Telefon: +36 70 6363 538

Társadalmilag felelős munkahely

Társadalmilag-felelős-munkahely

Egy közösségi vállalat fő ismérve, hogy milyen mértékben és hogyan vállal szerepet a társadalmat érintő fontos kérdésekben.

Ez egyre fontosabb lesz gazdasági szempontból is.

A felmérések azt mutatják, hogy mind a befektetői, mind a fogyasztói oldal egyre elégedetlenebb a politikusok eredményeivel. Egyre nagyobb elvárásokkal és reményekkel fordulnak a gazdasági szervezetek felé az élhetőbb és igazságosabb társadalom felé való elmozdulás reményében.

Társadalmilag felelős munkahely

A Deloitte által 2018-ban végzett Global Human Capital Trend (Globális Humántőke Trend) kutatás több mint 11 000 cégvezető és HR-szakember megkérdezése, valamint napjaink vezető vállalatainak döntéshozóival készített interjúk alapján dolgozta fel és foglalta össze a jelen munkaerőpiacára jellemző világméretű trendeket.

A cikkben a kutatás 7. trendjét mutatom be.

A trend fontosságát jelzi, hogy a Deloitte Globális Humántőke Trend kutatásban részt vevők 77%-a jelölte fontosnak, és 36% pedig nagyon fontosnak ezt a területet.

Mitől lett ennyire kritikus szempont a vállalatok társadalmi szerepvállalása?

Az átlátható működés ma már nem megvalósítandó igény, hanem a jelen. A vállalatok ma olyan piaci környezetben működnek, ahol sem a belső, sem a külső fő tevékenységeiket nem rejthetik szem elől.

Jól tükrözi ezt az a sok botrány, ami 2017-ben felszínre került a nemi megkülönböztetések, a fizetési egyenlőtlenségek és az igénytelen vezetői magatartások kapcsán. Ráadásul, 2018-ban már az amerikai vállalatok kötelesek nyilvánossá tenni a vezetőik fizetésének arányait, összehasonlításképpen az egyéb fizetésekkel.

Az ezredfordulós nemzedék mára a munkaerőpiac szinte felét jelenti. Az ő körükben pedig egy vállalat megítélésénél az egyik fő szempont, hogy milyen hatással van a környezetére. Hogyan kezeli többek között a jövedelmi egyenlőtlenségeket, az éhezés problémáját vagy a környezetvédelmet.

Egy Deloitte által végzett felmérés eredményeként megállapították, hogy az ezredfordulós nemzedék 80%-a hiszi, hogy egy vállalat létfontosságú szerepet tölt be ezeknek a kezelésében, javításában. És 86% szerint egy vállalat eredményessége nem csak az elért profitban mérendő.

A társadalmi szerepvállalásnak közvetlen hatása van a munkavállalók és a fogyasztók megítélésére. Felmérések bizonyítják, hogy a munkavállalók előnyben részesítik a társadalmilag felelős munkahelyeket. A fogyasztók pedig hajlandóak azok felé a termékek, szolgáltatások felé fordulni, amelyeknek bevételéből a vállalatok közösségi problémák megoldásához járulnak hozzá.

És végül, arra is lehet már példát találni, hogy egy-egy nagyvállalati vezető a politikai szerepvállalás felé fordul, hogy még erőteljesebb változást és szemléletátalakulást tudjon képviselni a saját iparágának területén.

A változások elkezdődtek

A változások és átalakulások már elkezdődtek ezen a téren is, de még csak igen kis mértékben ahhoz képest, hogy a vállalatok részéről milyen lehetőségek rejlenek benne.

A Deloitte Globális Humántőke Trend kutatás eredményei is ezt támasztják alá. A megkérdezettek 77%-a értékelte fontosnak a társadalmi szerepvállalást. Miközben mindössze 18% jelezte, hogy vállalati stratégiájukban ez az egyik fő irány.

További 34% esetében kismértékű vagy alig számottevő a társadalmi szerepvállalás mértéke, és 22% nyilatkozott úgy, hogy náluk semmiféle ilyen program nincsen.

A tanulmány készítői szerint 2018-ban a vállalatok társadalmi szerepvállalásának beépítése a stratégiájukba egyedülálló lehetőség a vezetés számára, hogy világosan kommunikálja, kik ők, miben hisznek, és ezért mit tesznek.

ÖSSZEFOGLALVA: A közösségi vállalatok felé való elmozdulás fő ismérve, hogy milyen a cég társadalmi szerepvállalása.

Ez magában foglalja azt, hogy a termékek és szolgáltatások mennyire elégítik ki az igényeket, a termelőüzem hogyan hat a környezetére, és hogy a munkavállalók hogyan érzik magukat az adott vállalati környezetben.

Ez egy tükör a vállalatok számára, mely önmagukat mutatja a közösség és a környezet által visszajelezve. Hogy mennyire fényes ez a kép, a jövőben kihagyhatatlan nézőpont lesz a sikeres és eredményes vállalatok számára.

Válasszon engem vezetői coachának, és segítek önnek abban, hogy eredményesen fejlessze vezetői kompetenciáit és másokat inspiráló vezetővé váljon.

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”