Telefon: +36 70 6363 538

Hogyan motiválhatja a munkatársait?Motiválás

Részt vettem a Startup Safari Budapest rendezvénysorozatán, melynek helyszíneit több, belvárosi irodával rendelkező startup cég, közösségi iroda és hangulatos kávézó közösségi tere adta. Az előadások és workshopok között ugyan ingázni kellett, de bőven kárpótolt az az élmény, amit a modern, különleges kialakítású terek nyújtottak. A legtöbb ügyfelem szokványos irodában dolgozik, hosszú folyosóról nyíló ajtók mögött egymástól elszeparáltan, vagy éppen zsúfolt, zajos, nyitott terekben. Szűk, ablaktalan tárgyalókban találkozunk. Ehhez képest felemelő élmény nyújtottak a tágas terek, nagy ablakok, a könnyen áthelyezhető bútorok és a meleg hatású, egyedi kialakítású faburkolatok. Az élet jeleit láttam ezekben a belvárosi irodákban. Kávéházi hangulatot, festményeket, babzsákokat, csocsót és jógamatracokat. Nem kérdés, hogy ilyen terekben dolgozni már önmagában is motiváló és perspektívát nyújtó élmény lehet.

Motiválás témakörben, talán mondanom sem kell, megszámlálhatatlanul sok kutatási eredmény áll a rendelkezésünkre, és számtalan új elmélet arról, hogyan lehet – nem lehet, kell – motiválni a munkatársakat. Az alábbiakban a motiválásnak olyan megközelítésmódjait mutatom be, amiket értelmesnek és használhatónak tartok. Kutatásokon alapulnak, de a bemutatásukba már beleszőttem a saját megfigyeléseimet és gyakorlati tapasztalataimat is.

Több mint tíz éve foglalkozom vezetőfejlesztéssel és használom ezeket a motivációs modelleket arra, hogy segítsek a vezetőknek jobban megérteni a munkatársaikat, és motiváló munkakultúrát teremteni.

Mi motiválja az embereket arra, hogy dolgozzanak?

 Általánosságban az alábbi hat motivációs tényezőben érdemes gondolkodnunk, amikor motiváló szervezetet szeretnénk kialakítani.

Általános motivációs tényezők

Amik közvetlenül motiválnak Amik közvetetten motiválnak
1. Örömmel végzett munka 4. Érzelmi nyomás
2. A tehetség kibontakoztatása 5. Anyagiak
3. Hatást gyakorolni a világra 6. Mókuskerék
 1. Örömmel végzett munka: amikor maga a munka végzése jó érzéssel tölt el bennünket, szeretjük, amit csinálunk, és magunk dönthetünk arról, hogy ezt hogyan tegyük. Például, szeretünk számokkal, táblázatokkal és kimutatásokkal bíbelődni.
 2. A tehetség kibontakoztatása: amikor a munkánk növeli az értékünket, és lehetővé teszi számunkra, hogy elérjük a céljainkat. Például, a munkánk által tudáshoz, tapasztalatokhoz, másik munkakörhöz, kapcsolatokhoz, anyagi vagy társadalmi elismeréshez jutunk.
 3. Hatást gyakorolni a világra: amikor azt tapasztaljuk, hogy a tevékenységünk eredménye összhangban van a belső igényeinkkel, énképünkkel. Például, amikor látjuk, hogy a munkánknak van értelme, hatással van másokra, a környezetünkre vagy a világra.
 4. Érzelmi nyomás: amikor valamilyen külső, fenyegető érzelmi hatás motivál bennünket a munkára. Például, szeretnénk megfelelni másoknak, félünk a felettesünktől, nem akarunk csalódást okozni a szüleinknek, társunknak.
 5. Anyagiak: amikor azért dolgozunk, hogy kifizessük a számláinkat. Alapvetően az motivál ilyenkor, hogy kijöjjünk a fizetésünkből, és „túléljünk”.
 6. Mókuskerék: amikor megszokásból dolgozunk, és már nem is igazán tudjuk megmondani, miért is. Ha megkérdeznénk tőlünk, akkor valami ilyesmit válaszolnánk: „Nem is tudom. Ez az élet rendje…” Motivációnak tekinthetjük ezt a tehetetlenséghez hasonló állapotot is, elvégre dolgozik, aki így érez, csak nem tudja megmondani, miért.

