretne kialakítani.

Személyes kompetenciák szintjén az agilitás bizonyos ismereteket, egy sor készséget, hozzáállást és nem utolsósorban személyiségbeli jellemvonásokat foglal magába. A Személyiségtípusok képzésen elsősorban a személyiségismeret lesz fókuszban.

Az emberközpontúság, ebből következően az emberismeret az agilis kultúrateremtés alfája és omegája. Jó ha mélyítjük és tisztában vagyunk belső agilitásunk mértékével is, hogy reális elvárásokkal induljunk el az agilis transzformáció útján.

Tegyen szert ön is emberismeretre, amely segítségére lesz csapata, szervezete megreformálásában, agilissá tételében.

A Személyiségtípusok tréningtől az alábbiakat várhatja:

A képzésen a személyiségünket alkotó 12 archetípussal ismerkedünk meg. Beszélünk arról, hogy mi jellemzi ezeket általában és agilitás szempontjából, és melyik archetípusban ismeri fel magát és a munkatársait.

Az ismeretekkel, melyeknek birtokába kerül, kulcsot kap saját magához és a munkatársaihoz is. Jobban megértheti a saját és mások motivációját és viselkedését. Könnyebben teremt és épít kapcsolatokat, működik együtt másokkal. Segít megválasztani, kikkel szeretne együtt dolgozni, kik hatnak önre ösztönzően, és kikkel kell toleránsabbnak lennie.

A belső agilitás és szerepidentitás, amelyre az agilis kultúrákban szükség van, nem tanulható automatikusan. Vannak, akiknek a személyiségükből adódóan ideális az agilis szervezeti modell. Míg mások jobb, ha elfelejtik, mert nem, vagy csak nehezen fognak tudni benne kibontakozni.

Miért édemes részt venni a képzésen?

Évek óta tanítom vezetőknek a személyiséget alkotó archetípusokat az általam felépített módszer szerint. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapok. Ezt tartják az egyik legizgalmasabb témának.

Némi gyakorlással, ami a viselkedésformák tudatosabb megfigyelését jelenti, a vezetők képesek felismerni a személyiséget alkotó archetípusokat. Ez segít abban, hogy megértőbbek és elfogadóbbak legyenek másokkal szemben, és jobban kezeljék a konfliktusokat.

Gyakori kérdések és megnyugtató válaszok, melyek szinte mindent tisztáznak a Személyiségtípusok pop up képzéssel kapcsolatban

Mit jelent a pop up képzés kifejezés?

A pop up képzés kifejezést a divat világában ismert pop up store mintájára hoztam létre.

A kifejezés számomra a kísérletezést, exkluzivitást és eredetiséget közvetíti. Egy tipikus pop up store jellemzője ugyanis, hogy nem csupán butikként üzemel, hanem gyakran művészeti élményeket is kínál. Általában már maga az üzlet designja is különleges és a szokványostól eltérő. Így a meglátogatása nemcsak vásárlásként, hanem esztétikai élményszerzés miatt is kedvelt.

Vezetőfejlesztéssel kapcsolatos szakmai törekvéseimnek is van egy kísérletezős vonulata, amire jól ráillik a pop up képzés kifejezés. Olyan csoportos képzési formát értek rajta, amely új és hatékony tanítási, fejlesztési modellekkel, módszerekkel kísérletezik. Miközben igyekszik a tanulást és fejlődést élménygazdaggá tenni.

Kiknek szól a Személyiségtípusok tréning?

Elsősorban olyan vezetőknek és kiválasztást végző szakembereknek, akiket érdekel az agilis szervezeti működés, és akik:

  • mélyebb önismeretre szeretnének szert tenni
  • szeretnék tudni, hogy az agilitás mennyire áll közel vagy távol a karakterükhöz
  • meg akarják érteni mások viselkedését, motivációját
  • fejlesztenék kapcsolataikat, együttműködő készségüket
  • szeretnének agilis munkatársakat felvenni, agilis csapatot összeállítani.

Mitől más ez a képzés, mint a többi személyiségismereti tréning?

A szakmai pályafutásom alatt több, a személyiség kategorizálását célzó rendszerrel ismerkedtem meg, de egyiket sem tartottam jól használhatónak a mindennapos vezetői munkában.

A vezetők tanulnak némi karakterológiát tréningeken. Emlékeznek is arra, hogy a teszt melyik személyiségkategóriába sorolta őket. Karakterológiai ismeretszerzésük azonban többnyire egyszeri élmény marad. A munkatársaikat ugyanis már nem tudják besorolni. Nem tudják alkalmazni a tanultakat.

A Személyiségtípusok tréning abban kíván erős lenni, hogy logikusan felépített, könnyen megjegyezhető és jól használható ismereteket ad. Továbbá, segít megérteni és felismerni, hogy mely karakterek agilisabbak a természetüknél fogva, és melyek azok, amelyek valószínűleg sosem lesznek az agiliskultúra-teremtés motorjai.

Mit lehet tudni a képzés szakmai hátteréről?

Az ókori görög filozófia a négy elemről szóló elméletre támaszkodott, amelyben az elemeket az ember négyfajta képességével azonosították. A levegő az intellektuálisnak, a tűz az erkölcsinek, a föld a testi, érzékszervi észlelésnek, a víz az érzelminek, esztétikainak felelt meg.

Számos személyiségelmélet született az ókortól napjainkig, olyanok, melyek a négy elemből indulnak ki, és olyanok is, melyek nem.

A karakterológia tanításakor…

az elemek szerinti kategorizálást tekintem alapnak én is, abból a megfontolásból, hogy a négy elem könnyen megragadható és megfigyelhető az emberi viselkedésben.

