Hogyan váljon másokat inspiráló, agilis és kompetens csapatvezetővé?

Bontakoztassa ki az önben lévő vezetői potenciált vezetői coaching segítségével

Fiatal marketingvezetőként sok feladatot tartottam magamnál ahelyett, hogy bevontam volna a munkatársaimat. Ennek az lett a következménye, hogy minden estémet az irodában töltöttem. Úgy éreztem, sosem érek a feladatlistám végére.

A főnököm, aki szintén kezdő vezető volt, nem tudott segíteni abban, hogyan szervezzem meg a saját és csapatom munkáját hatékonyan. Egy sor vezetői kihívással néztem szembe, pl. hogyan tudjuk a „béta verziójú” termékeinket elfogadtatni a piaccal, hogyan érjük el a tervszámokat, mit kezdjünk az ellenséges újságírókkal, és legfőképp, hogyan hangoljam össze nehéz természetű főnököm „magyaros” marketingötleteit multi cégközpontunk elvárásaival.

Vezetőfejlesztési szakemberként tapasztalom, hogy a fiatal, kezdő csapatvezetők ma is számtalan vezetői problémával szembesülnek, amit nagy nyomás alatt kell megoldaniuk. Az egyetemeken és vezetői tréningeken elsajátított vezetéselmélet éppen csak egy picivel több a semminél. Persze egy jó felettes vagy vezetőtárs jó példával járhat elöl.

A legtöbb fiatal csapatvezető azonban nem kap annyi és olyan minőségű személyes figyelmet a szervezettől, mint amennyit igényelne.

Megoldást az egyéni vezetőfejlesztés jelent, melynek eredményeképpen olyan vezetői kompetenciákra és eszköztárra tehet szert, amivel megalapozhatja vezetői karrierjét, és amire hosszú távon is építhet.

A csapatvezetői coaching végére az alábbiakkal gazdagodhat:

 • átlátja a csapatvezetői munka minden fontos területét és a prioritásokat, ezzel csökken az önre nehezedő nyomás;
 • megismeri az agilis projektmenedzsment eszköztárát (lean, lean startup, scrum, kanban, designgondolkodás);
 • megoldást talál az aktuálisan legnagyobb kihívást jelentő vezetői problémákra, így a felszabaduló energiáját vezetői kompetenciái fejlesztésére és a jövője építésére tudja fordítani;
 • vezetői önismeretre tesz szert;
 • megismeri, hogyan tudja magát fejleszteni, aminek számos hozadéka van, pl. olyan technikákat sajátíthat el, amelyeket később mások fejlődésének támogatása érdekében is alkalmazni tud;
 • vezetői kompetenciái fejlesztéséhez olyan kipróbált (agilis) vezetői eszköztárat kap, aminek alkalmazása személyes növekedéséhez és csapata hatékony vezetéséhez vezet.

Váljon olyan másokat inspiráló agilis és kompetens vezetővé, aki a teljesítményével kivívja mások figyelmét és megbecsülését.

A csapatvezetői coaching fókuszában számos izgalmas téma állhat, például:

 • Hogyan építsen agilis csapatot, amely jól teljesít, összetartó és versenyképes?
 • Hogyan építse be az agilis projektmenedzsment módszertant a mindennapokba (lean, scrum, kanban, designgondolkodás)?
 • Hogyan ösztönözze az innovációt és a digitális transzformációt? Mit tanulhat a start-upoktól ezen a téren?
 • Hogyan szervezze meg a saját és csapata tevékenységét hatékonyan?
 • Hogyan hangolja össze csapata tevékenységét a cégstratégiával?
 • Hogyan adjon ki feladatokat úgy, hogy azt kapja vissza, amit szeretne?
 • Hogyan motiváljon konstruktív visszajelzésekkel?
 • Hogyan ösztönözze az együttműködést, pl. a különböző generációk között?
 • Hogyan tartsa meg a tehetséges munkatársakat?
 • Hogyan menedzselje a személyes energiáját, hogy jusson ideje a kedvenc időtöltésére is?
 • Hogyan csiszolja kommunikációját és tárgyalástechnikáját?
 • Hogyan gyorsítsa fel az ügyfelektől való tanulást?