Az érzelmi, anyagi és megszokásból történő munkavégzésből fakadó motivációknak nincs közük a munkához és a mélyebben fekvő, belső igényeinkhez, vágyainkhoz (ezért csak közvetetten motiválók).

Azok a vezetők, akik képesek motiváló szervezeti kultúrát kialakítani, leginkább az első három motivációra építenek, és igyekeznek minimalizálni az utolsó három előfordulását.

Hogyan alakíthat ki motiváló szervezeti kultúrát?

A megfelelően motiváló környezetben az emberek önállóan végezhetik azt a számukra értelmes munkát, amit szeretnek, és amivel hatással lehetnek a világra, miközben kibontakoztathatják a bennük lévő potenciált.

A motivált embernek nemcsak a személyes jólléte nő, hanem ezzel együtt a teljesítménye is. Az egyéni teljesítmények összességéből adódik a szervezeti teljesítmény. Ebből következik, hogy a kiváló szervezeti teljesítmény egyik kulcsa a munkatársak motivációja. Ezzel szemben, ahol környezeti korlátok közé kényszerítik az embereket, ott a motiváltságuk is csak külső kontroll szerint működik. Tehát csak azt teszik, amire jutalommal és büntetéssel késztetik őket. Ez pedig csökkenti a jóllétüket, és a teljesítményükre is csak rövid távon lehet jó hatással.

A korlátozó környezet motiválóvá alakításának első lépése lehet, ha kikérjük a munkatársaink véleményét arról, hogy számukra mi volna motiváló. Ezen túl néhány további tipp ahhoz, amit vezetőként tehet:

1. Heti, kétheti rendszerességgel összeül a csapatával, amikor minden csapattag válaszol az alábbi kérdésekre:

 • Mi okozott igazán örömet a munkámban?
 • Mit tanultam? Milyen tapasztalatokkal gazdagodtam?
 • Milyen értéket teremtettem másoknak, a cégemnek vagy a világnak?

2. Új feladatok, projektek indításakor megbeszélik, mi az értelme annak, amit tesznek. Ahelyett, hogy úgy vezet fel egy feladatot: „A nagyfőnök mondta, hogy meg kell csinálni”, fogalmazhat és motiválhat úgy is, hogy elmondja, miért fontos a dolog az ügyfeleiknek.

3. Újragondolja a munkaszervezést a csapatán belül.

 • Biztosan motiválók a feladatok minden csapattag számára?
 • Látják a munkatársak a munkájuk értelmét?
 • Adódik elég lehetőség arra, hogy kibontakozzanak?

Igazán jó csapatot és szervezeti kultúrát építeni nem megy egyik napról a másikra. Nem véletlen, hogy azok, akiknek ez sikerül, végül elkötelezett munkatársakra és versenyelőnyre tesznek szert.

Hogyan motiválhat személyre szabottan?

Minden embernek más-más értékei, céljai vannak, és mindenkit a személyiségéből fakadóan különböző hajtóerők ösztönöznek cselekvésre. Az alábbiakban tizenkét archetípuson keresztül bemutatom, miként motiválhatók mások személyre szabottan.

Személyes motivációs tényezők

Fő motiváció: aktivitás Fő motiváció: kézzelfogható eredmény
Küzdelem Teljesítmény
Központi szerepvállalás Biztonság
Távlatok elérése Szolgálat
Fő motiváció: kapcsolódás Fő motiváció: érzelmek megélése
Visszajelzés másoktól Gondoskodás
Virtuális kapcsolódás Nehéz helyzetek megoldása
Kommunikáció Ráhangolódás

Akit a küzdelem motivál

Archetípus: harcos

Jelszava:

 • „Jöttem, láttam, győztem.”
 • „Aki mer, az nyer.”
 • „Cselekszem a cél elérése érdekében.”

Célja az aktivitás, a cél elérése és az ellenállás leküzdése. Szívesen ütközteti az erejét másokkal, versengő. Energiáját egyszerre, lökésszerűen szereti felhasználni. Úttörő, jó a kezdésben, a dolgok elindításában, az „ajtónyitó” szerepben. Céljai rövid távúak, hajlamos mindig új célokat keresni. Önérvényesítő és szabadságra törekvő. Képes gyorsan és mérlegelés nélkül dönteni. Vezetői hajlama lehet. Ha vezetői szerepbe kerül, akkor jellemzően inkább csoportvezetői feladatokat lát el. Szívesen csatlakoznak hozzá, és követik alulenergetizált emberek. Fontos, hogy neki legyen igaza, övé legyen az utolsó szó, nehezen tűri a „két dudás egy csárdában” helyzetet.

