Telefon: +36 70 6363 538

Etikus és felelős üzleti magatartás a digitális korban

Etikus és felelős vezetés

Mikuláscsomag-jelenség

A Vagyonkezelő Zrt. végrehajtást rendelt el, és inkasszóval levett 66 665 forintot a számlámról. Mindezt egy évvel az után, hogy Budapesten érvényes parkolójeggyel parkoltam. A Vagyonkezelő ezt elismerte, ennek ellenére 6 500 forintos adminisztrációs költséget számított fel. Nem fizettem ki, a tízszeresét hajtották be.

Íme az indoklásuk:

Paradigmaváltásra van szükség (az üzleti etika és felelősségvállalás terén is)

Eszembe jutott Milton Friedman amerikai közgazdász üzleti etikai elmélete, miszerint a vállalkozások egyetlen társadalmi felelőssége a nyereség növelése, azaz a részvényesek számára történő profitmaximalizálás. Mindezt akár a költségek vagy a kockázatok másokra terhelése árán is.

Milton Friedman 2006-ban meghalt, elméletét már nem tudta megvédeni azokkal a kritikákkal szemben, amelyeket a 2007–2008-as világgazdasági válság után kapott. Ekkor mélyültek el ugyanis azok a viták, amelyek azt firtatták, vajon a vállalatoknak valóban csak a részvényeseik érdekeit kell-e szem előtt tartaniuk, vagy szélesebb körű felelősséget kell vállalniuk.

Változni látszik az idő. A haladó gondolkodású szervezetek sorra jönnek rá, hogy a régi paradigmák nem fenntarthatók. Merthogy nem tehetik már meg maradéktalanul, amit akarnak, viszont megtenni kényszerülnek, amit a világ elvár tőlük. A világ legnagyobb vállalatainak vezetői ma már nem kérdésként, hanem állításként fogalmazzák meg: alapvető feladatuk a profit mellett más szempontok figyelembevétele is.

A szervezeteket már nemcsak a tradicionális mutatók, mint a pénzügyi teljesítmény, a termékek és szolgáltatások minősége alapján értékelik, hanem egyre inkább az ügyfeleikkel, partnereikkel, munkatársaikkal és a tágabb környezetükkel való kapcsolataik, nem utolsósorban etikus és felelősségteljes üzletvitelük alapján.

Fejlődésre van szükség (digitálisan is)

Kortárs gondolkodók szerint a mai kor legnagyobb kihívása az, hogy három dolgot hangoljunk össze: az emberek tudatszintjét, a múlt századi intézményrendszert és az istenhez közelítő teremtő technológiát.

Miért kellene pótdíjat fizetni, ha a parkolás ki van fizetve? És miért kellene megfizetni az ügyintézéssel kapcsolatos költségeket? – gondolkodom én. Ha leellenőrizték volna, hogy kifizettem-e a parkolási díjat, akkor az ügy el sem indul, nem merültek volna fel extra költségek, következésképpen elkerülhető lett volna az inkasszó. Lehet, hogy elkerülhető lett volna akkor is, ha a visszajelzésemet követően felteszik ugyanazokat a kérdéseket, amelyeket én is feltettem.

Az indoklásban felsorolt költségtételek, mint például a nyomtatás, csekklevél és postaköltség nosztalgikus időutazásra invitálnak bennünket a múltba. Nem beszélve a szélvédőre helyezett „mikuláscsomagról”, amelyet a gépkocsivezetők vagy megtalálnak, vagy nem, én nem találtam meg. És akkor itt van még a postai úton történő levelezés, de nem hivatalos módon, azaz nem ajánlottan. Az üzenetek tehát vagy célba érnek, vagy nem. A végrehajtótól tudtam meg, hogy kapnom kellett volna értesítést arról, hogy eljárás indult ellenem – nem kaptam.

És akkor most jön a kvantumugrás: például a blokklánc-technológia. Ez már nem csak a szakmai közbeszéd részét képezi, hanem bennem laikusként is felmerül. A parkolási folyamat blokkláncon alapuló követése transzparens és költséghatékony működést jelentene. Ami azzal, hogy új parkolási viszonyokat teremt, megnyithatná az etikus és felelős üzleti magatartás új dimenzióját is.

Ennek előmozdítására a cikk linkjét 2023. december 6.-án elküldtem néhány érintettnek „Mikuláscsomag” tárgymezővel. Jó volna olyan lavinát elindítani, amely végleg maga alá temeti a parkolási „mikuláscsomag-jelenséget” Magyarországon.

Megjegyzés: a Vagyonkezelő Zrt. 2023. december 12-én az inkasszált összeget visszafizette a számlámra.

Mit jelent az üzleti etika?

Az üzleti etika az üzleti szereplők viselkedésére vonatkozik, és azt határozza meg, hogy mi számít elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak az üzleti döntések és cselekedetek során. Az üzleti etika alapelvei közé tartozik például az igazságosság, integritás, nem károsító magatartás, de akár a segítő szándék is.

Mit jelent az üzleti felelősségvállalás?

Az üzleti felelősségvállalás azt jelenti, hogy egy vállalat vagy szervezet elismeri és vállalja a felelősséget tevékenységeiért. Ez a megközelítés magába foglalja azt is, hogy elszámoltatható, átlátható üzleti folyamatokat követ és olyan innovációkat vezet be, amelyekkel értéket teremt minden érintettje számára.

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”