Telefon: +36 70 6363 538

Strukturált interjútechnika vezetőknek

Strukturált interjútechnika Az alábbiakban egy olyan kérdéstechnikába kívánok bepillantást nyújtani, amelyet akkor használhatunk, amikor azt szeretnénk megtudni, hogy egy személy bizonyos készségeknek milyen mértékben van a birtokában. Hasznos lehet ezt megtudni új munkatárs kiválasztásakor vagy egy fejlesztőprogramot megelőzően, hogy el tudjuk dönteni, miben érdemes fejlődnie a munkatársunknak.

Amikor azt szeretnénk megtudni, hogy egy személy bizonyos készségeknek milyen mértékben van a birtokában, olyan kérdéseket teszünk fel, amelyek múltbeli helyzetre, konkrét viselkedésre és annak az eredményére vonatkoznak. Ha azt szeretnénk megtudni, hogy valakinek milyen a problémamegoldó készsége, akkor megkérhetjük például, hogy beszéljen arról a legutóbbi helyzetről, amikor egy olyan problémát kellett megoldania, amely alapos elemzést és sok gondolkodást igényelt:

„Mi volt a probléma?”

„Hogyan oldotta meg?”

„Mi lett a végeredmény?”

Egy készséget több kérdéssel is körbejárhatunk, egészen addig, amíg elegendő információ birtokába jutunk az adott készségszint megállapításához. A strukturált interjútechnika egyik alappillérét tehát maguk a kérdések teszik ki.

Másik fontos aspektus az ún. sikerkritérium-skála. A megfigyelt személy viselkedése ugyanis egy kontinuum mentén helyezhető el, a sikertelen (kevésbé sikeres) viselkedéstől a nagyon sikeres viselkedésig. Fontos tudnunk, mit tesz a személy akkor, amikor sikereket ért el, és miként viselkedik, amikor kevésbé sikeres (vagy sikertelen). A jól alkalmazott viselkedésalapú kérdések a skála egészét lefedik, így a megfigyelt személyről minél több, eltérő helyzetben tanúsított viselkedést „láthatunk”.

Néhány példa viselkedésalapú kérdésekre

„Beszéljen arról, hogy legutóbb mit tett annak érdekében, hogy támogassa az innovációt a csapatán vagy részlegén belül.” (Innovatív  gondolkodás)

  • Mi volt ez a helyzet? Miért volt fontos az innováció támogatása?
  • Mit tett annak érdekében, hogy támogassa a kreatív ötleteket és a megfontolt kockázatvállalást?
  • Környezetében milyen akadályokkal szembesült?
  • Tetteinek milyen következményei voltak?

„Melyik volt a leghosszabb távú döntése, amely során messzire kellett előretekintenie az időben?” (Döntéshozás)

  • Mik voltak a körülmények?
  • Milyen messzire próbált meg előretekinteni?
  • Mi volt a megközelítése?
  • Hogyan foglalkozott döntésének ismeretlen, kétértelmű vonatkozásaival?
  • Hogyan jutott döntésre?
  • Mi volt az eredmény?

A strukturált interjútechnikát kompetenciaalapú interjútechnikának is hívják, melyről bővebben írok a www.allasinterjutechnika.hu oldalon található karrierblogban.

Kránitz Éva, MBA

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”