Hogyan érheti el középvezetőként, hogy növekedjen az értéke?

Ösztönözze csapatát magas szintű teljesítményre, és teremtsen magának időt feltöltődésre és fejlődésre!

Középvezetőként az egyik legnagyobb kihívás, ha a beosztottai kezdő vezetők, akik iránymutatást várnak vezetéssel kapcsolatos kérdésekben. Előfordulhat, hogy olyan embereket kell irányítania, akikkel korábban azonos szervezeti szinten dolgozott, és akikkel esetleg baráti kapcsolata is kialakult. Az alacsony teljesítmény vagy munkamorál miatt esetleg nehéz döntéseket kell meghoznia, például elbocsátani néhány munkatársat, akiket régóta ismer. Nehézséget jelenthet továbbá a jól teljesítőket megtartani, és az új tehetségeket megbízhatóan kiválasztani.

Nagyobb a tétje egy-egy rossz döntésnek, mint kezdő vezetőként. Nemcsak üzletileg, hanem a vezetői presztízs szempontjából is. Magasabb szintről nagyobbat lehet bukni, ez nyilvánvaló.

Erősen digitalizálódó világban olyan új vezetői kompetenciákra lehet szüksége, amikre korábban esetleg nem volt…

Gondolok itt például az agilis módszerekre, stratégiai tervezésre vagy az érdekérvényesítésre. Ezek nélkül ma már alig lehet befolyást szerezni és erőforrásokhoz jutni egy szervezeten belül. Nem beszélve a csoportvezetők coacholásáról vagy a csapatok együttműködésének ösztönzéséről, amire már végképp alig jut elég energia.

Találkozom vezetőkkel, akik több vezetőképző tréningen vettek már részt, de elmulasztották azokat a lehetőségeket, amikor készségszinten beépíthették volna a tanultakat, és őket szolgáló vezetői szokásokat alakíthattak volna ki. Mi ezzel a baj? Naponta újabb és újabb lehetőségekkel találkozunk, amiket felhasználhatunk a fejlődésünkre. Ha nem tesszük, ha nem képezzük folyamatosan magunkat, vagy a tanultakat nem alkalmazzuk, idővel a régi módszereink alkalmatlanná válnak az új feladatok megoldására.

Sokszor azért stresszesek és kimerültek a vezetők, mert nem rendelkeznek azzal a legjobb gyakorlatnak számító vezetői eszköztárral, amivel hatékonyan tudnák megoldani a problémáikat.

Az egyéni vezetői coaching megoldást jelent a stabil vezetői teljesítményhez elengedhetetlen kompetenciák megerősítéséhez és a vezetői eszköztár hiányzó elemeinek a pótlásához.

Gondoljon egy olyan iskolás gyerekre, aki hónapokra kimaradt az iskolából (és nem tudta megtanulni és beépíteni mindazt, amire lehetősége lett volna), és amikor visszamegy az iskolába, két lehetősége van: küzd a lemaradással, ami rendkívül frusztráló, ráadásul azt sem tudja pontosan, miről is maradt le, vagy erőfeszítéseket tesz, és az új tananyag mellett pótolja a lemaradást. Ha ebben segítségre számíthat, akkor jó eséllyel fel tudja venni a versenyt a társaival.

Felkészítem önt a legkülönbözőbb vezetői helyzetek kezelésére, és megmutatom, miként tudja megerősíteni, fejleszteni az eredményessége szempontjából kulcsfontosságú vezetői kompetenciákat.

A program fókuszától és a rendelkezésre álló időtől függően felkészülhetünk egy összetettebb, új feladatkörre is. A lényeg, hogy elérje: csapata, csoportvezetői az elvárásoknak megfelelően teljesítsenek, és ön a figyelmét olyan témákra tudja összpontosítani, amikre szeretné, például agilis vállalati kultúra építésére, innovációra, vagy akár a saját karrierje menedzselésére.

Váljon értékesebbé versenyképes vezetői kompetenciákkal, és találjon örömet a vezetői munkában!

A középvezetői coaching hozadéka lehet, hogy

 • meglévő kompetenciáit továbbfejleszti, újakra tesz szert, amiket beépít a napi gyakorlatba;
 • megismerkedik a lean, lean startup, srcum, kanban, designgondolkodás módszertanával;
 • magabiztosabban old meg aktuális vezetési problémákat, hatékonyan vezet be változásokat;
 • olyan módszereket sajátít el, melyekkel képessé válik saját maga fejlesztésére, ill. amelyekkel mások fejlődését is hatékonyan támogatni tudja coachingszemléletű vezetőként;
 • ha igényli, foglalkozhatunk karrierje vagy személyes energiája menedzselésével is (fizikai, érzelmi, mentális és spirituális nézőpontból), melynek eredményeképpen jelentősen csökken a megélt stressz.

