Telefon: +36 70 6363 538

Állásinterjú kérdések vezetőknek

150 állásinterjú-kérdés és 250 mintaválasz

Iparáganként, cégenként és vezetői szintenként jelentős különbségek lehetnek abban, hogy mit várnak el egy vezetőtől.

Más ugyanis a megmérettetés egy szállodai és egy gyártósori vezetői munkakörben, vagy egy hazai kis- és középvállalati és egy multicéges ügyvezetői munkakörben.

Az állásinterjúvezetőt mindenesetre az érdekli, hogy

  • felkészült-e arra, hogy eredményesen ellássa a megpályázott munkakör vezetői feladatait,
  • milyen tudásra, vezetői tapasztalatokra és készségekre tud építeni,
  • az értékrendjével, hozzáállásával és személyiségbeli tulajdonságaival illeszkedni fog-e a vállalati kultúrába, és
  • van-e önben potenciál magasabb vezetői szintek eléréséhez.

Az Állásinterjú haladóknak c. könyvemben egy egész fejezetet szántam vezetőknek. 150 gyakran előforduló interjú kérdést járok körbe azzal a céllal, hogy segítsek professzionálisan felkészülni az állásinterjúra.

Ha ön vezetői munkakör elnyerésére készül, a kérdéseket követő útmutatókból és mintaválaszokból inspirációt meríthet a saját legjobb válaszai megtalálásához.

Az alábbiakban néhány kiragadott részletet olvashat a könyvből: interjú kérdéseket vezetőknek és mintaválaszokat.

Milyen nézőpontot vall a vezetésről?

Az interjúvezető azt szeretné kideríteni, hogy miként gondolkodik a vezetésről, amiből következtetéseket von le arra, hogy milyen vezető lehet.

Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy az elméleti nézőpont soha nem helyettesíti a gyakorlati felkészültséget! Ha ezt a kérdést felteszik, akkor indító kérdésnek szánják, amire igyekezzen röviden válaszolni.

„Véleményem szerint a helyzettől és a munkatárstól függ, mi a célravezető. Vannak olyan beosztottak, akiknek folyamatosan, egyértelmű útmutatásokat kell adni, és ellenőrizni.

Dolgoztam nagyon motivált, de kevésbé felkészült emberekkel, és kevésbé motiváltakkal is. Az előbbieket tanítani kellett, az utóbbiakat pedig bevonni olyan feladatokba, amiket érdekesnek találtak.

A nagyon felkészült és motivált munkatársak esetében arra törekszem, hogy biztosítsam az erőforrásokat, és folyamatosan adjak nekik visszajelzéseket.”

Mi tesz valakit jó vezetővé ön szerint?

Hasonló a kérdés apropója, mint az előző kérdésnél, az interjúvezető azt feltételezi, hogy arra törekszik vezetőként, amiről beszél.

Ha példaképet említ, javaslom, hogy kerülje az éppen divatos példaképeket (jelenleg pl. Steve Jobs). Nyugodtan említhet bárkit a múltjából, aki vezetőként nagy hatással volt önre, például az édesapját, korábbi felettesét, vagy edzőjét, ha tényleg példaképet látott bennük.

De végső soron választhat történelmünk nagyjai közül is. Nem annyira az a lényeg, hogy kit választ, sokkal inkább az, hogy meg tudja mondani, miért éppen őt.

 „Meglátásom szerint az emberek természetükből adódóan követni akarnak valakit, akire felnéznek, akit tisztelnek, és akiben bíznak.

Egy jó vezető olyan ember, aki tisztán látja, merre halad. Karizmatikus, hisz magában, és arra inspirálja az embereit, hogy kihozzák magukból a legjobbat.”

Milyen vezetőnek tartja magát?

Lehet, hogy az ön ösztönös válasza erre az, hogy „Igen, jó vezető vagyok”.

Amire az interjúvezető azonnal felteszi a kérdést, hogy „Mit ért alatta?”. Ezt megelőzendő, készüljön konkrét válaszokkal, ami egy igazán jó vezetőtől elvárható.

Vett már részt vezetői értékelésben? Ha igen, és rendelkezésre áll a riportja, érdemes elővenni és átnézni, miként értékelte saját magát, vagy hogyan látták önt mások.

Változott-e a saját megítélése, vagy kapott-e visszajelzéseket másoktól azóta. Az interjúra való felkészülés jó alkalom arra, hogy átgondolja, hol tart vezetőként, miben erősödött az elmúlt években, és min volna érdemes változtatnia.

Milyen a vezetői stílusa?

A vezetői stílust alapvetően az határozza meg, hogy mennyire felkészült, kompetens a vezető, milyenek a munkatársai, milyen kapcsolatban vannak egymással, és milyen szokásokat alakítottak ki.

A három klasszikusnak nevezhető stílus: az autokratikus, a liberális és a demokratikus. Ezek elméleti kategóriák, melyek teljesen tiszta formában ritkán figyelhetők meg, általában keverednek.