Azokat az embereket, akik személyiségének van a harcos archetípusához közel álló oldala, leginkább azzal lehet motiválni, ha versenyterepet biztosítunk a számukra, ahol megküzdhetnek a kitűzött célokért. Érdemes velük megbeszélni, hogy miért is akarnak vagy fognak „harcolni”.

Mivel az energiáikat rövid ideig képesek koncentrálni, a rövid ideig tartó feladat (pl. egy termék értékesítése), vagy a projekt típusú munka (aminek előre meghatározott kezdete és befejezése van) az ideális számukra. Miután elérték a célt, hagyni kell őket feltöltődni az újabb „bevetés” előtt.

Az egyenes beszéd, korrekt bánásmód motiváló a számukra. Akkor teljesítenek jól, ha hagyják őket önállóan cselekedni, és megbíznak bennük. Csapatban ők azok, akik elöl járnak és szorgalmazzák az előrehaladást.

Demotiváló lehet a számukra, ha akadályozzák őket a cselekvésben, előrehaladásban.

Akit a biztonság motivál

Archetípus: gazda

Jelszava:

 • „Értéket teremtek.”
 • „Beosztok.”
 • „Stabilizálok.”

Legfontosabb célkitűzése, hogy megteremtse a biztos, tartós anyagi javakat. Ösztönösen törekszik a megtartásra, gyarapodásra, emiatt az olyan foglalkozásokban van rá a legnagyobb szükség, ahol ezek fontosak. Szeret birtokolni. A hétköznapokban nem lehet sürgetni, mindent a maga módján és a saját ritmusa szerint szeret megtapasztalni. Érzéke van a gyakorlati dolgokhoz, az anyag megmunkálásához, amiből energiát is nyer. Anyagias lehet, esetleg fukar, ami abból ered, hogy képes energetikailag azonosulni az anyagi javakkal. Általában örül annak, amije van. Nagy teherbírású.

Azokat az embereket, akik a gazda archetípusához állnak közel, a biztonság és az állandóság motiválja. Szeretik jó előre látni és tudni, mi várható, azaz a jól szervezettség és előre tervezés számukra megnyugtató és egyben motiváló hatású.

Amit mond nekik, azt tartsa be, ne legyenek meglepetések és be nem váltott ígéretek. Kiszámítható munkakörülmények között teljesítenek jól. Kerülje a hirtelen változtatásokat, és ne sürgesse őket. Fontos számukra a rendszeres jövedelem.

Akit a kommunikáció motivál

Archetípus: hírvivő

Jelszava:

 • „Információt gyűjtök, gondolkodom és kommunikálok.”
 • „Közvetítek.”
 • „Önkifejezek.”

Célja: részévé válni az információ szabad áramlásának, terjesztésének, átadásának. A tudás és tapasztalat megszerzése vezérli. Minden érdekli, ezért nehezen kötelezi el magát egyetlen dolog vagy személy mellett, szeretné megőrizni a választás lehetőségét. Nem akar semmiről sem lemaradni, és úgy véli, ha minden létezőbe belekóstol egy kicsit, azzal megszerzi a teljes élményt. Szeret kapcsolatba kerülni másokkal. Társas, közösségi beállítottságú, jó kapcsolatteremtő. Általában jó a beszédkészsége, gyors a felfogóképessége, és fürge az észjárása. Életvitelét, gondolkodását párhuzamosságok és kettősségek uralják. Gondolkodásmódja szerteágazó és felületes. Nem szeret a kérdések mélyére hatolni.

Azokat az embereket, akik a hírvivő archetípusát idézik fel, a változatos kommunikációs lehetőségekkel lehet leginkább motiválni. Sokrétű feladatokra és kapcsolatokra van szükségük ezeknek az embereknek ahhoz, hogy kifejezhessék magukat.

Kedvelik az olyan jellegű feladatokat, melyekben információkat lehet gyűjteni, vagy lehetőséget biztosít a számukra beszélgetésekre. Sokan közülük nem bánják, ha utazniuk kell a munkahelyükre vagy a munkaidőn belül. Demotiváló, ha kimaradnak az információáramlásból.