Ha megértjük, tapasztalataink alapján bizonyosságot szerzünk, vagy megérezzük, kiben melyik elem hangsúlyos, olyan tudás birtokába kerülhetünk, amivel mélyebb önismeretre tehetünk szert, és ami segít bennünket eligazodni az emberi kapcsolatok világában.

Az elemek rámutatnak az alapvető emberi szükségletekre, melyeket megértve képesek lehetünk másokat motiválni, befolyásolni vagy konfliktusokat megoldani. Könnyen megválaszthatjuk, kikkel szeretnénk együtt dolgozni, kik hatnak ránk ösztönzően, és kikkel kell toleránsabbaknak lennünk.

Mit jelent az archetípus fogalma, és melyekkel foglalkozunk a képzés során?

A személyiségelméletek abból az előfeltevésből indulnak ki, hogy létezik egy emberi alapjelleg vagy hajlam, amit magunkkal hozunk a világba, és ami az egyedihez képest más.

C. G. Jung minden kétséget eloszlatva kimutatta, hogy az emberek pszichéjében és a kultúrák pszichológiai sémájában az elsődleges életmotiváló tényezők az emberi pszichében rejlő tipikus faktorok, melyeket archetípusoknak nevezett. Az archetípusok minden emberben benne rejlő alapvető erők.

Többféle megközelítési mód, keretrendszer is létezik az archetípusok leírására. Az általam jól ismert és tanított archetípusok egy ősi önismereti rendszerből valók, melyben a négy elemet háromféle módozattal kombinálják.

Így kapjuk a 12 archetípust, amellyel a képzés során részletesen megismerkedünk: karrierista, gazda, hivatalnok, filózófus, uralkodó, harcos, diplomata, lázadó, hírvivő, álmodozó, varázsló és gondoskodó.

Hogyan ismerhető fel egy archetípus?

Amikor egy vezetővel dolgozom, személyiségteszt használata nélkül is általában be tudom azonosítani, hogy mely archetípusokra épül a személyisége.

Figyelek arra, amit mond és ahogyan mondja. Figyelem a szavait, a viselkedésmintákat, és keresem a mintázatokat. A lényeg a mintázatok megtalálásán van. Ezek segítenek az archetípus(ok) beazonosításában.

Például…

amikor azt látom, hogy a vezető egyenes testtartással ül, nagyon fegyelmezetten, nyugodtan beszél, és minden szavát meggondolja, fontos számára a munkaköri leírás, többször is utal a felelősségére, és valamennyire tart a felettesétől, azonnal sejtem, hogy fontos számára, hogy felépítsen valamit. Például a karrierjét, akár nehézségek árán is, lépésről lépésre.

Ha a beszélgetés során több, mintázatba tartozó viselkedést is felfedezek, akkor biztosan tudom, hogy a Karrierista archetípust megszemélyesítő vezetőről van szó. Ettől kezdve egy sor más információnak is a birtokában vagyok.

Például…

annak, hogy a személyiségének nagy valószínűséggel van egy nagyon megbízható, terhelhető része. Szélsőséges esetben a „hátán akár fát is lehet vágni”. De lehet, hogy túlságosan szabálykövető, a beosztottai esetleg félnek tőle.

Minden archetípus poláris, azaz pozitív és negatív jellemzők is tartoznak hozzá. Ha ismerjük ezek széles skáláját, akkor akár olyan jellemvonásokra is tudunk következtetni, amik csak potenciálisan vannak jelen az illető személyiségében. És esetleg még maga sem tud róla, hogy azokra könnyen hangolódhat, és színesítheti vele a személyiségét.

Jó, ha tudjuk, hogy helyzetektől, emberektől függ, hogy személyiségünk mely archetipikus részét vesszük elő és mutatjuk mások felé. Gyakran más archetípust élünk meg a munkahelyen, mint a gyerekeinkkel vagy a szüleinkkel, barátainkkal.

Miért érdemes megismerkedni a személyiségünket alkotó archetípusokkal?

Az archetípusok sokféle szempontrendszer alapján és részletességgel írhatók le. Tény, hogy nem könnyű leírni, szemléltetni és megérteni őket.

Azért érdemes mégis energiát fektetni egy archetipikus keretrendszer megismerésébe, mert segítségével néhány viselkedésformából felismerhetjük az embereket, amiből egy sor további jellemvonásra tudunk következtetni.

Óriási önismeretre tehetünk szert, és könnyebben megismerhetünk másokat is. Az archetípusok ismerete segít továbbá abban is, hogy általuk megérthetjük az emberi szükségleteket, ami alapját képezi annak, hogy tudjuk, kit mi motivál, kire hogyan tudunk befolyást gyakorolni, vagy hogyan oldjuk meg vele a konfliktusunkat.

Az agilis világ küszöbén állunk, és emberismeret nélkül – meglátásom szerint – rögös útra számíthatunk.

Mekkora a Személyiségtípusok pop up képzés ideális csapatlétszáma?

4–6 fő.

Milyen időtartammal érdemes számolni?

2 x 4 órára minimálisan szükség van az ismeretek átadására. Ideális a 4 x 4 óra a tanultak gyakorlatokkal történő elmélyítése végett, két-három heti rendszerességgel.

Mennyibe kerül a Személyiségtípusok pop up képzés?

Programjaim díja versenyképes. A képzés díjára személyes egyeztetést követően adok ajánlatot.

Milyen etikai megfontolások vezetnek?

Vállalom, hogy magas szintű szellemi szolgáltatást nyújtok, valamint a normák, titoktartás és szakmai felelősség tekintetében betartom a

Egy olyan üzleti kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek, és támogatják a munkatársaikat, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban.

Személyes konzultációért hívjon a 70 6363 538-as telefonszámon, vagy írjon a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu e-mail-címre.