Telefon: +36 70 6363 538

A coaching fogalmának jobb megértése érdekében az alábbiakban összefoglalom a saját tapasztalataimat arról, hogy én milyen hasonlóságokat és különbözőségeket látok a vezetői coaching és a vezetési tanácsadás között. Illetve főbb vonásait tekintve a vezetői coaching és a pszichoterápia között.

Coaching, tanácsadás és a pszichoterápia hasonlóságai és különbözőségei

A coaching se nem tanácsadás, se nem terápia, mint ahogyan a coach se nem tanácsadó, se nem terapeuta (legalábbis akkor nem, amikor éppen coachszerepben van), noha fogalma tekintetében mutat közös tulajdonságokat mindkettővel.

A coaching a benne részt vevő személy fejlődési, változási folyamatának olyan szemléletű és eszközökkel történő támogatását jelenti, melyre jellemző, hogy a coach nem ad alternatív javaslatokat arra vonatkozóan, hogy a résztvevőnek mit kellene tennie, hanem segít neki megtalálni a saját válaszait. Ez egy alapvető szemléletbeli különbség a coaching és a tanácsadás között.

A tanácsadás – mint az a nevében is benne van – tanácsok adásáról szól, azaz a tanácsadótól a megbízó elsősorban javaslatokat vár. A folyamat általában úgy zajlik, hogy a tanácsadó az adott probléma kapcsán információt gyűjt, ezeket értékeli, alternatívákat javasol, és ismerteti, mik lehetnek az egyes alternatívák előnyei és hátrányai. Igény esetén aztán az ügyfél által elfogadott alternatív megoldást megvalósítja, legvégül pedig értékelik az eredményeket.

A pszichoterápia a psziché (lélek) problémáinak és az ezekből fakadó viselkedészavarok kezelésével foglakozik. Számos irányzata terjedt el, de hogy konkrétan mely módszertant tekintik pszichoterápiás módszertannak – az vita kérdése.

Vezetői coaching a vezetői tanácsadással összehasonlítva

A vezetői coaching és a vezetési tanácsadás közös vonása többek között, hogy mindkettő vezetőknek nyújt támogatást, melyet a megbízó szervezet fizet. Mindkét szolgáltatás általában egy folyamat, melynek hasonló fázisai vannak, például a célkitűzés, tervezés és az eredmények értékelése.

Egy alapvető különbség a két szolgáltatás között azonban az, hogy a tanácsadás célja a szervezeti, míg a vezetői coaching célja az egyéni vezetői teljesítmény növelése. A tanácsadásban a megbízó javaslatokért, azaz pl. „jó válaszokért” fizet. Ezzel szemben a coachingban a „jó kérdésekért”.

A tanácsadást inkább jellemzi az egyirányú és szakmai jellegű információközlés, míg a coachingot a párbeszéd. A tanácsadásban a felek alá- és fölé rendeltségi viszonyban vannak, ahol a középpontban a tanácsadó áll.

A coachingban ezzel szemben a kapcsolat mindig egyenrangú, és a figyelem középpontjában a részt vevő vezető áll. Ez már önmagában kizárja azt, hogy a coachingot a tanácsadás speciális formájának nevezzük.

Vezetői coaching a pszichoterápiával összehasonlítva

A pszichoterápia mentális problémákat feltételez, és azokra keresi a gyógymódot. A terápiában általában a múltra tekintenek vissza, és arra helyezik a hangsúlyt, hogy a múlt eseményei milyen hatással vannak a jelenre.

A vezetői coaching a jelenbeli viselkedésre és annak jövőbeli következményeire irányul. A terápia általában az okok kutatásán keresztül az önismeret fejlesztése köré épül, és kevésbé a jövő lehetőségeinek a megvalósítására irányítja a figyelmet. Vagy arra, hogyan járja végig az egyén a fejlődés teljes folyamatát.

A terápiának általában nincs egy konkrétan meghatározott időtartama, ami alatt az elvárt eredményeket kell elérni. Akár évekig is járhat valaki a terapeutához, a lassú vagy kismértékű fejlődést is tolerálják.

A vezetői coachingban, amit nem az egyén, hanem a vezetőt alkalmazó szervezet fizet, ezzel szemben meghatározott időn belül várnak el mérhető eredményeket. Ami a hasonlóságokat illeti, mindkettőre igaz, hogy szubjektív élményekkel dolgozik.

Gyakran a viselkedés megváltoztatására irányul, és hasonló, pl. munkahelyi témák miatt kezdeményezhetik. Mindkettőre jellemző továbbá, hogy a résztvevő áll a figyelem középpontjában.

Válasszon engem vezetői coachának, és segítek önnek abban, hogy eredményesen fejlessze vezetői kompetenciáit és másokat inspiráló vezetővé váljon.

Köszönöm, hogy elolvasta írásomat. Ha tetszett, kövesse szakmai tevékenységemet, és ossza meg cikkeimet másokkal is, ha úgy érzi, hogy számukra is hasznos lehet.

Cikkeimet vezetők számára készítem abból a célból, hogy tudatosabb vezetővé váljanak és segíteni tudják a munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban.

Amennyiben ön az oldalamról gyűjt anyagot a saját cikkéhez, szeretném felhívni a figyelmét a szellemi tulajdon tiszteletben tartására. Kérem, amennyiben a cikkeimből írja a sajátját, úgy a szerzői jog tiszteletben tartásával tegye, és tüntesse fel a forrást: vezetofejlesztes.hu

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”