Akit a gondoskodás motivál

Archetípus: gondoskodó

Jelszava:

 • „Érzek, gondoskodom és táplálok.”
 • „Otthonias környezetet teremtek.”
 • „Empatikus vagyok.”

Célja segíteni másokon, és megóvni őket a bajtól. Keresi a lehetőségét, hogy az érzelmeit kinyilváníthassa, és másokét befogadja. Környezete számára nyilvánvaló, hogy neki az érzelmek a legfontosabbak. Sérülékeny és érzelmileg kiszolgáltatott, ezért életét önvédelemre rendezi be. Láthatatlan páncél van körülötte, gyakran ezt a páncélt az otthon falai helyettesítik. Családcentrikus. Vezetői hajlama lehet, amit leginkább az otthonában él meg. Hajlamos kontroll alatt tartani a környezetét. Mutathat rideg és kemény arcot a világ felé, de kifejleszthet páratlan humorérzéket is. Alapvetően rejtőzködő karakter, aki ha akadállyal találkozik, megkerüli, vagy visszavonul. Önsajnálatra hajlamos lehet. A múlt jobban érdekli, mint a jövő, ezért jó a memóriája. Lassan dolgozik, de képes húzni az igát zokszó nélkül.

Azokat az embereket, akikben fellelhető a gondoskodó archetípusa, gyakran a szeretetteli közösség és a csapatmunka motiválja. Ösztönző lehet számukra, ha gondoskodhatnak valamiről, pl. virágokról vagy a pizzáról a csapat-összejövetel előtt. Sokat tehetünk a jóllétükért, ha odafigyelünk az érzelmeikre.

Rövid kijelentésben visszatükrözhetjük az érzelmeiket, amelyeket úgy gondoljuk, hogy kommunikálnak. Ha ezt ún. „én”-üzenetekkel, azaz egyes szám első személyben tesszük, akkor nem tudunk melléfogni. Például: „Az a benyomásom, hogy aggaszt valami. Napok óta nem szólsz senkihez. Szeretnél róla beszélni?”

Akit a központi szerepvállalás motivál

Archetípus: uralkodó

Jelszava:

 • „Központi szerepet töltök be.”
 • „Megmutatom, ki vagyok.”
 • „Megszervezem.”

Célja, hogy alapítson vagy irányítson egy sikeres és jól működő családot, céget vagy egyéb szervezetet. Fontos számára, hogy megtapasztalja valódi értékét és tehetségét. Melegséget sugároz, ezért szívesen gyűlnek köré mások. Környezetén természetes módon uralkodik. Királyi, királynői alkat. Ereje és sugárzása a lényéből fakad, amivel könnyen szerez tekintélyt. Döntésre, uralkodásra termett, ő maga is méltónak érzi magát a szerepre. Meg tudja teremteni magát, az életkörülményeit, és megáll a saját lábán. Szereti, ha mások kiszolgálják. Nagyon kreatív, tele van ötletekkel. Gyakran összekapcsolja a hatalmat és a kreativitást.

Azokat az embereket, akikben egy „uralkodó” veszett el, leginkább az motiválja, ha vezetők lehetnek. Szeretik az olyan munkákat, melyekben megcsillanthatják a szervezőkészségüket. Tekintélyük kifejezésére gyakran státusszimbólumokra van szükségük, mint például hangzatos pozíció, céges autó.

Általában büszkék a munkájukra, és szeretik, ha mások elismerik és csodálják őket. Így a sikeres feladatvégzést követően érdemes dicsérni és jutalmazni. Motiválóan hat rájuk, ha kikérik a véleményüket és elismerik a fontosságukat. Demotiváló lehet, ha nem kapják meg az elvárt tiszteletet.

Akit a szolgálat motivál

Archetípus: hivatalnok

Jelszava:

 • „Megfigyelek, elemzek és kimutatok.”
 • „Megértem, és rendbe rakom.”
 • Szolgálok és alkalmazkodom.”

Célja, hogy megértse a világban rejlő rend természetét. Szeret elemezni, rendszerezni és statisztikát készíteni. Nem okoz számára nehézséget mindent katalogizálni, dossziékba, fiókokba vagy dobozokba rendezni. A rend számára biztonságot jelent. Kedveli az aprólékos, nagy odafigyelést és precizitást igénylő feladatokat. Ő az, aki napra pontosan meg tudja mondani, hogy a lényeges dolgok hogyan állnak. Ezért a főnökei nagyra becsülik, a családtagjai pedig igyekeznek a kedvében járni, nehogy áldozatul essenek kritikus természetének. Jó szeme van meglátni a hibákat, sajátját is, ezeket hajlamos felnagyítani. Nem akar hibázni vagy rosszul dönteni. Hajlamos a legrosszabbra készülni. Szorgalmas, szolgálatkész. Intelligens. Gyakran szakértő, szaktudós.

