Telefon: +36 70 6363 538

Strukturált interjútechnika vezetőknek

Strukturált-interjútechnikaA cikkben egy olyan kérdéstechnikába kívánok bepillantást nyújtani, amelyet akkor használhatunk, amikor azt szeretnénk megtudni, hogy egy személy bizonyos készségeknek milyen mértékben van a birtokában.

Hasznos lehet ezt megtudni új munkatárs kiválasztásakor vagy egy fejlesztőprogramot megelőzően, hogy el tudjuk dönteni, miben érdemes fejlődnie a munkatársunknak.

Amikor azt szeretnénk megtudni, hogy egy személy bizonyos készségeknek milyen mértékben van a birtokában, olyan kérdéseket teszünk fel, amelyek múltbeli helyzetre, konkrét viselkedésre és annak az eredményére vonatkoznak.

Ha azt szeretnénk megtudni, hogy valakinek milyen a problémamegoldó készsége, akkor megkérhetjük például, hogy beszéljen arról a legutóbbi helyzetről, amikor egy olyan problémát kellett megoldania, amely alapos elemzést és sok gondolkodást igényelt:

„Mi volt a probléma?”

„Hogyan oldotta meg?”

„Mi lett a végeredmény?”

Egy készséget több kérdéssel is körbejárhatunk, egészen addig, amíg elegendő információ birtokába jutunk az adott készségszint megállapításához.

A strukturált interjútechnika egyik alappillérét tehát maguk a kérdések teszik ki.

Másik fontos aspektus az ún. sikerkritérium-skála. A megfigyelt személy viselkedése ugyanis egy kontinuum mentén helyezhető el, a sikertelen (kevésbé sikeres) viselkedéstől a nagyon sikeres viselkedésig.

Fontos tudnunk, mit tesz a személy akkor, amikor sikereket ért el, és miként viselkedik, amikor kevésbé sikeres (vagy sikertelen).

A jól alkalmazott viselkedésalapú kérdések a skála egészét lefedik, így a megfigyelt személyről minél több, eltérő helyzetben tanúsított viselkedést „láthatunk”.

Néhány példa viselkedésalapú kérdésekre

„Beszéljen arról, hogy legutóbb mit tett annak érdekében, hogy támogassa az innovációt a csapatán vagy részlegén belül.” (Innovatív  gondolkodás)

  • Mi volt ez a helyzet? Miért volt fontos az innováció támogatása?
  • Mit tett annak érdekében, hogy támogassa a kreatív ötleteket és a megfontolt kockázatvállalást?
  • Környezetében milyen akadályokkal szembesült?
  • Tetteinek milyen következményei voltak?

„Melyik volt a leghosszabb távú döntése, amely során messzire kellett előretekintenie az időben?” (Döntéshozás)

  • Mik voltak a körülmények?
  • Milyen messzire próbált meg előretekinteni?
  • Mi volt a megközelítése?
  • Hogyan foglalkozott döntésének ismeretlen, kétértelmű vonatkozásaival?
  • Hogyan jutott döntésre?
  • Mi volt az eredmény?

A strukturált interjútechnikát kompetenciaalapú interjútechnikának is hívják, melyről bővebben írok a www.allasinterjutechnika.hu oldalon található karrierblogban.

Válasszon engem vezetői coachának, és segítek önnek abban, hogy eredményesen fejlessze vezetői kompetenciáit és másokat inspiráló vezetővé váljon.

Köszönöm, hogy elolvasta írásomat. Ha tetszett, kövesse szakmai tevékenységemet, és ossza meg cikkeimet másokkal is, ha úgy érzi, hogy számukra is hasznos lehet.

Írásaim saját szellemi termékeim, ezért kérem, ha felhasználja, azt a szerzői jog tiszteletben tartásával tegye. Az eredeti tartalommal, a szerző és a forrás megjelölésével idézze, ahogy én is teszem.

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”