Telefon: +36 70 6363 538

Vezetőképzés

Vezetokepzes

A vezetőképzés talán sohasem volt ennyire fontos mint most. Ezt támasztja alá a Deloitte 2019-es Humán Tőke Trendek felmérésének eredménye. A megkérdezett 10 000 vezető 37%-a szerint a tanulás, 29%-a szerint a vezetés a top téma, és ezzel az első két trend.

A vezetőképzési iparágat is felkavarta a tartalmak, a kapcsolódások és a kommunikáció digitalizáció irányába történő erőteljes elmozdulása. A vezetőképzéssel foglalkozó cégek egyelőre még nem tudták teljes mértékben felvenni a tempót ahhoz, hogy a digitális világ nyújtotta lehetőségeket minél széleskörűbben beépítsék a szervezetek számára kínált szolgáltatáscsomagjaikba.

A Harvard Business School munkatársai egy tanulmány keretében részletesen feltérképezték a vezetőképzést szolgáltató cégek ajánlatait és a jelenlegi programjaik előnyeit és korlátait. Ennek a tanulmánynak az alapján készült ez az írás, a vezetőképzés jelenlegi helyzetének összefoglalásaként és a jövőbeni kihívások feltérképezéseként.

A vezetőképzés területén ma számos külső szolgáltató cég van jelen. Ezek például a felsőfokú intézmények, üzleti iskolák, tanácsadó cégek, tréningcégek és online képesítést biztosító szolgáltatók. És jelen vannak a szervezeteken belüli képzéseket biztosító lehetőségek is, mint például a humánpolitikai osztály tehetséggondozó programjai, a céges akadémiák.

Mind a külsős, mind a szervezeten belüli képzések széles körű tanulási módszereket kínálnak előadások, esettanulmányok feldolgozása, különböző szimulációk, kompetenciafejlesztő coaching, tréning és online tanulási lehetőségek formájában.

A lehetőségeknek ez a gazdag választéka az 1990-es években jelent meg szélesebb körben, és azóta is töretlenül fejlődik. A vezetőképzés fejlődésének történetében hatalmas lépésnek volt tekinthető ez a váltás. Az addigi egyetemi képzések ugyanis már nem minden téren fedték le a szervezetek által igényelt kompetenciákat. Így jöttek létre, ennek a piaci résnek a lefedésére, a különböző tanácsadó és tréningcégek.

Jelenleg egy újabb nagy kihívás formálja és alakítja át ezt az iparágat, ez pedig a digitalizáció.

Főbb vezetőképzési szolgáltatók

Tekintsük át a főbb vezetőképzési szolgáltatókat, melyiknek mi a fő jellemzője, és milyen valószínűsíthető kihívással néznek szembe a digitális világban.

Felsőfokú intézmények MBA és nyílt vezetőképzési programokkal

Idetartoznak az egyetemek, főiskolák által kínált vezetőfejlesztő képzések. Az általuk kiadott tanúsítványok fontos jelzések a munkaerőpiacon arról, hogy milyen típusú és milyen szintű készségek várhatók el az itt végzettektől.

Másrészt azok számára, akik ilyen típusú képzésen vesznek részt, ez egy jelentős kapcsolatitőke-építési lehetőség is ahhoz a területhez, ahol majd el akarnak helyezkedni.

A képzések széles spektruma található meg náluk: egyetemi, egyetemi és munkahelyi gyakorlati oktatás ötvözése, speciális továbbképző programok.

Ezek időben is rendkívül változóak, a 2–5 év közötti oktatástól a 8 hetes képzésig vagy a pár napos speciális továbbképzésekig.

Üzleti iskolák „személyre” szabott programokkal

Idetartoznak azok az üzleti iskolák, amelyek programjaikat úgy alakították ki, hogy könnyen alakítható legyen egy szervezet vagy egy szervezeten belüli speciális igény kielégítésére. Helyileg ők is szerveznek képzéseket a saját központjukban, illetve külső helyszínen, az ügyfél kívánsága szerint.