A hivatalnok archetípusát idéző embereket az motiválja, ha hasznos szolgálatot tehetnek másoknak. Értékelik az olyan munkákat, melyek nagyfokú precizitást vagy elemzést igényelnek. Általában szívesen elbíbelődnek a táblázatokkal, grafikonokkal és prezentációkkal.

A szakmai hozzáértésüket mindenképpen érdemes méltatni. Különösen motiválja őket, ha elmélyülhetnek a munkájukban, vagy rendet rakhatnak a dolgok között. Csapatban ők a szorgalmas megvalósítók.

Akit a visszajelzés motivál

Archetípus: diplomata

Jelszava:

 • „Kapcsolatokat teremtek.”
 • „Kiegyensúlyozom az ellentéteket, békítek.”
 • „Kompromisszumot kötök.”

Kitűnő kapcsolatteremtő és nagyszerű csevegő. Összehoz és összekapcsol eszméket, embereket. Szereti megőrizni tárgyilagosságát. Folyamatosan visszajelzésre van szüksége, hajtja a megerősítés utáni vágy. A másoktól kapott pozitív visszajelzés élteti. Harmonikus, kellemes a megjelenése annak érdekében, hogy mindig mosolygós arcokkal, elfogadó gesztusokkal találkozzon. Kerüli a konfrontációt, a vitát. Irtózik a durvaságtól, erőszakos megoldásoktól – a kompromisszumok mestere. Kifinomult az érzékenysége a másik indítékai iránt, ezért kitűnő diplomata. Mérlegelő, latolgató magatartás uralja, saját és mások szempontjait teszi mérlegre.

Nehezen hoz döntést, gyakran az igen és nem között ingadozik. A középút embere, semmitől sem tart jobban, mint az egyensúly felborulásától, a szélsőséges állapotoktól. Remekül szórakoztat másokat, képes úgy beszélni, ahogy arra a környezete igényt tart. Az unalmas, kitartást igénylő munkától megriad. Nem küzd nyíltan. Állandóan meg akar felelni a világnak, és ezért szerepet játszik. Nem tud őszinte és boldog lenni az állandó megfelelési kényszer miatt.

Azok az emberek, akik személyiségének van egy diplomatikus oldala, általában mindenkinél jobban motiválhatók visszajelzésekkel. Érdemes tehát minden lehetőséget megragadni arra, hogy – lehetőleg pozitív – visszajelzést adjunk nekik.

Kerülik a konfrontációt és a feszültségeket. Inkább a kényelmet részesítik előnyben. Általában arra törekszenek, hogy jól megfizessék őket, mert magas életszínvonalon szeretnek élni. Kellemes és harmonikus környezetben teljesítenek a legjobban.

Akit a nehéz helyzetek megoldása motivál

Archetípus: varázsló

Jelszava:

 • „Elképzelésekhez, emberekhez és célokhoz kötődöm.”
 • „Elköteleződök.”
 • „Átalakítok.”

Tapasztalás utáni vágy hajtja, meg akarja ismerni a tabukat, és ezeket ledönteni. Érdeklődő és titkokat fürkésző. A dolgok végére jár. Erős beleérző képességgel rendelkezik. Ismeri az érzelmek teljes skáláját és mélységét. Lehet féltékeny, birtokló, hajthatja bosszúvágy. Szenvedélyes, az intenzitást, izgalmakat, sorsfordító élményeket keresi. Tudja, hogy a fájdalom, a krízis átalakító erő. Képes elköteleződni. Időszerűtlen dologban is képes sokáig benn lenni, nehezen változtat. A középutat, a középszerűséget kerüli. A meggyőződése hajtja. Nehezen tud kompromisszumot kötni; nem tűr ellentmondást. Életereje nagy. Keresi a valóságon túlit, a megismerhetetlent. Nem fél attól, hogy megismeri a lelke mélyén égő tüzet. Vezetőként gyakran karizmatikus, ugyanakkor kibírhatatlan, nehéz ember, szálkás, tüskés. Lehet végletes, ellentmondásos, vagy akár szélsőséges. Hajlamos a maximalizmusra. E típust testesíti meg sokak számára például Steve Jobs.

