Telefon: +36 70 6363 538

Jimmy WalesJimmy Wales 2001-ben Larry Sangerrel és másokkal közösen hozta létre a Wikipédiát, azt a szabad, nyílt tartalmú, olvasók által szerkesztett enciklopédiát, amely napjainkra a világ legnagyobb és legnépszerűbb online enciklopédiája lett. Jelenleg több mint 37 millió cikket tartalmaz 250 nyelven, és minden hónapban 500 millió látogatója van az oldalaknak.

Bár Walest hagyományosan a Wikipédia társalapítójaként emlegetik, ő egyedüli alapítónak tartja magát.

A Wikipédia népszerűsége Wales szerint nagyrészt annak köszönhető, hogy mindenki számára nyitott, és a folyamatosan növekvő felhasználói közösség frissítheti és bővítheti az oldalakat.

Milyen vezető Jimmy Wales?

Wales az vallja, hogy újra kell definiálnunk a vezetés fogalmát a mai modern korra. A szervezetek sikerességének kulcsa szerinte az önirányítás képessége.

A Wikipédia-„management” bejegyzése szerint egy vezetőnek öt alapvető szerepe van: tervez, szervez, koordinál, irányít és ellenőriz. Wales számára ez a definíció túlságosan korlátozó. Különösen az utolsó két funkción változtatna. „A vezető irányító és ellenőrző szerepe jelentős változásban van. A vezetőknek új kompetenciákat kell kifejleszteniük. Az egyik az, hogy megengedjék a csapataiknak, hogy önállóak, önjáróak legyenek annak érdekében, hogy agilisan tudjanak működni.”

Wales a „vezetés” kifejezés helyett inkább a coaching szemléletű vezetést részesíti előnyben. „A vezetés végeredményben arról szól, hogy inspiráljuk az embereket arra, hogy megtegyék, amit meg kell tenni” – nyilatkozta.

Jövőképet mutatva inspirál

Wales jövőképét, amelyből a Wikipédia megvalósult, így fogalmazta meg:

„Egy olyan világot szeretnék, ahol minden egyes ember a bolygón szabadon hozzáférhet a teljes emberiség tudásához.” Ez egy igen ambiciózus és nemes cél, amit még különlegesebbé tesz az a tény, hogy mindezt egy főként önkéntesekből álló csapat segítségével kívánja megvalósítani.

„A vezető egyik legfontosabb feladata az, hogy inspirálja az embereit, és jövőkép nélkül ez nem lehetséges.”

Bízik a munkatársakban

„Amikor a Wikipédia elindult, nem voltak erőforrásaink, így nem volt más választásom, mint hogy bízzak abban, hogy mindenki a helyes dolgot fogja tenni, és megpróbáljam segíteni ezt a folyamatot ahelyett, hogy fentről utasításokat adjak és mindent az irányításom alá vonjak. Ez a decentralizálás a mi működési modellünk szerves része, és mindent kezdettől fogva így csinálunk.”

Wales vezetői gyakorlatának lényege, hogy képes hátralépni, bízni az embereiben, hogy elvégzik a szükséges feladatokat, és azok helyett, akik nem így tesznek, új dolgozókat alkalmaz. „Sokkal inkább ez jellemző rám, mint az, hogy megpróbáljam irányítani mások munkáját.” Hozzáteszi azt, hogy az embereknek kell tudniuk önállóan dolgozni. „Önjáróaknak kell lenniük, máskülönben nem ér semmit ez a fajta vezetői hozzáállás. Nem lehet irányítás alatt tartani, amit mindig mindenki csinál.”

Pozitív a hozzáállása

Wales azt vallja, hogy pozitív hozzáállással kell inspirálni az embereket, kontrollálás és irányítás helyett.

„Én abban hiszek, hogy nagyon pozitívnak kell lenni. Nem gondolom úgy, hogy a negatív hozzáállás működik, vagy az, ha kiabálunk az emberekkel. Az utóbbi sok-sok kellemetlen következménnyel jár, és az emberek rosszul érzik magukat tőle.”