Ha valamelyik stílus domináns egy vezető esetében, arra alapozottan mondjuk autokratikusnak, liberálisnak vagy éppen demokratikusnak.

Mindegyiknek lehet előnye és árnyékos oldala. Olyan helyzetekben például, ahol nagy teljesítményt kell rövid idő alatt elérni, vagy gyorsan kell döntést hozni és reagálni – például termelésben, a tűzoltóságnál vagy a sürgősségi betegellátás esetében –, célravezető lehet az autokratikus vezetés.

A versenyszféra legtöbb területén a demokratikus vezetési stílust részesítik előnyben. Azokban a munkakörökben, ahol alkotói szabadságra van szükség a megfelelő teljesítmény eléréséhez – például médiában, ügynökségeknél, kutatási területen –, gyakrabban figyelhető meg az engedékenyebb vezetési stílus.

Gondolja át, hogy önre melyik stílus jegyei illenek leginkább, és próbálja kideríteni a cégről, ahová interjúra megy, hogy milyen stílusú vezetőt látnának szívesen.

Milyen vezetői készségeit fejlesztené a jövőben?

Az interjúvezetőt nyilván érdekli, hogy hol vannak az ön gyenge pontjai.

Ezek ugyanis potenciális kockázati tényezők lehetnek az ön alkalmazása során, amivel számolni szeretnének. De ezt bizonyára nem kell önnek magyaráznom.

Mindenkinek van fejlesztenivalója, és ha egy profi interjúvezetővel találkozik, az előtt úgysem tudja leplezni. Vállalja nyugodtan, csak fogalmazzon konstruktívan, például mondjon pár szót az erősségeiről, és utána térjen rá a fejlesztendőkre.

 „A legutóbbi vezetői készségértékelés eredménye szerint a legtöbb vezetői készség tekintetében megfelelek az elvárásoknak.

Legfőbb erősségemnek a stratégiai gondolkodásom és pénzügyi éleslátásom számít, valamint az, hogy megosztom az információkat a munkatársaimmal, és őket is ugyanerre ösztönzöm.

Fejlődhetnék a feladatok kiadása terén, abban, hogy konkrétabban fogalmazzam meg az elvárásaimat. Ezen most dolgozom.”

Melyek a legnegatívabb vezetői jellemvonásai?

A kérdésben van némi bújtatott provokáció, aminek az a célja, hogy kimondasson önnel olyasmit, amiről egyébként nyilván nem beszélne.

Az interjúvezetőt az olyan jellemvonásai érdeklik, ha egyáltalán vannak, amik gátolhatják a vezetői sikerességét.

Mik lehetnek ezek? Például: túlzott énközpontúság, manipulációra való hajlam, mikromenedzsment, megfélemlítés, passzív agresszív magatartás, a szociális érzékenység hiánya, rugalmatlan gondolkodás, érzelmi kontroll, kötelességérzet vagy felelősség hiánya.

Az interjúvezető kérdésére érdemes válasszal készülni, mert ha bizonytalanságot mutat, akkor konkrétabb, provokálóbb kérdéseket kaphat, mint például az alábbiak.

Az Állásinterjú haladóknak c. könyvben talál egy önismereti kérdőívet a vezetői önismeret szempontjából legnehezebb kérdésekkel. A kérdésekre adott válaszok segítik a felkészülésben.

A mintaválaszok pedig megvilágítják, miként érdemes csomagolnia a gondolatait.

Dolgozott -e valaha olyan munkakörben, ahol elbocsátott valakit?

Szinte minden vezető volt már ilyen helyzetben. Ezzel nem tud kitűnni, a megfelelően csomagolt, diplomatikus válaszával azonban igen. Erre a kérdésre ugyanis csak nagyon kevés vezető tud „jól” válaszolni.

A legtöbben elfelejtik, hogy a toborzás, a kiválasztás és a betanítás költséges, és ha valakit elküldenek, akkor az anyagi veszteséget okoz a cégnek.

Igaz, egy felkészületlen, inkompetens ember alkalmazása hosszú távon még nagyobb veszteség lehet. De hát ki döntött (rosszul) e mellett az ember mellett?

Az Állásinterjú haladóknak c. könyvben további, kimondottan vezetőknek szóló interjú kérdéseket olvashat.

Az interjútechnika a vezetői készségtár egyik legfontosabb eleme, és a könyvből nem csak az állásinterjúra tud professzionálisan felkészülni, hanem interjúvezetőként is hasznát veheti amikor a munkatársait választja ki.

A fenti kérdésekhez bővebb kifejtés, útmutató és mintaválaszok találhatók a könyvben, ezt csak ízelítőnek szántam.

A könyv összesen 150 állásinterjú-kérdést és 250 mintaválaszt tartalmaz.

Ilyen átfogó könyv a témában eddig nem jelent meg.

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”