Telefon: +36 70 6363 538

Steve JobsEgy briliáns elme, egy látnok, és egy ikonikus hős

Steve Jobs 1976-ban alapította meg az Apple Computerst. 1985-ben elbocsátották a saját cégétől, majd 12 évvel később – érdekes sorsfordulatok révén – visszahívták. Az Apple ekkor csődközeli állapotban volt, és az ezt követő másfél évtized során Jobs vezetésének köszönhetően a világ legértékesebb vállalatává nőtte ki magát. Jobs nemcsak a számítástechnikai iparágban teremtett óriási átalakulást, hanem a telefonok, tabletek, a zenehallgatás, a digitális publikálás és az animációs filmek világát is megváltoztatta.

Amikor 1997-ben visszavették az Apple-hez, korántsem arról volt szó, hogy ő lett volna a legjobb programozó vagy a legjobb vezető. Azért volt rá szükség a cégnél, mert Jobs testesítette meg az innovációt, amely időközben kiveszett a cégkultúrából. Egy szimbólum volt, és nemcsak a vásárlók vagy a részvényesek, hanem az Apple-dolgozók számára is. Ez pedig egy fontos részlet Jobs vezetői pályafutásából. A vállalati kultúrát egy innovatív, ikonikus hős alakította ki és formálta.

Milyen vezető volt Steve Jobs?

A Vezetői karizma című cikkemben már bemutattam őt néhány évvel ezelőtt. Ezúttal a legjellemzőbb vezetői tulajdonságait gyűjtöttem össze a hozzá közel állók elmondásai alapján.

Ügyfélorientált

Steve Jobs gyakran mondta: „Ha segíteni tudsz az ügyfélnek abban, hogy megvalósítsa az álmát, máris megnyerted magadnak.” Ennek fényében az ügyfelekben, vásárlókban egyfajta kapcsolódást, kötődést, a valahová tartozás érzését alakította ki. Fontosnak tartotta megértetni a cégben mindenkivel, hogy az ügyfelet valójában nem érdekli semmilyen cégnek a terméke. Csak önmagával törődik, egyedül az számít neki, hogy elérje a céljait és megvalósítsa az álmait.

Erősen ügyfélorientált hozzáállása volt. A vásárlói élményre fókuszált. Az elméleti megközelítések helyett a praktikus kérdések foglalkoztatták, mint pl: „Mit csinál az ügyfél?”

Nem értett egyet az üzleti életben széleskörűen alkalmazott piackutatási módszerrel. Úgy vélte, az ügyfelek igényeivel való törődés nem azt jelenti, hogy megkérdezzük tőlük, mire vágynak. Steve egyik barátja, Mike Slade szerint: „Nem érdekelték a piaci erők, trendek, nem foglalkozott a konkurenciával. Csak azzal törődött, hogy amit kitűzött, azt elérje.”

Mindig mindent sürgetett

Sokszor élet-halál kérdés volt nála egy-egy határidő betartása. Számára az idő a siker elérésének egyik legnagyszerűbb eszköze volt. Tudta, hogy a „várjuk ki a megfelelő időt” típusú hozzáállás nem visz eredményre. Ezért volt képes innovatív szolgáltatásokat és termékeket létrehozni, még mielőtt az ügyfél felismerte volna, hogy szüksége van rájuk.

Innovatív

Jobs meg volt győződve arról, hogy a kreativitás a spontán szerveződő megbeszélések, random tárgyalások során mutatkozik meg. A cég épületét és az irodákat is ennek megfelelően alakította át. Úgy vélte, az újítások megszületéséhez elengedhetetlen a kellően innovatív munkakörnyezet.

Sok más kreatív géniuszhoz hasonlóan Jobs sem ismételni akarta, amit már korábban őelőtte létrehoztak. A „jobbat csinálunk” helyett a „Teljesen mást csinálunk” hozzáállást képviselte. Ezt jól illusztrálja az iPad. Mielőtt piacra került, senki nem gondolt arra, hogy ötvözni kellene a személyi számítógépet az okostelefonnal. Mostanra azonban a találmány több millió ügyfél szívébe belopta magát, és az üzleti életet is forradalmasította.

Mike Slade azt mondta: „Mindig arra bátorított, hogy ne gondolkodjak konvencionálisan, hogy lépjek ki a megszokott gondolkodás keretei közül. Ellent is lehetett neki mondani. Egyáltalán nem volt konfliktuskerülő.”

