Telefon: +36 70 6363 538

Társadalmilag felelős munkahely

Társadalmilag-felelős-munkahely

Egy közösségi vállalat fő ismérve, hogy milyen mértékben és hogyan vállal szerepet a társadalmat érintő fontos kérdésekben.

Ez egyre fontosabb lesz gazdasági szempontból is.

A felmérések azt mutatják, hogy mind a befektetői, mind a fogyasztói oldal egyre elégedetlenebb a politikusok eredményeivel. Egyre nagyobb elvárásokkal és reményekkel fordulnak a gazdasági szervezetek felé az élhetőbb és igazságosabb társadalom felé való elmozdulás reményében.

Társadalmilag felelős munkahely

A Deloitte által 2018-ban végzett Global Human Capital Trend (Globális Humántőke Trend) kutatás több mint 11 000 cégvezető és HR-szakember megkérdezése, valamint napjaink vezető vállalatainak döntéshozóival készített interjúk alapján dolgozta fel és foglalta össze a jelen munkaerőpiacára jellemző világméretű trendeket.

A cikkben a kutatás 7. trendjét mutatom be.

A trend fontosságát jelzi, hogy a Deloitte Globális Humántőke Trend kutatásban részt vevők 77%-a jelölte fontosnak, és 36% pedig nagyon fontosnak ezt a területet.

Mitől lett ennyire kritikus szempont a vállalatok társadalmi szerepvállalása?

Az átlátható működés ma már nem megvalósítandó igény, hanem a jelen. A vállalatok ma olyan piaci környezetben működnek, ahol sem a belső, sem a külső fő tevékenységeiket nem rejthetik szem elől.

Jól tükrözi ezt az a sok botrány, ami 2017-ben felszínre került a nemi megkülönböztetések, a fizetési egyenlőtlenségek és az igénytelen vezetői magatartások kapcsán. Ráadásul, 2018-ban már az amerikai vállalatok kötelesek nyilvánossá tenni a vezetőik fizetésének arányait, összehasonlításképpen az egyéb fizetésekkel.

Az ezredfordulós nemzedék mára a munkaerőpiac szinte felét jelenti. Az ő körükben pedig egy vállalat megítélésénél az egyik fő szempont, hogy milyen hatással van a környezetére. Hogyan kezeli többek között a jövedelmi egyenlőtlenségeket, az éhezés problémáját vagy a környezetvédelmet.

Egy Deloitte által végzett felmérés eredményeként megállapították, hogy az ezredfordulós nemzedék 80%-a hiszi, hogy egy vállalat létfontosságú szerepet tölt be ezeknek a kezelésében, javításában. És 86% szerint egy vállalat eredményessége nem csak az elért profitban mérendő.

A társadalmi szerepvállalásnak közvetlen hatása van a munkavállalók és a fogyasztók megítélésére. Felmérések bizonyítják, hogy a munkavállalók előnyben részesítik a társadalmilag felelős munkahelyeket. A fogyasztók pedig hajlandóak azok felé a termékek, szolgáltatások felé fordulni, amelyeknek bevételéből a vállalatok közösségi problémák megoldásához járulnak hozzá.

És végül, arra is lehet már példát találni, hogy egy-egy nagyvállalati vezető a politikai szerepvállalás felé fordul, hogy még erőteljesebb változást és szemléletátalakulást tudjon képviselni a saját iparágának területén.

A változások elkezdődtek

A változások és átalakulások már elkezdődtek ezen a téren is, de még csak igen kis mértékben ahhoz képest, hogy a vállalatok részéről milyen lehetőségek rejlenek benne.

A Deloitte Globális Humántőke Trend kutatás eredményei is ezt támasztják alá. A megkérdezettek 77%-a értékelte fontosnak a társadalmi szerepvállalást. Miközben mindössze 18% jelezte, hogy vállalati stratégiájukban ez az egyik fő irány.

További 34% esetében kismértékű vagy alig számottevő a társadalmi szerepvállalás mértéke, és 22% nyilatkozott úgy, hogy náluk semmiféle ilyen program nincsen.

A tanulmány készítői szerint 2018-ban a vállalatok társadalmi szerepvállalásának beépítése a stratégiájukba egyedülálló lehetőség a vezetés számára, hogy világosan kommunikálja, kik ők, miben hisznek, és ezért mit tesznek.

ÖSSZEFOGLALVA: A közösségi vállalatok felé való elmozdulás fő ismérve, hogy milyen a cég társadalmi szerepvállalása.

Ez magában foglalja azt, hogy a termékek és szolgáltatások mennyire elégítik ki az igényeket, a termelőüzem hogyan hat a környezetére, és hogy a munkavállalók hogyan érzik magukat az adott vállalati környezetben.

Ez egy tükör a vállalatok számára, mely önmagukat mutatja a közösség és a környezet által visszajelezve. Hogy mennyire fényes ez a kép, a jövőben kihagyhatatlan nézőpont lesz a sikeres és eredményes vállalatok számára.

Válasszon engem vezetői coachának, és segítek önnek abban, hogy eredményesen fejlessze vezetői kompetenciáit és másokat inspiráló vezetővé váljon.

Kránitz Éva, MBA

About

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”