Telefon: +36 70 6363 538

Digitális forradalom hatása a munkaerőpiacra

Digitális-forradalom-hatása-a-munkaerőpiacra-2020A digitális forradalom hatalmas kihívásokkal szembesít bennünket.

Ennek egyik megnyilvánulási területe a munkaerőpiac, ahol szakmák és munkaterületek fognak majd eltűnni, miközben más ágazatokban új munkahelyek teremtődnek.

Eltűnő szakmák – kialakuló új szakmák

A Mckinsey Global Institute (a továbbiakban MGI) megjelentetett egy kutatást, amely a radikális digitalizálás munkaerőpiacra gyakorolt hatásait mérte fel. A kutatásban 46 ország adatait elemezték, ezek az országok a világ GDP-termelésének a 90%-át teszik ki. A fókuszban 6 állam állt, amelyek bevételei kimagaslóak voltak a többiekéhez képest: Kína, Németország, India, Japán, Mexikó és az Egyesült Államok.

A munkaerőpiaci kutatás főbb következtetései

• A jelenlegi munkák 50%-a automatizálható a rendelkezésre álló technológiákkal. Ez tízből hat munkahely munkafeladatainak legalább a harmadát érinti.
• A globális munkaerőpiac hatalmas átalakulás előtt áll. Egy lehetséges forgatókönyv szerint, a világ munkaerőpiacának 14%-a, azaz mintegy 375 millió munkavállaló valószínűleg rákényszerül arra, hogy szakmát váltson, és új kompetenciákat fejlesszen ki.
• 2030-ig a globális munkaerőpiacon várhatóan mintegy 800 új szakma jelenik meg.
• A jövő munkaerőpiacának legnagyobb mértékű fejlődését a következő területekre prognosztizálják: időskori gondozás, energiagazdálkodás és klímaváltozás, fogyasztási termékek és szolgáltatások, technológiai beruházások, infrastruktúra- és építőipar.

A kutatásban kétféle forgatókönyv alapján modellezték a jövő munkaerőpiaci változásait:

1. trendkövető forgatókönyv – az országok jelen költési és beruházási ütemét veszi alapul,
2. radikális változásokkal számoló trend – ami a trendkövetőnél gyorsabb változásokkal számol.

A kapott eredmények nem pontos előrejelzések, sokkal inkább sugallatok arról, hogy a jövő munkahelyein milyen irányú átalakulások várhatók. Nézzük ezek közül a legmeghatározóbbakat!

Trendkövető forgatókönyvmodellek

A következő három trend esetében csak a trendkövető modelleket állították fel és becsülték meg a hatásukat a munkaerőpiacra.

1.Nő a jövedelem és a fogyasztás mértéke, elsősorban a fejlett országokban

Egy előző Mckinsey-tanulmány szerint 2025-ig több mint 1 milliárd ember lép be a fogyasztói piacra a fejlett országokban. Becslésük szerint 2015 és 2030 között ez 23 trillió dollárral növeli a fogyasztást.

Ennek köszönhetően, elsősorban a tartós fogyasztási cikkek, a szabadidős tevékenységek, a pénzügyi és telekommunikációs szolgáltatások, a háztartások, az egészségügy és az oktatás ágazataiban növekszik majd az új munkahelyek száma.

Ráadásul ez nemcsak a növekedést előidéző fogyasztási csoportok országaiban alakul így, hanem hatással van a beszállító országok gazdaságaira és így a mutatóira is.

Becslések szerint 2030-ig várhatóan 300–365 millió új munkahely származik majd az egyre növekvő fogyasztási piacoknak köszönhetően.

2. Fokozódik a népesség elöregedése

Előrejelzések szerint 2030-ban 300 millióval több 65 éven felüli ember él majd a földön, mint 2014-ben. Ennek eredményeként az egészségügy és egyéb személyes szolgáltatások területén nemcsak a kiadások mértéke fog növekedni, hanem a szakember- és munkaerőigény az orvosok, ápolók, egészségügyi kisegítő dolgozók iránt csakúgy, mint az idősgondozást és ápolást végző szakemberek és kisegítők iránt.

Becslések szerint 2030-ig várhatóan 50–85 millió új munkahely származik majd az egyre növekvő számú idős ember miatt, és ellátásuk megoldásából.

3. Növekvő mértékű technológiai fejlesztések

Növekedés várható az informatikai szakemberek, mérnökök és IT-adminisztrátorok számában. 2015 és 2030 között várhatóan 50%-kal emelkednek majd a technológiához kapcsolható kiadások.
Ennek a fele az információs technológia területére áramlik, növelve nemcsak a cégen belüli IT-dolgozók számát, hanem a kiszervezett informatikai tanácsadókét is. Bár az új munkahelyek számának növekedése itt a legalacsonyabb az előző két csoporthoz viszonyítva, ezek azonban magas fizetési kategóriába tartoznak.

