Telefon: +36 70 6363 538

Ahogy egy drágakő több csiszolt felülettel rendelkezik, az ön személyiségének is több oldala van. Ha a drágakövet fénnyel világítjuk meg egy adott irányból, akkor a másik oldal homályban marad. Így van ez az ön személyisége esetén is.

Attól függően, hogy milyen helyzetben vagy emberekkel vagyunk, más-más oldalunkat, „arcunkat” világítjuk, mutatjuk meg. Ezek az arcok – természetüknél fogva – gyakran valamilyen archetípushoz állnak közel. Valójában arról van szó, hogy magatartásunk, az általunk keltett benyomás mit idéz fel másokban, mit juttat az eszükbe.

Az archetípusok olyan, mindenki számára könnyen felismerhető mintázok, melyek világszerte ugyanazzal a jelentéstartalommal bírnak.

Ha archetipikusan jól körvonalazható a személyiségünknek az a része(i), mellyel a munkában részt veszünk, akkor mások könnyebben megjegyeznek bennünket. Az embereket tudat alatt általában érdekli, hogy mit képviselünk, és nagyra becsülik a következetességet.

Senkit sem lehet beskatulyázni egyetlen archetípusba, egy-egy napunk során akár többet is megidézhetünk. Valószínű azonban, hogy a munkánkban természetes módon hajlunk egy vagy két archetípus megtestesítésére.

Az alábbiakban röviden bemutatom a 12 archetípust, melyek leírásához az ősi önismereti rendszerek szolgáltatták az alapot számomra.

Az alábbi archetípusok közül válassza ki azt az egyet, kettőt, melyet a legtermészetesebben jelenít meg a munkában.

Harcos

„Jöttem, láttam, győztem.”

„Aki mer, az nyer.”

„Cselekszem a cél elérése érdekében.”

Célja az aktivitás, a cél elérése és az ellenállás leküzdése. Szívesen ütközteti az erejét másokkal, versengő személyiség. Energiáját egyszerre, lökésszerűen szereti felhasználni.

Úttörő, jó a kezdésben, a dolgok elindításában, az „ajtónyitó” szerepben. Céljai rövid távúak, hajlamos mindig új célokat keresni. Önérvényesítő és szabadságra törekvő. Képes gyorsan és mérlegelés nélkül dönteni. Vezetői hajlama lehet.

Ha vezetői szerepbe kerül, akkor jellemzően inkább csoportvezetői feladatokat lát el. Szívesen csatlakoznak hozzá, és követik alulenergetizált emberek. Fontos, hogy neki legyen igaza, övé legyen az utolsó szó, nehezen tűri a „két dudás egy csárdában” helyzetet.

Gazda

„Értéket teremtek.”

„Beosztok.”

„Stabilizálok.”

Legfontosabb célkitűzése, hogy megteremtse a biztos, tartós anyagi javakat. Ösztönösen törekszik a megtartásra, gyarapodásra, emiatt az olyan foglalkozásokban van rá a legnagyobb szükség, ahol ezek fontosak. Szeret birtokolni.

A hétköznapokban nem lehet sürgetni, mindent a maga módján és a saját ritmusa szerint szeret megtapasztalni. Érzéke van a gyakorlati dolgokhoz, az anyag megmunkálásához, amiből energiát is nyer. Anyagias lehet, esetleg fukar, ami abból ered, hogy képes energetikailag azonosulni az anyagi javakkal.

Általában örül annak, amije van. Nagy teherbírású.

Hírvivő

„Információt gyűjtök, gondolkodom és kommunikálok.”

„Közvetítek.”

„Önkifejezek.”

Célja: részévé válni az információ szabad áramlásának, terjesztésének, átadásának. A tudás és tapasztalat megszerzése vezérli. Minden érdekli, ezért nehezen kötelezi el magát egyetlen dolog vagy személy mellett, szeretné megőrizni a választás lehetőségét.

