Telefon: +36 70 6363 538

Nem verbális kommunikációTudja, miben hasonlít az agresszív felettessel összetűző modern kori beosztott viselkedése egy kőkorszaki vadállattal farkasszemet néző ősember reakciójához?

Az ősember a túlélése érdekében nagy valószínűséggel két dolgot tett, miután felocsúdott a rémület okozta dermedtségéből: elfutott, vagy megküzdött.

Agyunk ún. limbikus része gondolkodás nélkül, azonnal reagál a környező világra, ez az „őszinte agy” felelős a túlélésünkért.

Idővel a fenyegetettségre adott válaszaink (megdermedés, megfutamodás és harc) kifinomultak, és ma a nem verbális viselkedésmintákban tudjuk tetten érni őket.

A legjobb nem verbális kommunikációval foglalkozó könyv

Joe Navarro Beszédes testek c. könyvében azt írja, hogy a láb a legőszintébb testrészünk (ellentétben az arccal, amiről eddig úgy gondoltuk).

A lábunk segített ugyanis a legtöbbet a menekülésben és a túlélésben, így a nem verbális információk megfigyelésekor is az alsó végtagok testbeszédének érdemes különös jelentőséget tulajdonítanunk.

Ha például azt látjuk, hogy a beszélgetőpartnerünk lába nem felénk fordul, jelzésnek vehetjük arra, hogy menekül a helyzetből.

Navarro felhívja a figyelmet arra is, hogy a negatív vagy fenyegető élményeket egy ún. békéltető viselkedésforma követi.

Ez egy olyan beidegződés, melyet az alkalmazkodás jeleként tart számon a szakirodalom, és azt a célt szolgálja, hogy lenyugtasson bennünket, valahányszor valami kellemetlen élménynek vagyunk kitéve.

Például, ha beszélgetőpartnerünk a nyakláncához, nyakkendőjéhez nyúl a beszélgetésünk egy adott pontján, jelzés lehet arra, hogy a téma, amiről éppen szó van, elbizonytalanította, vagy éppen aggodalmat, félelmet vagy érzelmi stresszt váltott ki belőle, és most nyugtatgatja magát.

Ezeknek a nem verbális jeleknek a helyes olvasásával és értelmezésével könnyebben megérthetjük mások gondolatait, érzéseit vagy szándékait.

Érdemes ezek széles skáláját megismerni, és tesztelni a saját gyakorlatunkban. Ha ön rendszeresen végez kiválasztást, vagy a karrierjében éppen olyan pontra jutott, hogy váltana, mindenképpen érdemes elolvasnia Navarro könyvét.

Olyan tudásra tehet szert, ami segíteni fogja abban, hogy megtudja, mások miként reagálnak önre és a mondanivalójára ösztönösen.

Ha izgalmas és rendkívül hasznos olvasmányt keres a nem verbális jelek értelmezéséhez, ajánlom önnek Joe Navarro Beszédes testek c. könyvét.

Kránitz Éva, MBA

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”