Stratégiai tanácsadó cégek vezetőképző szolgáltatásai

Idetartoznak azok a nagy, stratégiai tanácsadó cégek, amelyek szolgáltatásuk szerves részeként vezetői kompetenciák fejlesztését is kínálják az ügyfeleik számára. Például az Accenture, a Deloitte, a McKinsey.

Tréningcégek és HR-szolgáltatók képzési programjai

Idetartoznak azok a tréningcégek és HR-szolgáltatók, amelyek portfóliójuk részeként egyéni vagy csoportos tréningeket és coachingszolgáltatásokat kínálnak ügyfeleik számára. De idesorolhatjuk a kiválasztást vagy vezetői kompetenciaértékelést végző cégeket is.

Céges belső egyetemek

Idetartoznak azok a nagyvállalatok, melyek cégen belül, saját oktatói gárda alkalmazásával képesség-, készség- és önfejlesztő programokat szerveznek. Céges belső egyetemmel a legtöbb multicég rendelkezik.

Online tanulási lehetőségek, platformok

Idetartoznak az online kurzusok, képesítést nyújtó tanfolyamok. Ezek elsősorban algoritmizálható, funkcionális, technikai készségek megszerzését teszik lehetővé.

A fő tanulási módszerek

A vezetőképzések sikerének egyik mérője, hogy a résztvevők milyen szinten tudják elsajátítani a vezetői kompetenciákat. Mint ahogy az is, hogy az elsajátított kompetenciákat mennyire tudják alkalmazni egy, a tanulási folyamatban megszokottól eltérő környezetben. A vezetői kompetenciák fejlesztése és beépítése a vezetőfejlesztés sarokkövei.

A következőkben a legismertebb képzési elemeket vesszük sorba.

Előadás és tesztalapú képzések

Az MBA és nyílt vezetőképzési programok alapja. Jól felépített prezentáció, a témában jártas szakértőtől. Az előadók és a részt vevő vezetők egymást inspirálják. Az előadások, a kérdésfeltevések és az ezt követő tesztek egymást kiegészítik. A résztvevők egymás kérdéseiből, válaszaiból és feleleteiből is tanulnak.

Esettanulmányok

Szintén az MBA és nyílt vezetőképzési programok egyik alapmódszere. Esettanulmány-feldolgozásra kérik a résztvevőket. Célja, hogy közösen találjanak és kapjanak olyan jól felépített megoldási lehetőségeket, melyek megmutatják, hogy mit kell, mit lehet, mit tehetne egy vezető hasonló helyzetben.

Szimulációk

Olyan tanulási környezet felépítését jelenti, amely az üzleti környezetet utánozza. A résztvevők a meghatározott szerepeik szerint léphetnek kapcsolatba egymással. Az alaphelyzetek között a leggyakoribbak az értékesítési helyzetek, a piaci versenyhelyzetek, tárgyalási technikák.

Action learning megközelítés

Aktuális, nem könnyen körülírható tanulási helyzetek ezek, ahol a résztvevők és a facilitátor alakítják az alapszituációnak a kimenetét. Másképpen megfogalmazva, az „élő” tanulási helyzetek nincsenek teljesen kidolgozva. A folyamatban a résztvevők mind a hibáikból, mind a sikereikből tanulni tudnak, miközben nyomon követik a reakcióikat és azok következményeit.

Coachingprogramok

Számos vezetőképző program részeként kínálnak egyéni vagy kis csoportos célzott coachingprogramokat. Elsősorban olyan vezetői kompetenciák magasabb szintjeit megcélzó területeken, melyeket nem lehet strukturált környezetben fejleszteni.

Hogyan hat az online tér fejlődése a vezetőképzési iparágra?

A digitális fejlődés a vezetőképzés területén is olyan változásokat hoz, melyek hosszú távon átrendezik ezt az iparágat.

A legfőbb területek, ahol mindez várhatóan megjelenik: a vezetőképzés költségeinek változása, a piaci szereplők kapcsolati rendszere és a további fejlődési irányok kibontakozása. A folyamat már elindult.

Az egyik irány a költségek optimalizálása

Egy releváns tananyag összeállítása, kifejlesztése, karbantartása és elérhetővé tétele nem kevés költséggel jár. Ugyanakkor egyértelműen mérhető, melyek a legkeresettebb tartalmak, milyen formában, kik a legfőbb fogyasztók és így tovább. A vezetőképzést szolgáltatók így optimalizálni tudják költségeiket, hogy a megfelelő tudásanyagot kínálják a megfelelő felhasználóknak.