Nem akar semmiről sem lemaradni, és úgy véli, ha minden létezőbe belekóstol egy kicsit, azzal megszerzi a teljes élményt. Szeret kapcsolatba kerülni másokkal. Társas, közösségi beállítottságú személyiség, jó kapcsolatteremtő.

Általában jó a beszédkészsége, gyors a felfogóképessége, és fürge az észjárása. Életvitelét, gondolkodását párhuzamosságok és kettősségek uralják. Gondolkodásmódja szerteágazó és felületes.

Nem szeret a kérdések mélyére hatolni.

Gondoskodó

„Érzek, gondoskodom és táplálok.”

„Otthonias környezetet teremtek.”

„Empatikus vagyok.”

Célja segíteni másokon, és megóvni őket a bajtól. Keresi a lehetőségét, hogy az érzelmeit kinyilváníthassa, és másokét befogadja. Környezete számára nyilvánvaló, hogy neki az érzelmek a legfontosabbak.

Sérülékeny és érzelmileg kiszolgáltatott, ezért életét önvédelemre rendezi be. Láthatatlan páncél van körülötte, gyakran ezt a páncélt az otthon falai helyettesítik. Családcentrikus. Vezetői hajlama lehet, amit leginkább az otthonában él meg.

Hajlamos kontroll alatt tartani a környezetét. Mutathat rideg és kemény arcot a világ felé, de kifejleszthet páratlan humorérzéket is. Alapvetően rejtőzködő személyiség, aki ha akadállyal találkozik, megkerüli, vagy visszavonul. Önsajnálatra hajlamos lehet.

A múlt jobban érdekli, mint a jövő, ezért jó a memóriája. Lassan dolgozik, de képes húzni az igát zokszó nélkül.

Uralkodó

„Központi szerepet töltök be.”

„Megmutatom, ki vagyok.”

„Megszervezem.”

Célja, hogy alapítson vagy irányítson egy sikeres és jól működő családot, céget vagy egyéb szervezetet. Fontos számára, hogy megtapasztalja valódi értékét és tehetségét.

Melegséget sugároz, ezért szívesen gyűlnek köré mások. Környezetén természetes módon uralkodik. Királyi, királynői alkat. Ereje és sugárzása a lényéből fakad, amivel könnyen szerez tekintélyt. Döntésre, uralkodásra termett, ő maga is méltónak érzi magát a szerepre.

Meg tudja teremteni magát, az életkörülményeit, és megáll a saját lábán. Szereti, ha mások kiszolgálják. Nagyon kreatív személyiség, tele van ötletekkel.

Gyakran összekapcsolja a hatalmat és a kreativitást.

Hivatalnok

„Megfigyelek, elemzek és kimutatok.”

„Megértem, és rendbe rakom.”

Szolgálok és alkalmazkodom.”

Célja, hogy megértse a világban rejlő rend természetét. Szeret elemezni, rendszerezni és statisztikát készíteni. Nem okoz számára nehézséget mindent katalogizálni, dossziékba, fiókokba vagy dobozokba rendezni.

A rend számára biztonságot jelent. Kedveli az aprólékos, nagy odafigyelést és precizitást igénylő feladatokat. Ő az, aki napra pontosan meg tudja mondani, hogy a lényeges dolgok hogyan állnak. Ezért a főnökei nagyra becsülik, a családtagjai pedig igyekeznek a kedvében járni, nehogy áldozatul essenek kritikus természetének.

Jó szeme van meglátni a hibákat, sajátját is, ezeket hajlamos felnagyítani. Nem akar hibázni vagy rosszul dönteni. Hajlamos a legrosszabbra készülni.

Szorgalmas, szolgálatkész. Intelligens. Gyakran szakértő, szaktudós.

Diplomata

„Kapcsolatokat teremtek.”

„Kiegyensúlyozom az ellentéteket, békítek.”

„Kompromisszumot kötök.”