Tökéletességre törekvő

Jobs kontrolláló személyiség volt, de e mögött a kiválóságra való szenvedélyes törekvése állt. Tökéletes terméket kívánt kifejleszteni, és ezért vállalta a felelősséget. Nem a profitra, hanem a termékre koncentrált. Az volt az elve, hogy ha a megfelelő termékre fókuszál, a profit is automatikusan megteremtődik majd.

Ez az, ami lehetővé tette, hogy az Apple kiemelkedjen a világ összes többi IT-vállalata közül. Jobs szenvedélyesen törekedett a tökéletességre. A termékek minden apró részletét illetően maximalista volt. Folyamatosan azt tartotta szem előtt, és abba fektette minden energiáját, hogy miként lehetne tökéletesíteni a termékeket – akárcsak egy művész a műalkotását.

„Ne csak terméket csinálj. Alkoss olyat, ami élvezetet, örömet jelent a felhasználónak” – idézi fel Philippe Bouissou, az Apple egyik vezetője. Jobs számára ez azt is jelentette, hogy mind az öt érzékszervünkkel reagáljunk a termékekre és ötletekre. Ezeket a kérdéseket tartotta fontosnak feltenni: „Milyen hangja lenne, miként szólna? Milyen érzés lenne megtapintani? Milyen illata lenne?”

Ron Johnson, aki az Apple kiskereskedelmi csoportját vezette, így nyilatkozott:
„Az egyik pillanatban magas perspektívából vezette a céget, a következőben meg már a legparányibb részletek legmélyére hatolt. Szó sem volt mikromenedzsmentről. Őszinte érdeklődéssel, mélyreható kíváncsisággal és végtelen lelkesedéssel merült el minden apró részletben. A tökéletesség volt a szenvedélye. Minden apró részletnek tökéletesnek kellett lennie.”

Fókuszált

Amikor a csőd szélén álló Apple-hez visszatért, és azt látta, hogy nagyon sok termékkel kísérleteznek, kiválasztott néhány prioritást élvező ügyféligényt, és kizárólag azokra kezdett fókuszálni. Azt mondta, hogy: „Eldönteni, hogy mit ne csináljunk, ugyanolyan fontos, mint azzal foglalkozni, amit csinálunk.”

Philippe Bouissou, így emlékezik rá: „Az első lecke az Apple-nél, hogy ne csak fókuszálj, hanem hiperfókuszálj” – mondta neki Jobs. „Arra gondolj, ami a leginkább számít.”

Steve Jobs rendelkezett azzal az egyedülálló tulajdonsággal, hogy képes volt intenzíven és szinte kényszeresen egy-két dologra fókuszálni.

Az egyszerűséget tartotta szem előtt

„Finomítani, finomítani és még tovább finomítani” – ez volt Steve egyik elve, ahogy Philippe Bouissou emlékezik rá.

„Az egyszerűség nehéz” – mondta. „Nagyon sok ismétlés, újabb és újabb finomítások szükségesek ahhoz, hogy lehántsunk minden szükségtelent, és eljussunk egy dolog esszenciájához. A legegyszerűbb és legkifejezőbb formájához, az adott dolog igazságához.”

Steve Jobs a zen buddhizmus követője volt, ami nagy hatással volt az életfelfogására és az esztétikai érzékenységére. A zen egyszerűsítésre törekszik, talán innen a motiváció.

Jövőképet mutatott

Az egyik legfontosabb felső vezetői tulajdonság, amelyet Steve Jobstól magunkévá tehetünk, hogy a vezető rendelkezzen egy tiszta, jól körvonalazott jövőképpel, és ezt képes legyen közvetíteni az embereinek.

Jobs sok energiát fektetett abba, hogy megtalálja és alkalmazza a cégében a hozzá hasonló jövőképpel rendelkező embereket. Képes volt másokat arra inspirálni, hogy kövessék az ő jövőképét, amely ily módon az egész vállalat közös jövőképe lett.

Kontrollmániás

Mike Slade ezeket mondta róla: „Steve egy kontrollmániás ember és egy spontán színész furcsa keveréke volt. Ha valamire nagyon rá volt állva, mindenkit őrületbe kergetett vele, és az egész folyamatot maga akarta irányítani. Ha nem érdekelte annyira a dolog, ignorálta a témát, de utána panaszkodott, ha nem volt elégedett a megoldással.”