Így lesz a személyre szabott vezetőfejlesztésből többszörös megtérülés…

A csapatvezetői coachingot követően úgy válunk el, hogy a kezében lesz

 • egy Önfejlesztés munkafüzet, ami lényegében a vezetői eszköztárának a „dokumentációja”,
 • egy karrier- és egy fejlődési terv, amiben rögzítjük azokat a lépéseket, melyeket vezetői pályafutása következő időszakában szem előtt kíván tartani.

Miért engem válasszon vezetőfejlesztési partnerének?

 • Fiatal, kezdő csapatvezetőként mindazon keresztülmentem, mint amin ön is.
 • Az MBA programon megtanultam, hogyan lehettem volna „jobb vezető”, majd később középvezetőként alkalmaztam a tanultakat, és kiderült számomra, hogy mi működik, és mi nem. Így olyan gyakorlati vezetői tapasztalatokat is meg tudok osztani, amire a felettesének nincs ideje vagy energiája.
 • Tudom, hogy mik az elvárások a különböző vezetői szerepekben, és fel tudom készíteni önt arra, hogy fiatal vezetőként garantáltan versenyképes legyen.
 • Ismerem az agilis vezetői eszköztárat, amelyet önnel is megismertetek.
 • Szakmai megközelítésem nagyon praktikus: elmélettel csak a legszükségesebb mértékben foglalkozunk. Gyakorlatias programra számíthat, melyet az igényeihez, személyiségéhez és tanulási szokásaihoz igazítunk.
 • Előfordulhat, hogy időnként kihívások elé állítom, mindezt azonban egy barátságos, biztonságos és támogató kapcsolatban.
 • Végül, de nem utolsósorban, több tucat fiatal csapatvezető fejlődését kísértem az elmúlt 10 évben.

Megnyugtató válaszok, amelyek mindent tisztáznak a csapatvezetői egyéni coachinggal kapcsolatban

Mit nyer a cég a csapatvezetői coachinggal?

A vezető eléri a kitűzött célokat, és a gyakorlatban is meg tudja oldani a kritikus feladatokat. Nagy figyelmet fordítok arra, hogy a fejlesztési folyamat mind a vezetőknek, mind pedig a szervezetnek a legnagyobb „hasznot” hozza.

Mérhető-e a vezetőképzés eredményessége?

Igen. Segítem a szervezetet és a vezetőt, hogy célkitűzéseiket összehangolják, hogy olyan célokért kezdjünk el dolgozni, melyek elérése minden érintett számára kívánatos, és előnyökkel jár.
A fejlesztési folyamat eredményességének visszamérése minden egyéni vezetői coaching része. 180 vagy 360 fokos értékeléssel történik, melynek módszertanát előzetesen egyeztetjük. A visszamérésért nem kell külön fizetni, az egyéni vezetői coaching díja tartalmazza.

Mérhető-e a szervezeti hatás?

Egy személyre szabott vezetőfejlesztési program hatása elvileg mérhető, például a kulcsfontosságú teljesítménymutatók, az üzleti eredmények és a munkavállalói elkötelezettség javulásával. Azonban a gyakorlatban a program hatásának mérése sokkal összetettebb feladat, mint az eredményesség értékelése. Azaz annak megállapítása, hogy mennyire sikerült elérni a vezetőfejlesztési program elején kitűzött célokat.

Az eredményességet mindig nyomon követem és mérem, míg a program hatását csak kivételes esetekben. Mindenesetre a vezetőfejlesztés során fokozott hangsúlyt fektetek arra, hogy az eredményességen túl szervezeti hatást is elérjünk.

Hogyan biztosítható a folyamat átláthatósága?

Javaslom egy ún. fejlődési terv összeállítását, amellyel transzparenssé tehető a vezetői coaching folyamata.

A vezetőfejlesztés során a vezető személyére, személyes érdekeire is figyelmet fordítok, nem csak a kitűzött célokra. Emiatt bizonyos információkat, melyek köztem és a vezető között hangzanak el, bizalmasan kezelem, és ezeket a vezető engedélye nélkül a szervezeti érintettek részére sem adom ki.