Az egyéni vezetői coaching fókuszában számos izgalmas téma állhat, ezek a teljesség igénye nélkül:

 • agilis projektmenedzsment (lean, lean startup, srcum, kanban, designgondolkodás)
 • innovatív gondolkodás fejlesztése és az innováció ösztönzése szervezeten belül
 • coaching típusú vezetésre való felkészülés
 • teljesítménymenedzsment
 • virtuális csapat vezetése, amennyiben földrajzilag egymástól távol dolgoznak
 • stratégiai gondolkodás fejlesztése, új stratégiai elemző módszerek megismerése (pl. kék óceán váltás)
 • megfontolt döntéshozás
 • konfliktuskezelés (pl. felettessel, vezetőtársakkal)
 • tehetségek kiválasztása
 • befolyásolási készség fejlesztése, jártasság szerzése a vállalati politizálásban
 • személyes vezetői márka kialakítása
 • karriermenedzsment, új munkakörbe történő gyors beilleszkedés
 • személyes energiájának menedzselése

Így lesz a vezetői coachingból többszörös megtérülés…

Az egyéni vezetői coachingot követően úgy válunk el, hogy a kezében lesz:

 • egy Önfejlesztés munkafüzet, ami lényegében a vezetői eszköztárának a „dokumentációja”,
 • egy karrier- és egy fejlődési terv, amiben rögzítjük azokat a lépéseket, melyeket vezetői pályafutása következő időszakában szem előtt kíván tartani.

Miért engem válasszon vezetői coachának?

 • Magam is dolgoztam középvezetőként, és ismerem a megoldásért kiáltó vezetői helyzeteket.
 • Agilis vezetői eszköztárra tehet szert (lean, scrum, kanban, designgondolkodás).
 • Gyakorlatiasan és üzleti szempontból közelítem meg a témákat.
 • Ha a stratégiai gondolkodását szeretné fejleszteni, és igényt tart rá, olyan szintű támogatást tudok nyújtani, ami megfeleltethető az MBA programok kurzusainak.
 • Tudom, hogy mik az elvárások a különböző vezetői szerepekben, és fel tudom készíteni arra, hogy garantáltan versenyképes legyen.
 • A programot az ön igényeihez, személyiségéhez és tanulási szokásaihoz igazítjuk, hogy a lehető legtöbbet tudjuk kihozni belőle.
 • Barátságos, biztonságos és támogató együttműködésre számíthat, ha engem választ.
 • Nem utolsósorban, jó referenciákkal rendelkezem középvezetők fejlődésének támogatása terén.

Megnyugtató válaszok, amelyek szinte mindent tisztáznak a középvezetői egyéni coachinggal kapcsolatban

Mit nyer a cég a középvezetői coachinggal?

A vezető eléri a kitűzött célokat, és a gyakorlatban is meg tudja oldani a kritikus feladatokat. Nagy figyelmet fordítok arra, hogy a fejlesztési folyamat mind a vezetőknek, mind pedig a szervezetnek a legnagyobb „hasznot” hozza.

Mérhető-e az egyéni coaching eredményessége?

Igen. Segítem a szervezetet és a vezetőt, hogy célkitűzéseiket összehangolják, hogy olyan célokért kezdjünk el dolgozni, melyek elérése minden érintett számára kívánatos, és előnyökkel jár.
A fejlesztési folyamat eredményességének visszamérése minden egyéni vezetői coaching része. 180 vagy 360 fokos értékeléssel történik, melynek módszertanát előzetesen egyeztetjük. A visszamérésért nem kell külön fizetni, az egyéni vezetői coaching díja tartalmazza.

Mérhető-e a coaching szervezeti hatása?

A vezetői coaching során fokozott hangsúlyt fektetek arra, hogy az eredményességen túl szervezeti hatást is elérjünk. A vezetői coaching hatásának szakmailag korrekt mérése azonban nehéz, ha egyáltalán lehetséges, ezért erre nem kerül sor.

Hogyan biztosítható a coachingfolyamat átláthatósága?

