Hogyan alakítsanak ki ügyfélközpontú, önmenedzselő és fejlődésfókuszú agilis csapatot?

 Agilis projektmenedzsmentet ismerő, alkalmazó vagy arra éppen átváltó csapatok számára

Értik az agilis módszertant és elkezdték alkalmazni. Rájöttek, hogy egy agilis projekt csak részben technológiai kérdés, sokkal inkább belső agilitás, önmenedzsment, szociális készségek és érzelmi intelligencia kihívás.

Ügyfeleimnél tapasztalom, hogy az agilis események megtartása általában nem okoz gondot (pl. sprinttervezés, napi egyeztetések és sprintfelülvizsgálat). A lényeg azonban nem ez.

Az agilis ceremóniák

és az, hogy jó szakemberek alkotják a csapatukat, nem jelenti azt, hogy önmagukat hatékonyan menedzselő csapatot alkotnak. Egyáltalán nem biztos, hogy ki tudják aknázni a közös munkában rejlő lehetőségeket. Nem beszélve az önfejlesztésről, ami szintén az agilis csapatműködés jellemzője.

Az agilis csapatkultúra megalapozása nem egyszerű folyamat. Alapvető feltétele többek között a megfelelő hangulat, a csapattagok pszichológiai biztonságának megteremtése és a közös értékrend kialakítása.

A jó hír, hogy tanulhatók a fortélyai annak, miként alakítható ki ügyfélközpontú, önmenedzselő és fejődésfókuszú agilis csapat. Önök is birtokába kerülhetnek az agilis csapatfejlesztő képzés során.

Ha hatékony módszereket keresnek arra, hogyan legyenek jobb csapat, akkor önöknek szól ez a program.

Miről szól az agilis csapatfejlesztő képzés?

A program nem az agilis projektmenedzsment elméleti alapelveit tárgyalja elsősorban, hanem bizonyos szempontból ott folytatódik, ahol az befejeződött. Az agilis projektmenedzsment módszerek gyakorlati alkalmazása során felmerülő kérdések megválaszolásán túl, végső soron azt tűzi ki célul, hogyan legyenek még jobb agilis csapat.

A csapattagok lehetőséget kapnak arra, hogy önmaguk értékrendjét autonóm módon képviseljék. Ugyanakkor megértsék, mi fontos másoknak, és ezzel tapasztalatot szerezzenek a multikulturális agilis csapatműködésről.

Fókuszpont „az agilis szemlélet” megismerése, valamint, az egyéni képessé válás arra, hogy aktív, az agilis szervezeti kultúrát alakító helyzetbe kerüljenek a csapattagok, szerepüktől függetlenül.

Minderre nem egy hagyományos, elvonulós csapatépítő tréningen készülnek fel, hanem egy, a konkrét kihívásaikhoz kapcsolódó, rendhagyó képzésen.

Kinek szól az agilis csapatfejlesztés?

Agilis projektmenedzsmentet ismerő, alkalmazó vagy arra éppen átváltó csapatok számára. Illetve minden olyan csapat számára, akik ügyfélközpontú, önirányító és önfejlesztő módon szeretnének működni.

A program végére a csapat az alábbiakkal gazdagodhat:

  • Megértik az  ügyfélfókuszú, önszerveződő és fejlődésközpontú csapatműködés lényegét, ami segít az agilitásra való tudatos átállásban.
  • Fejleszthetik saját és csapatönismeretüket, ami a hatékony működés egyik szükséges feltétele.
  • Belső agilitásra tehetnek szert, fejleszthetik szociális készségeiket és növelhetik az érzelmi tudatosságukat, intelligenciájukat.

Váljon egy ügyfélközpontú, önirányító és fejlődésfókuszú csapat értékes tagjává, aki a lehetőségeket felismerve kezdeményezően és kreatívan cselekszik.

Gyakori kérdések és megnyugtató válaszok, melyek szinte mindent tisztáznak az agilis csapatfejlesztés kapcsán

Mit nyer a cég a képzéssel?