Wales azt állítja magáról, hogy ő nem egy jó vezető. Valójában pont ez a képessége, hogy rálát erre az (általa feltételezett) gyengeségére, teszi őt naggyá, és nagyszerű vezetővé.

„Bármilyen üzletet vagy vállalkozást is alapítok, az egyik legelső dolog, amit teszek, hogy a lehető leghamarabb találok egy CEO-t, aki vezetni tudja a vállalkozást. Mert tényleg úgy gondolom, hogy a stabil, szilárd vezetés, a jó vezetői kompetenciák sokkal fontosabbak, mint egy okos ötlet.”

Vezetés a digitális korban – a technológia szerepe

Wales úgy véli, nem szabad túlbecsülnünk a technológiának a vezetői gyakorlatokra kifejtett hatását. A technika csak egy eszköz a vezető számára, nem pedig a következő lépés a fejlődés útján. A munkavégzés módját, mikéntjét változtatja meg.

„Attól még, hogy egy digitális korban élünk, semmi lényeges változás nem történt a vezetést vagy az embereket illetően. Az emberek továbbra is emberek maradtak, és az erőforrások hatékony felhasználása változatlanul fontos, ahogy eddig is az volt.”

„Az emberek elkövetik néha azt a hibát, hogy azt képzelik, a világ teljesen átalakul ahhoz képest, amilyen korábban volt. Valójában az alapvető dolgok nagy része ugyanolyan marad.”

Fontos a kockázatvállalás, és szabad hibázni, kudarcot vallani

Wales azt vallja, hogy a cégeknek folyamatosan innoválni kell, és tanulni a kudarcaikból, máskülönben lemaradnak, és legyőzi őket a konkurencia.

„Ha az ember nem bukik el néhányszor, az azt jelenti, hogy nem volt elég innovatív, vagy nem vállalt elég kockázatot.”

„Egy szervezet soha nem juthat el oda, hogy ne engedje meg a kockázatvállalást és az esetleges kudarcot. Fontos egy olyan vállalati kultúrát létrehozni, amely tolerálja az elfogadható hibákat.”

Egy ilyen kultúra megköveteli azt, hogy legyen egy rendszerekből és folyamatokból álló hálózat, amely biztosítja, hogy mindenki együttesen ugyanazon legfontosabb cél eléréséért dolgozik. Wales pedig a Wikipédiával szerzett tapasztalataiból ezzel nagyon is tisztában van.

„Ha az emberek azt képzelik, hogy a szoftver a csodaszer, akkor nagyon hiányos a megértésük. Butaság lenne nyitni egy Wikit és abban hinni, hogy ez majd bármiféle mögöttes alapelvek és elgondolások nélkül hasznos eszközzé válik az emberek számára.”

Elkötelezett a minőség iránt

Wales és a Wikipédia közössége szenvedélyesen elkötelezett a minőség iránt. „Ez azt jelenti – vallja Wales –, hogy nagyon sokat beszélünk arról, hogyan érhetjük ezt el. Az eredmények pedig vegyesek, de figyelemre méltóak. Mindig vannak olyan területek, amiken javítani vagy fejleszteni akarunk, és ha egyszer netán elapad bennünk ez a fajta lelkesedés a dolgok jobbá tétele iránt, akkor valami rendkívül fontosat fogunk elveszíteni.”

Források:
https://www.managers.org.uk/insights/news/2016/february/jimmy-wales-it-is-important-to-have-a-culture-that-accepts-reasonable-failure
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Wales
https://www.managers.org.uk/insights/news/2016/march/jimmy-wales-good-management-skills-are-more-important-than-having-a-clever-idea

Cikkeimet vezetők számára készítem abból a célból, hogy tudatosabb vezetővé váljanak és segíteni tudják a munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban.

Amennyiben ön az oldalamról gyűjt anyagot a saját cikkéhez, szeretném felhívni a figyelmét a szellemi tulajdon tiszteletben tartására. Kérem, amennyiben a cikkeimből írja a sajátját, úgy a szerzői jog tiszteletben tartásával tegye, és tüntesse fel a forrást: vezetofejlesztes.hu

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”