Egyéni tanulási igények biztosítása

A költségek jelentős csökkenését vonja maga után a képzést nyújtó szakember és a részt vevő vezetők kapcsolatának optimalizálása is. Például az online tanítási lehetőségek bevonásával egy 80 perces tantermi óra (amiből 60 perc a tananyag ismertetése és 20 perc a kérdések megbeszélése) lerövidíthető 20 vagy 30 perces online tananyagra.

Az online vezetőképzési tananyagok lehetővé teszik a vezetők számára, hogy a saját tempójukban dolgozzák fel az új információkat. Bármikor megállíthatnak, lelassíthatnak, újra lejátszhatnak egy-egy adott részt, a saját tanulási igényüknek megfelelően.

Új képzési irányok kibontakozása

A képzést biztosító szakember szempontjából fontos paraméterek, hogy az online tananyagok összeállítása számára is sokkal rugalmasabb. Az online tudástér sokkal szélesebb forrást biztosít, hogy egy-egy modult vagy teljes tananyagot összeállítson. És mindezt a felhasználói igények ismeretében sokkal jobban ügyfélre szabhatja.

Lehetősége van részekre bontani és átcsoportosítani az átadni kívánt információkat, hogy azok mind a cég, mind a résztvevők számára megfeleljenek.

A vezetőképzők újrarendeződése

A digitális fejlődés a vezetőképzés terén is átrendezi a piaci szereplők erőviszonyait.

A cégek az online világban nincsenek már annyira kiszolgáltatva annak, hogy kinek, miért és mennyit fizessenek ki egy szolgáltatásért. Hiszen sokkal rugalmasabban választhatnak.

Újratervezhetnek és kombinálhatnak tartalmat és tanulási tapasztalatot. Új vezetőképzési szakembereket vonhatnak be, akik új megközelítésmódokat visznek be a már megszokottá vált „eddig velük dolgoztunk”, „őket ismerjük”, „bennük megbízunk”, ámbár elavult vezetőfejlesztési megközelítésmódba. Így sokkal inkább a saját igényeikre szabhatják vezetőik továbbképzését.

Az online tér a másik oldal, a vezetőfejlesztéssel foglalkozó cégek számára is előnyökkel jár. Sokkal személyre szabottabb tartalmakat állíthatnak elő költséghatékonyan, miközben saját erősségeikre helyezhetik a legfőbb hangsúlyt.

A még távolabbi jövő

A hagyományos, tanárközpontú meghallgatni-elolvasni-megbeszélni-leírni tanulási rendszerek ideje lassan eljár. Helyét átveszik a felhasználó- és tartalomközpontú interaktív rendszerek, melyek sokkal inkább összhangban lesznek a felhasználók igényeivel.

Az automatizált tanulási rendszerek, a személyes tanulási felhő, a mérhető viselkedési minták előrevetítik egy sokkal adaptívabb tanulási környezet kialakulását. A személyre szabott hálózatépítés, a professzionálisabb vezetőikompetencia-mérések és a nem helyhez kötött tanulás térnyerése már most tapasztalható a vezetőképzés terén.

Hogy milyen újdonságok tűnnek majd fel, az előre nem megjósolható. Várhatóan azonban új képzési formák, modellek és a vezetőfejlesztés új módszerei jelennek meg a piacon.

A cikk a Harvard Business School tanulmánya alapján készült szabad fordításban.

Válasszon engem vezetői coachának, és segítek önnek abban, hogy másokat inspiráló vezetővé váljon.

Köszönöm, hogy elolvasta írásomat. Ha tetszett, kövesse szakmai tevékenységemet, és ossza meg cikkeimet másokkal is, ha úgy érzi, hogy számukra is hasznos lehet.

Írásaim saját szellemi termékeim, ezért kérem, ha felhasználja, azt a szerzői jog tiszteletben tartásával tegye. Az eredeti tartalommal, a szerző és a forrás megjelölésével idézze, ahogy én is teszem.

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”