Nagy figyelmet fordítok arra, hogy az agilis csapatfejlesztés mind a csapattagoknak, mind pedig a szervezetnek a legnagyobb „hasznot” hozza.

Konzervtréning helyett értékes inspirációkat és segítséget kap a csapat ahhoz, hogy megtalálja a legjobb módot céljai eléréséhez és ahhoz, hogy jobb csapattá váljanak.

A csapatfejlesztő program szakmai háttere…

A csapatfejlesztő program épít az agilis projektmenedzsment módszertanokon kívül egyrészről a csapattudományok legújabb kutatásaira.

Másrészről, folyamatosan kutatom és építek az újító, agilitás szempontjából élenjáró cégek gyakorlatára és azokra a humánfejlesztési módszerekre, amelyekkel a lehető leghatékonyabban érhetünk el változást.

Mennyire gyakorlatias a program?

Az alkalmazhatóság kiemelt figyelmet kap. A gyakorlatok többsége kapcsolódik a csapattagok mindennapi kihívásaihoz.

Elmélettel csak a legszükségesebb mértékben foglalkozunk, és általában tantermen kívüli, önálló anyagfeldolgozással dolgozunk.

A csapatfejlesztés során az együtt töltött időt arra használjuk, amire való, pl. kapcsolódásra, együtt gondolkodásra, véleménymegosztásra, ötletmerítésre és az önismeret mélyítésére.

Milyen csapatfejlesztési módszerekkel találkozhat?

Alapvetően szemléletformáló, önismereti alapú képzésről van szó, amely csapatcoaching elemeket is tartalmaz.

Előfordulhatnak szemináriumi elemek, pl. amikor későbbi tudatossági szintről emelünk be már bevált szervezeti gyakorlatokat (pl. organikusan működő szervezeti kultúráktól).

Illetve, filmrészletek és esettanulmány-elemzések színesíthetik a csapatépítő tréninget.

Milyen előismeretekre van szükség?

Az önök által alkalmazott, vagy alkalmazni kívánt agilis projektmenedzsment ismeretekre (pl. lean, scrum, kanban).

Előzetes helyzetfelmérés része-e a programnak?

Igen, a sikeres agilis csapatműködéshez szükséges kompetenciákat előzetesen felmérjük. Ez jelöli ki a képzés fókuszpontjait.

Mit érdemes tudni a képzési formáról?

Zárt képzésről van szó. A programot olyan csapatok számára állítom össze, akik már valamilyen agilis projektmenedzsment módszertant alkalmaznak, vagy éppen átállnak.

A képzés kis csoportos, az agilis projektmenedzsmentet alkalmazó csapatok létszámához igazodik.

Milyen időtartammal érdemes számolni?

Az agilis csapatfejlesztő program 4 órás alkalmakból áll, amelyekre két-, háromheti sprintben kerül sor. A teljes program hossza az igényektől függ, megállapodás kérdése.

Mérhető-e a program eredményessége és szervezeti hatása?

Igen, a program eredményessége és szervezeti hatása mérhető. Adott esetben a mérések módszertanát előzetesen egyeztetjük.

A fejlesztőprogram során fokozott hangsúlyt fektetek arra, hogy az eredményességen túl szervezeti hatást is elérjünk.

Az eredményesség visszamérésének általában nincs külön díja. A szervezeti hatás mérése, amennyiben arra igényt tartanak, külön díjazás ellenében történik.

Mennyibe kerül a fejlesztőprogram?

Díjaim versenyképesek. Az agilis csapatfejlesztő program díját a konkrét igények ismeretében, személyes ismerkedést és egyeztetést követően alakítom ki.

Milyen etikai megfontolások vezetnek?

Vállalom, hogy magas szintű szellemi szolgáltatást nyújtok, valamint a normák, titoktartás és szakmai felelősség tekintetében betartom a

Egy olyan üzleti kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek, és támogatják a munkatársaikat, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban.

Ha érdekli az agilis csapatfejlesztés, lépjen velem kapcsolatba a 70 6363 538-as telefonszámon, vagy írjon a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu e-mail-címre.