Javaslom egy ún. fejlődési terv összeállítását, amellyel transzparenssé tehető a vezetői coaching folyamata.
A vezetői coaching során a vezető személyére, személyes érdekeire is figyelmet fordítok, nem csak a kitűzött célokra. Emiatt bizonyos információkat, melyek köztem és a vezető között hangzanak el, bizalmasan kezelem, és ezeket a vezető engedélye nélkül a szervezeti érintettek részére sem adom ki.

Milyen módszerekkel találkozhat az egyéni középvezetői coaching során?

A teljesség igénye nélkül: változatos coachingtechnikákkal, klasszikus vezetői tanácsadással, viselkedésalapú készségfejlesztéssel, neurolingvisztikus programozással (NLP), művészetterápiás önismereti módszerekkel, filmrészletelemzéssel.

Mit érdemes tudni a coachingtalálkozókról?

A coachingtalálkozók előre egyeztetett időpontokban és általában a cég által biztosított helyszínen történnek, 2-3 heti rendszerességgel. Az egyéni coaching alkalmanként 1,5 órás.

Hány coachingalkalomra van szükség?

Ez sok mindentől függ, például a középvezetői coaching fókuszától, a választott témáktól, a vezető tanulási képességétől és szorgalmától. Nem utolsósorban attól, hogy a vezető és a szervezet milyen eredményeket vár a vezetői coachingtól. Mindig meghatározott, reálisan teljesíthető célokra és alkalmakra szerződünk.

A helyzetfelmérés része-e a coachingprogramnak?

Igen, amennyiben erre igényt tartanak. A helyzetfelmérés általában a vezetői önismeret, a vezető felettesével és/vagy HR-partnerrel folytatott beszélgetés, kompetenciaalapú interjú vagy 360 fokos értékelés alapján történik, melyhez az eszközt igény esetén biztosítom. A helyzetfelmérésért külön díjat számolok fel.

Mennyire gyakorlatias a középvezetői coaching?

Szakmai megközelítésem nagyon praktikus: elmélettel csak a legszükségesebb mértékben foglalkozunk. A lényeg, hogy a vezető a gyakorlatban meg tudja oldani a kritikus feladatokat, és elérje a személyes és szervezeti célokat.

Mit kíván a vezetőtől a program?

A program eredményessége mindkettőnkön múlik. Az én felelősségem, hogy segítsek a vezetőnek mélyebb vezetői önismeretre szert tenni, megismertessem olyan vezetői eszközökkel, melyekkel hatékonyan tudja magát és a munkatársait fejleszteni, és elérheti a személyes és szervezeti céljait. A vezető felelőssége, hogy a tanultakat alkalmazza a gyakorlatban, és elköteleződjék a folyamatos önfejlesztés mellett.

Van-e utánkövetés az egyéni coaching után?

Igény szerint.

Mire vonatkozik titoktartás?

A coachingfolyamatot megelőzően szerződést kötünk, mely tartalmazza a titoktartási kötelezettséget is. Vezetői coachként titoktartási kötelezettséggel kezelek minden, az egyéni vezetői coachingban részt vevő vezetőre és a cégre vonatkozó információt.

Hol tanultam a vezetői coachingot?

Először a CEU Business School MBA programján, majd ismereteimet az USA-ban viselkedésalapú coaching módszerekkel egészítettem ki a Personnel Decisions International alkalmazottjaként (akit időközben felvárásolt a Korrn Ferry Int.).

Az egyik tanárom, David B. Peterson volt, akik az USA-ban elsők között alkalmazott coaching módszereket az üzleti életben. Jelenleg a Google vezetőfejlesztésért felelős vezetője.

Bővebben…

Milyen etikai megfontolások vezetnek?

Vállalom, hogy magas szintű szellemi szolgáltatást nyújtok, valamint a normák, titoktartás és szakmai felelősség tekintetében betartom a

Járok-e szupervízióba?

Teljesen elkötelezett vagyok a magam fejlesztésében. Minden vezető, akivel dolgozom, számomra is lehetőség, hogy fejlődjek. Ezeket a lehetőségeket tudatosan kihasználom, az egyes találkozókat követően önreflexiót tartok, időnként szupervízióban veszek részt.

Egy olyan üzleti kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek, és támogatják a munkatársaikat, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban.

Kezdeményezze felettesénél, hogy részt vehessen egyéni vezetőfejlesztésben, és válassza a velem való együttműködést. Örömmel állok a rendelkezésére, hívjon a 70 6363 538-as telefonszámon, vagy írjon a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu e-mail-címre.