A varázsló archetípusát hordozó embereket mindenféle (érzelmileg is) válságos vagy nehéz helyzet izgalomba hoz. Leginkább komoly, embert próbáló feladatokkal lehet őket motiválni. Minden olyan feladat, amiben a dolgok mélyére lehet hatolni, esetleg „nyomozni” kell, testhezálló a számukra.

A nagyformátumú átalakításokat is izgalmasnak találják, mert úgy érzik, elemükben lehetnek.

Az érzelmi meggyőzés mesterei, így motiváló a számukra, amikor valakit befolyásolni lehet, vagy átütő, nagy hatást elérni. Az unalmas, az intenzitást nélkülöző munka demotiváló lehet a számukra.

Akit a távlatok elérése motiválni

Archetípus: filozófus

Jelszava:

 •  „Szellemileg mindenek felett állok.”
 •  „Új célokat keresek, lelkes vagyok.”
 •  „Pozitívan gondolkodom, nincsenek problémák, csak megoldások.”

Becsvágyó, címet, rangot, pozíciót gyűjt. Magasabb szinten eszméket, gondolatokat, művészi értékeket, vallási és filozófiai nézeteket, ezeket szintetizálja és megmutatja a világnak. Képes másokat lelkesíteni, ezért eszmei vezetővé tud válni. Hajlamos úgy tenni, mintha elérte volna a kitűzött célt, ilyenkor „nagyobb képet” mutat önmagáról. A hitelesség örök problémája. Hosszú távon gondolkodik. Kínosan kerüli azokat a témákat, amelyekben nem tökéletes. Szereti a jelmezes dolgokat. Szavait megválogatja. Beszédstílusa időnként stilizált, néha akár modoros is lehet. Szereti a természetet, az utazást, idegen kultúrákat. Szabadságszerető és kalandvágyó.

Azok a szellemi beállítottságú emberek, akikben a filozófus archetípusát véljük felfedezni, könnyen fellelkesednek a távoli célokért, és magukévá teszik a cég küldetését. Őket érdemes bevonni a jövőképalkotásba, és lehetőséget adni nekik, hogy szabadon terjeszthessék a vállalati „igét”.

Általában önképzők, és motiválja őket minden fejlődési lehetőség. A tudásukat szívesen adják tovább, így az oktatás is izgalmas terep a számukra. Precizitást igénylő, egy helyhez kötött és a szabadságukat korlátozó, rutinmunkával lehetőleg ne terheljük őket.

Akit a teljesítmény motivál

Archetípus: karrierista

Jelszava:

 • „Teljesítményre törekszem, ha kell, robotolok.”
 • „Ha kis lépésekben is, de elérem a célom.”
 • „Szerkezeteket építek.”

Fegyelmezett, komoly és távolságtartó. A szabályozás és törvények embere. Folyton a csúcsra tekint, és mindenkinél jobban képes beilleszkedni a hierarchiába. A kitartás és az időben hosszú távon vállalt feladatok embere. Nem individualista, a feladat az első, az én a második. Az időhöz neki van a legtöbb köze, teljesíthetetlen határidőket szab vagy tart be. Kifejezetten tradicionális. Dolgos és kötelességtudó. Az a főnök vagy munkatárs, akinek a hátán fát lehet vágni.

A teljesítménymotivációjú emberek hajlandók keményen dolgozni a célok eléréséért. Ők a vállalatépítők, gyakorlatiasak és felelősségteljesek. Ezeket az embereket az motiválja, ha világosan látják az elérendő célokat és elvárásokat.

Motiváló számukra továbbá, hogy olyan munkakörnyezetben dolgozhassanak, ahol méltányolják az elért eredményeiket. Mindenféle szerkezetépítés felkelti az érdeklődésüket. Az előléptetés és karrierlehetőség különösen motiváló az ő esetükben.

Akit a virtuális kapcsolódás motivál

Archetípus: lázadó

Jelszava:

 • „Szabadság, testvériség, egyenlőség.”
 • „Keresem az újat, a szokatlant, ami felrobbantja a normát.”
 • „Az emberiséget szeretném előrevinni, ezért újítok, reformálok, és ha kell, akár rombolok.”