Kitűnő kapcsolatteremtő és nagyszerű csevegő. Összehoz és összekapcsol eszméket, embereket. Szereti megőrizni tárgyilagosságát. Folyamatosan visszajelzésre van szüksége, hajtja a megerősítés utáni vágy.

A másoktól kapott pozitív visszajelzés élteti. Harmonikus, kellemes a megjelenése annak érdekében, hogy mindig mosolygós arcokkal, elfogadó gesztusokkal találkozzon. Kerüli a konfrontációt, a vitát. Irtózik a durvaságtól, erőszakos megoldásoktól –  a kompromisszumok mestere.

Kifinomult az érzékenysége a másik indítékai iránt, ezért kitűnő diplomata. Mérlegelő, latolgató magatartás uralja, saját és mások szempontjait teszi mérlegre.

Nehezen hoz döntést, gyakran az igen és nem között ingadozik. A középút embere, semmitől sem tart jobban, mint az egyensúly felborulásától, a szélsőséges állapotoktól. Remekül szórakoztat másokat, képes úgy beszélni, ahogy arra a környezete igényt tart.

Az unalmas, kitartást igénylő munkától megriad. Nem küzd nyíltan. Állandóan meg akar felelni a világnak, és ezért szerepet játszik.

Nem tud őszinte és boldog lenni az állandó megfelelési kényszer miatt.

Varázsló

„Elképzelésekhez, emberekhez és célokhoz kötődöm.”

„Elköteleződök.”

„Átalakítok.”

Tapasztalás utáni vágy hajtja, meg akarja ismerni a tabukat, és ezeket ledönteni. Érdeklődő és titkokat fürkésző. A dolgok végére jár. Erős beleérző képességgel rendelkezik. Ismeri az érzelmek teljes skáláját és mélységét.

Lehet féltékeny, birtokló, hajthatja bosszúvágy. Szenvedélyes, az intenzitást, izgalmakat, sorsfordító élményeket keresi. Tudja, hogy a fájdalom, a krízis átalakító erő. Képes elköteleződni. Időszerűtlen dologban is képes sokáig benn lenni, nehezen változtat.

A középutat, a középszerűséget kerüli. A meggyőződése hajtja. Nehezen tud kompromisszumot kötni; nem tűr ellentmondást. Életereje nagy. Keresi a valóságon túlit, a megismerhetetlent. Nem fél attól, hogy megismeri a lelke mélyén égő tüzet.

Vezetőként gyakran karizmatikus, ugyanakkor kibírhatatlan, nehéz ember, szálkás, tüskés személyiségtípus. Lehet végletes, ellentmondásos, vagy akár szélsőséges. Hajlamos a maximalizmusra. E típust testesíti meg sokak számára például Steve Jobs.

Filozófus

 „Szellemileg mindenek felett állok.”

 „Új célokat keresek, lelkes vagyok.”

 „Pozitívan gondolkodom, nincsenek problémák, csak megoldások.”

Becsvágyó, címet, rangot, pozíciót gyűjt. Magasabb szinten eszméket, gondolatokat, művészi értékeket, vallási és filozófiai nézeteket, ezeket szintetizálja és megmutatja a világnak.

Képes másokat lelkesíteni, ezért eszmei vezetővé tud válni. Hajlamos úgy tenni, mintha elérte volna a kitűzött célt, ilyenkor „nagyobb képet” mutat önmagáról. A hitelesség örök problémája. Hosszú távon gondolkodik.

Kínosan kerüli azokat a témákat, amelyekben nem tökéletes. Szereti a jelmezes dolgokat. Szavait megválogatja. Beszédstílusa időnként stilizált, néha akár modoros is lehet.

Szereti a természetet, az utazást, idegen kultúrákat. Szabadságszerető és kalandvágyó személyiség.

Karrierista

„Teljesítményre törekszem, ha kell, robotolok.”

„Ha kis lépésekben is, de elérem a célom.”

„Szerkezeteket építek.”

