Telefon: +36 70 6363 538

KonfliktuskezelésJim Collins felső vezetők körében végzett kutatásai bizonyítják, hogy a véleménykülönbségek és a konstruktív viták szükségesek a vállalatok fejlődéséhez és a változó körülményekhez való alkalmazkodáshoz.

A konfliktuskezelés egy alapvető vezetői kompetencia, amelyre minden vezetői szerepben szükség van.

A sikeres vezetők tehát törekednek arra, hogy minden tárgyalás során többféle álláspont is elhangozzék, ami viszont könnyen torkollhat konfliktusba.

Konszenzusteremtés

A konfliktuskezelés egyik alapvető módja a konszenzusteremtés, amikor olyan megállapodás születik, amely minden érintett fél számára előnyös és elfogadható.

Az alábbiakban összegyűjtöttem azt a legfontosabb néhány tudnivalót, amivel konszenzusos megállapodásra juthat akár négyszemközti vagy csapattagok között létrejött konfliktusok kezelése esetén.

  • Érdemes arra törekedni, hogy személytelenné tegye a konfliktust, amin azt értem, hogy tekintse úgy, mint elképzelések, prioritások vagy megközelítések eltérő mivoltát, nem pedig személyiségek vagy egók összeütközését.
  • A megbeszélés elején vagy a konfliktus kialakulásának kezdetén fejezze ki azon vágyát, hogy olyan megoldás szülessen, amely minden jelen lévő félnek elfogadható lesz.
  • Amennyiben nézetkülönbségek merülnének fel, irányítsa a figyelmet azokra a területekre, amelyekben egyetértenek, mielőtt a vitás kérdésekre rátérnének.
  • Gondolja végig alaposan, mit is akar mondani, és ügyeljen arra, hogy a saját nézőpontját érthetően és tapintatosan fejezze ki. Ezzel ugyanis sok fölösleges konfliktust tud elkerülni. Mellőzze az érzelemmel töltött szavakat, amelyeket a beszélgetőtársa sértőnek találhat – pl.: „Ez önző dolog” vagy „Nem figyelsz rám?”  Kerülje továbbá az olyan kifejezések használatát, mint például: „Ezzel kapcsolatosan tévedsz…” vagy „Amit mondasz, annak nincs értelme…”

További ötletek:

  • Amikor például párbeszédet folytat másokkal, igyekezzen odafigyelni a másikra, hogy megértse, miként vélekedik a szóban forgó dologról. Használjon verbális (pl. „értem”, „ühüm”) és nonverbális (pl. szemkontaktus, bólogatás, érdeklődő testhelyzet) jelzéseket figyelme kifejezésére.
  • Igyekezzen megérteni az önnel ellentétes véleményen lévők fenntartásait és érdekeit. Mindezt oly módon, hogy kifejtendő kérdéseket tesz fel. Ha nem biztos abban, hogy jól érti, amit hall, saját szavaival fogalmazza újra az elhangzottakat. A konfliktus ugyanis gyakran félreértésből és nem véleménykülönbségből fakad.
  • Ha úgy érzi, személyében éri támadás a konfliktus során, mondja el nyugodtan a másik félnek a megfigyeléseit. És, kérje meg őt, hogy ne térjen el a témától. Adhat visszajelzést is a másik kommunikációját kísérő érzelmi állapotról, amivel felhívhatja partnere figyelmét a témához való viszonyulására, és ezzel segítheti a további párbeszédet.
  • Ha felbosszantja magát egy beszélgetés során, vegyen egy mély levegőt, lassítson. Igyekezzen tisztázni a másik személy vagy csoport minden tagja és a saját maga véleményét. Ha mérges vagy frusztrált, várjon az ellenvéleménye kifejtésével.

Jim Collins: Jóból kiváló

1435 cég átvilágítása, 6000 feldolgozott cikk, tanulmány, 2000 oldalnyi interjú és 5 év kellett ahhoz, hogy Jim Collins és 21 főből álló kutatócsapata létrehozzák az összefoglalót, hogy mitől lesz egy vállalat (és egy vezető) kiváló.

Sok tekintetben nagyon meglepő eredményre jutottak, például arra, hogy a szakmailag és személyesen is kiváló vezetők magával ragadó szerénységről tesznek tanúbizonyságot. Ambíciójukat a vállalatra irányítják, és nem a személyes sikerrel törődnek. Jól megfogalmazott normákra, és nem a személyes karizmájukra támaszkodva motiválnak másokat. Tükörbe néznek, és nem hibáztatják munkatársaikat, illetve nem hivatkoznak külső körülményekre vagy a balszerencsére. Érdemes a könyvet elolvasni!

Válasszon engem vezetői coachának, és segítek önnek abban, hogy eredményesen fejlessze vezetői kompetenciáit és másokat inspiráló vezetővé váljon.

Írjon a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu-ra, vagy hívjon a 70 6363 538-as telefonszámon.

Köszönöm, hogy elolvasta írásomat. Ha tetszett, kövesse szakmai tevékenységemet, és ossza meg cikkeimet másokkal is, ha úgy érzi, hogy számukra is hasznos lehet.

Írásaim saját szellemi termékeim, ezért kérem, ha felhasználja, azt a szerzői jog tiszteletben tartásával tegye. Az eredeti tartalommal, a szerző és a forrás megjelölésével idézze, ahogy én is teszem.

Kránitz Éva, MBA

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”