Keresi az új és szokatlan ismereteket. Kapcsolataiban kerüli a hierarchikus mintázatot, ő horizontálisan kapcsolódik, a hálózatok építője. A szellemi, racionális világba menekül, az érzelmeivel nem tud mit kezdeni. A lényeges dolgokra koncentrál, ami az előrehaladást segíti. Közülük kerülnek ki az informatikai zsenik, akik képesek éjjel-nappal újszerű technikai megoldásokon dolgozni. A társadalom ideáját egyenrangú individuumok összetartó, együtt mozgó halmazaként képzeli. Radikálisan túllép minden szokáson, konvención és alapelven. Az új üzenetének elszánt képviselője. Alapmotivációja a kötöttségek lerázása és a senki másra nem jellemző életút megtalálása. Karrierívük eltérhet a szokványostól. Általában jó barát, nem bonyolódik lelki játszmákba, mert az köt, és őt a függetlenedés hajtja. Dilemmája a függés és függetlenedés.

Akik személyiségének van a lázadó archetípusához közel álló oldala, azokat a virtuális vagy lazán kapcsolódó hálózatokban történő munka motiválja. Ezek az autonómiára (függetlenségre, szabadságra) törekvő emberek akkor érzik jól magukat, ha újító ötleteikkel megválthatják a világot.

Csapatban leginkább ők az ötletemberek. Kérjünk tőlük ötleteket és javaslatokat, hallgassuk meg őket, és lehetőség szerint építsünk a meglátásaikra, ötleteikre. Motiváló számukra a technológiai eszközök használata. A szoros kapcsolatokat igénylő vagy szokványos vállalati kultúra nem az ő világuk.

Akit a ráhangolódás motivál

Archetípus: álmodozó

Jelszava:

 • „Hiszek.”
 • „Egy vagyok mindennel.”
 • „Elképzelek.”

Emberközpontú és segítőkész. A feltétel nélküli szeretet, odaadás és mások szeretete jellemzi. Az ártatlanság archetípusát testesíti meg. A transzcendentálist, a misztikust és a megfoghatatlant keresi. Ha szerencséje van, a különböző művészeti vagy okkult tevékenységekben ezt meg is lelheti, de rendszerint nem elégszik meg ezzel az élménnyel, mert az élet minden területén szeretné megtapasztalni a teljességet. Hajlamos elrugaszkodni a racionalitástól. Gyakran önfeláldozó, nehezen tud nemet mondani, és a környezete kihasználhatja. Mindig mindenkinek meg akar felelni. Nagy késztetés van benne, hogy elmeneküljön az anyagi világ realitása elől. Nagyon erős érzelmi beállítottságú, érzékeny és sérülékeny. Gyakran képtelen kiállni a saját érdekeiért, meg kell tanulnia a „sarkára állni”. Leginkább gyógyító, gondoskodó, szolgálatra született. Magasra törő ember is lehet, aki olyasmit sejt meg és olyasmit tud adni, amire a közösségnek szüksége van.

Az álmodozó archetípusát megjelenítő embereket az motiválja, ha ráhangolódhatnak mások problémáira, és érzékeny, együtt érző személyiségükkel segítséget nyújthatnak.

Az elvonulásukhoz biztosított meditációs szobával is a kedvükre tehetünk.

Rendkívül jók a megérzéseik, mediális képességeikkel szinte jövőbe látók. Személyesen ösztönző és a vállalkozás szempontjából is gyümölcsöző lehet, ha arra biztatjuk őket, hogy osszák meg a megérzéseiket egy fontos témával, döntéssel kapcsolatban.

Amennyiben segítségre van szüksége ahhoz, hogy motiváló szervezeti környezetet alakítson ki, vegye fel velem a kapcsolatot, és megmutatom önnek, hogyan tudja ezt elérni.

Legyen tagja a Vezetői Klubnak, mely olyan vezetőknek szól, akiknek fontos a vezetői önismeret és önfejlesztés. A Vezetői Klub tagjaként díjmentesen juthat hozzá a Vezetés & Karrier Magazin számaihoz, továbbá önismereti tesztekhez, vezetői kompetenciái fejlesztését támogató írásokhoz, hang- és videoanyagokhoz, melyek a honlapomon nyilvánosan nem elérhetők.

Szeretném felhívni a figyelmét, hogy a fenti szöveg részben vagy egészben történő felhasználása bármely formában csak az engedélyemmel és a forrás megjelölésével lehetséges.

 

 

 

 

 

 

Kránitz Éva, MBA

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”