Kezdetben azt hitte magáról, hogy képes mindent mindenki másnál jobban megcsinálni. Ez persze valószínűleg nem így volt. Később azonban, ahogy egyre érettebb lett, megtanulta mindinkább rábízni magát másokra. Ami nagyon fontos, ha valaki nagy dolgot kíván véghezvinni.

Ron Johnson bevallotta, hogy nem volt könnyű Jobsszal együtt dolgozni, annak ellenére, hogy inspiráló személyiség volt. Igazi zsarnok tudott lenni. Rendkívül kontrollmániás volt, és gyakran durva az embereivel.

Időnként önmagából kikelve tombolt, dührohamai voltak, és üvöltözött a beosztottakkal vagy az igazgatótanács tagjaival. Az is előfordult, hogy valakit nyilvánosan ledorongolt, vagy az ötletét leminősítette. Egyesek szerint arra is hajlamos volt, hogy mások teljesítményét önmagának tulajdonítsa. Az önbizalma időnként bicskanyitogató arroganciához vezetett, ami jól kivehető a Steve Jobsról készült filmen is.

A prezentáció mestere

Steve Jobs volt az egyik leglenyűgözőbb szónok a világon. Előadásainak óriási hatása volt a hallgatóságra. Nyitóbeszédei igazi csemegék voltak, amire a rajongók komoly erőfeszítéseket tettek, hogy bejussanak. Rábeszélőkészsége is közrejátszott abban, hogy az érdeklődőket könnyen vásárlókká fordította át.

Előadásait látva nem gondolnánk, de rengeteget gyakorolt, mielőtt színpadra lépett. Minden apró részletet alaposan kidolgozott. Carmine Gallo Steve Jobs, a prezentáció mestere c. könyvéből megismerhetjük a technikáit, amelyeket akár mi magunk is elsajátíthatunk.

Steve Jobs előadásai a közönségnek szóltak. Arra törekedett, hogy a hallgatóságának haszna származzon az előadásából. Arról beszélt, azzal szerzett élményt másoknak, amit szeretett, és így vált sikeres előadóvá.

Azzal volt elfoglalva, hogy megváltoztassa a világot

Ron Johnson így nyilatkozott: „Steve tudott dolgokat – de azzal is tisztában volt, hogy nem tud mindent.” „Rendkívül nagy befolyással bírt. Emellett már fiatalon is olyan bölcsességgel rendelkezett, amire egy ember csak hosszú idő alatt tud szert tenni. Idővel megtanulta körülvenni magát azokkal az emberekkel, akik segítettek felépíteni az általa megálmodott világot.”

Messze nem volt tehát tökéletes. Dave Coursey újságíró szerint: „Jobs azzal volt elfoglalva, hogy megváltoztassa a világot, és olyan apróságok, mint például más emberek érzései, amelyek csak nyűg voltak a számára, nem illettek bele a tervébe.”

Jobsnak gyenge pontja volt az empátia és a (szociális) vezetői készségek. Egész életében dolgozott érzelmi intelligenciájának fejlesztésén. A kritikára való nyitottsága és a változásra való hajlandósága azonban naggyá tette őt mások szemében.

Források:
https://www.forbes.com/sites/nazbeheshti/2018/10/05/remembering-steve-jobs-a-visionary-leader-who-changed-the-world/#680dacfaced7
https://www.psychologytoday.com/us/blog/cutting-edge-leadership/201202/why-steve-jobs-is-leadership-nightmare
http://www.hoganassessments.com/sites/default/files/Article–The%20Dark%20Side%20of%20Steve%20Jobs_0.pdf
https://www.grin.com/document/268494
https://www.inc.com/bill-murphy-jr/steve-jobs-knew-how-to-lead-motivate-employees-heres-how-he-did-it.htm
Carmine Gallo: Steve Jobs, a prezentáció mestere c. könyv

Cikkeimet vezetők számára készítem abból a célból, hogy tudatosabb vezetővé váljanak és segíteni tudják a munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban.

Amennyiben ön az oldalamról gyűjt anyagot a saját cikkéhez, szeretném felhívni a figyelmét a szellemi tulajdon tiszteletben tartására. Kérem, amennyiben a cikkeimből írja a sajátját, úgy a szerzői jog tiszteletben tartásával tegye, és tüntesse fel a forrást: vezetofejlesztes.hu

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”