Milyen módszerekkel találkozhat?

A teljesség igénye nélkül: változatos coachingtechnikákkal, klasszikus vezetői tanácsadással, viselkedésalapú készségfejlesztéssel, neurolingvisztikus programozással (NLP), művészetterápiás önismereti módszerekkel, filmrészletelemzéssel.

Mit érdemes tudni a találkozókról?

A coachingtalálkozók előre egyeztetett időpontokban és általában a cég által biztosított helyszínen történnek, 2-3 heti rendszerességgel. Az egyéni coaching alkalmanként 1,5 órás.

Hány alkalomra van szükség?

Ez sok mindentől függ, például a választott témáktól, a vezető tanulási képességétől és szorgalmától. Nem utolsósorban attól, hogy a vezető és a szervezet milyen eredményeket vár a vezetői coachingtól. Mindig meghatározott, reálisan teljesíthető célokra és alkalmakra szerződünk.

A helyzetfelmérés része-e a programnak?

Igen, amennyiben erre igényt tartanak. A helyzetfelmérés általában a vezetői önismeret, a vezető felettesével és/vagy HR-partnerrel folytatott beszélgetés, kompetenciaalapú interjú vagy 360 fokos értékelés alapján történik, melyhez az eszközt igény esetén biztosítom. A helyzetfelmérésért külön díjat számolok fel.

Mennyire gyakorlatias a személyre szabott tréning?

Szakmai megközelítésem nagyon praktikus: elmélettel csak a legszükségesebb mértékben foglalkozunk. A lényeg, hogy a vezető a gyakorlatban meg tudja oldani a kritikus feladatokat, és elérje a személyes és szervezeti célokat.

Mit kíván a vezetőtől a program?

A program eredményessége mindkettőnkön múlik. Az én felelősségem, hogy segítsek a csapatvezetőnek mélyebb vezetői önismeretre szert tenni, megismertessem olyan vezetői eszközökkel, melyekkel hatékonyan tudja magát és a munkatársait fejleszteni, és elérheti a személyes és szervezeti céljait. A csapatvezető felelőssége, hogy a tanultakat alkalmazza a gyakorlatban, és elköteleződjék a folyamatos önfejlesztés mellett.

Mire vonatkozik titoktartás?

A coachingfolyamatot megelőzően szerződést kötünk, mely tartalmazza a titoktartási kötelezettséget is. Vezetőfejlesztési szakemberként titoktartási kötelezettséggel kezelek minden, az egyéni vezetői coachingban részt vevő vezetőre és a cégre vonatkozó információt.

Hol tanultam a vezetői coachingot?

Először a CEU Business School MBA programján, majd ismereteimet az USA-ban viselkedésalapú coaching módszerekkel egészítettem ki a Personnel Decisions International alkalmazottjaként (akit időközben felvárásolt a Korrn Ferry Int.).

Az egyik tanárom, David B. Peterson volt, akik az USA-ban elsők között alkalmazott coaching módszereket az üzleti életben. Jelenleg a Google vezetőfejlesztésért felelős vezetője.

Bővebben…

Milyen etikai megfontolások vezetnek?

Vállalom, hogy magas szintű szellemi szolgáltatást nyújtok, valamint a normák, titoktartás és szakmai felelősség tekintetében betartom a

Járok-e szupervízióba?

Teljesen elkötelezett vagyok a magam fejlesztésében. Minden vezető, akivel dolgozom, számomra is lehetőség, hogy fejlődjek. Ezeket a lehetőségeket tudatosan kihasználom, az egyes találkozókat követően önreflexiót tartok, időnként szupervízióban veszek részt.

Egy olyan üzleti kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők kompetensek és tudatosak. Támogatják a munkatársaikat, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban.

Kezdeményezze felettesénél, hogy részt vehessen egyéni vezetőfejlesztésben, és válassza a velem való együttműködést. Örömmel állok a rendelkezésére, hívjon a 70 6363 538-as telefonszámon, vagy írjon a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu e-mail-címre.

A találkozásunkig itt egy edzésterv, amivel a vezetői izomcsoportjait bemelegítheti.