Becslések szerint 2030-ig globálisan várhatóan 20–50 millió új munkahely jön létre a technológiai fejlesztéseknek és a felzárkózásnak köszönhetően.

A Mckinsey cég számításai szerint a hazai potenciál jó, ami azt jelenti, hogy a munkaórák 49%-át lehetne automatizálni a már létező technológiákkal (ez 2,2 millió ember munkájának felel meg). 2030-ig a jelenlegi munkaóráknak csupán 24%-át érinti majd az automatizáció (átlagos ütemű gazdasági fejlődés esetén).

Magyarországon az összes foglalkozás 60%-ában van legalább 30 százaléknyi technikailag automatizálható tevékenység. Az automatizálás a gyáripart, kereskedelmet és szállítást fogja érinteni leginkább. Például termelési, anyagmozgatási, szállítási, ügyviteli, irodai tevékenységeket, a gyorséttermi ételkészítést, üzembe helyezést, karbantartást és szerelést.

A radikális változásokkal számoló forgatókönyvek

A következő 3 ágazatban mindkét prognosztizálási trend szerint is végeztek becsléseket a munkaerő számának növekedésére. A radikális változásokkal számoló trendek alakulásai a kormányok és üzleti vezetők várható döntéseitől függenek.

1. Beruházások az infrastruktúrába és az építőiparba

Két olyan terület, ahol eddig az alulköltés volt a jellemző. Ha elindul a fejlődés ezekben az ágazatokban is, az további munkahelyek számának növekedését eredményezi.

A fejlődő országokban a városiasodás és iparosodás, a fejlett országokban pedig az infrastruktúra- és épületfejlesztés váltja ki a növekedés beindulását. Mindez a jövedelmek emelkedésének köszönhetően, ami megteremti az igényt a nagyobb mennyiségű és magasabb minőségű épületek iránt. Építészek, mérnökök, építőipari munkások, gépkezelők és egyéb építőipari szakemberek iránti növekvő kereslet várható.

A trendkövető becslések szerint 2030-ig várhatóan 80 millió, míg a radikálisabb trend szerinti becslések alapján mintegy 200 millió új munkahely megteremtése várható az infrastrukturális és építőipari beruházásoknak köszönhetően.

2. Beruházás az alternatív, megújulóenergia-ágazatokba

Elsősorban a szél- és napenergia hasznosítására szánt fejlesztéseknek, az energiagazdálkodási technológiák bővítésének és a klímaváltozás hatásainak enyhítésére és azokhoz való alkalmazkodásra szánt beruházásoknak köszönhetően várhatók nagy elmozdulások ezen a területen. Ennek eredményeként nő az igény azon szakemberek iránt, akik az ehhez kapcsolódó gyártásban, felépítésben és üzemeltetésben vesznek részt.

A trendkövető becslések szerint 2030-ig várhatóan 10 millió, míg a radikálisabb trend szerinti becslések alapján mintegy 20 millió új munkahely megteremtése várható ezen a területen.

3. A háztartási munkák „piacosítása”

Főzés, gyermeknevelés, takarítás. Főleg nők által ellátott tevékenységek. A háztartásokban megjelenő és egyre növekvő kereslet ezek iránt a szolgáltatások iránt, valamint a kormányok támogatása az iskolarendszer előtti gyermekgondozásra, előreláthatóan lendületet ad majd a fizetőképes kereslet növekedésének ezekben a jelenleg még nem hivatalos foglalkozásoknak minősülő területeken is.

Jellemzően ezek a gyermekfelügyelet és -gondozás, takarítás, főzés, háztartásvezetés, kertészkedés. Mivel ez a jelen időszakban van átalakulóban, kialakulóban, erre csak a radikális trend szerinti becsléseket állítottak fel.

A radikális változásokkal számoló trend szerinti becslések alapján mintegy 50–90 millió új munkahely megteremtése várható ezen a területen.

Források:
Transforming our jobs: automation in Hungary

MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report

Válasszon engem vezetői coachának, és segítek önnek abban, hogy eredményesen fejlessze vezetői kompetenciáit és másokat inspiráló vezetővé váljon.

Írjon a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu-ra, vagy hívjon a 70 6363 538-as telefonszámon.

Köszönöm, hogy elolvasta írásomat. Ha tetszett, kövesse szakmai tevékenységemet, és ossza meg cikkeimet másokkal is, ha úgy érzi, hogy számukra is hasznos lehet.

Írásaim saját szellemi termékeim, ezért kérem, ha felhasználja, azt a szerzői jog tiszteletben tartásával tegye. Az eredeti tartalommal, a szerző és a forrás megjelölésével idézze, ahogy én is teszem.

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”