Fegyelmezett, komoly és távolságtartó. A szabályozás és törvények embere. Folyton a csúcsra tekint és mindenkinél jobban képes beilleszkedni a hierarchiába.

A kitartás és az időben hosszú távon vállalt feladatok embere. Nem individualista, a feladat az első, az én a második. Az időhöz neki van a legtöbb köze, teljesíthetetlen határidőket szab vagy tart be.

Kifejezetten tradicionális személyiség. Dolgos és kötelességtudó. Az a főnök vagy munkatárs, akinek a hátán fát lehet vágni.

Lázadó

„Szabadság, testvériség, egyenlőség.”

„Keresem az újat, a szokatlant, ami felrobbantja a normát.”

„Az emberiséget szeretném előrevinni, ezért újítok, reformálok, és ha kell, akár rombolok.”

Keresi az új és szokatlan ismereteket. Kapcsolataiban kerüli a hierarchikus mintázatot, ő horizontálisan kapcsolódik, a hálózatok építője. A szellemi, racionális világba menekül, az érzelmeivel nem tud mit kezdeni.

A lényeges dolgokra koncentrál, ami az előrehaladást segíti. Közülük kerülnek ki az informatikai zsenik, akik képesek éjjel-nappal újszerű technikai megoldásokon dolgozni. A társadalom ideáját egyenrangú individuumok összetartó, együtt mozgó halmazaként képzeli.

Radikálisan túllép minden szokáson, konvención és alapelven. Az új üzenetének elszánt képviselője. Alapmotivációja a kötöttségek lerázása és a senki másra nem jellemző életút megtalálása. Karrierívük eltérhet a szokványostól.

Általában jó barát, nem bonyolódik lelki játszmákba, mert az köt, és őt a függetlenedés hajtja. Dilemmája a függés és függetlenedés.

Álmodozó

„Hiszek.”

„Egy vagyok mindennel.”

„Elképzelek.”

Emberközpontú és segítőkész személyiség. A feltétel nélküli szeretet, odaadás és mások szeretete jellemzi. Az ártatlanság archetípusát testesíti meg. A transzcendentálist, a misztikust és a megfoghatatlant keresi.

Ha szerencséje van, a különböző művészeti vagy okkult tevékenységekben ezt meg is lelheti, de rendszerint nem elégszik meg ezzel az élménnyel, mert az élet minden területén szeretné megtapasztalni a teljességet. Hajlamos elrugaszkodni a racionalitástól.

Gyakran önfeláldozó, nehezen tud nemet mondani, és a környezete kihasználhatja. Mindig mindenkinek meg akar felelni. Nagy késztetés van benne, hogy elmeneküljön az anyagi világ realitása elől. Nagyon erős érzelmi beállítottságú, érzékeny és sérülékeny.

Gyakran képtelen kiállni a saját érdekeiért, meg kell tanulnia a „sarkára állni”. Leginkább gyógyító, gondoskodó, szolgálatra született.

Magasra törő ember is lehet, aki olyasmit sejt meg és olyasmit tud adni, amire a közösségnek szüksége van.

Válasszon engem vezetői coachának, és segítek önnek olyan vezetői kompetenciákra szert tenni, amellyel tudatos vezetővé válhat.

Köszönöm, hogy elolvasta írásomat. Ha tetszett, kövesse szakmai tevékenységemet, és ossza meg cikkeimet másokkal is, ha úgy érzi, hogy számukra is hasznos lehet.

Cikkeimet vezetők számára készítem abból a célból, hogy tudatosabb vezetővé váljanak és segíteni tudják a munkatársaikat abban, hogy azok célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban.

Amennyiben ön az oldalamról gyűjt anyagot a saját cikkéhez, szeretném felhívni a figyelmét a szellemi tulajdon tiszteletben tartására. Kérem, amennyiben a cikkeimből írja a sajátját, úgy a szerzői jog tiszteletben tartásával tegye, és tüntesse fel a forrást: vezetofejlesztes.hu

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”