Telefon: +36 70 6363 538

Karrierterv

Karrierterv készítésének lépései

1.  Karriercélok meghatározása

Fogalmazza meg mik a céljai a szakmai életútján?

2.  Karriertervezés háttere

Adja meg azokat az alapvető információkat, melyek meghatározó és befolyásoló hatással vannak a szakmai életútjára.

  • Tendenciák: Mely trendek befolyásolják az ön szakmai életútját, például, gazdasági válság, létszámcsökkentés, munkaadója növekedése, új technológiák várható megjelenése, iparági szabványok változása, stb.?
  • Szakma specifikus információk: Mik a követelmények az ön szakmájában/szakterületén, például továbbképzési követelmények, szükséges bizonyítványok, képesítések?

3. Karriertervezés előkészítése

Gyűjtse össze és gondolja át a karrierterv készítéshez szükséges alapvető információkat az alábbi támpontok segítségével.

3.1. Jelenlegi munkakör: A jelenlegi munkakör leírása, valamint minden olyan információ számbavétele, ami fontos a karriercéloknak való megfelelés szempontjából. Továbbá, olyan kulcsképességeinek felsorolása, melyeket a jelenlegi munkakörében tud/nem tud alkalmazni.

Rövid munkaköri leírás:

Jelenlegi munkakör és a karriercélok összevetése:
Képességeim, amelyeket alkalmazok a jelenlegi munkában:
Képességeim, amelyeket a jelenlegi munkámban nem alkalmazok:

3.2. Ideális munkakör/feladat: Gondolja át mik az erősségei és az érdeklődési köre, valamint azt, amiben nem igazán jó, és amivel nem szívesen tölti az idejét.

Munka/feladat – Amiben kiváló vagyok:
Munka/Feladat – Amit szeretek csinálni:
Munka/Feladat – Amiben nem vagyok kiváló:
Munka/Feladat – Amit nem szeretek csinálni:

3.3. Sikerkritériumok: Határozza meg 1-2 mondatban mi jelent a sikert az ön számára:

Ahhoz, hogy sikeresebbé váljak a jelenlegi munkakörömben, a következőket kell tennem:
Ahhoz, hogy a szakmai pályafutásom sikeres legyen, a következőket kell tennem:

3.4. Készségek és fejlesztendő területek: Határozzon meg 3-5 olyan készséget és mindegyik készség esetén 2-3 olyan viselkedésformát, amivel rendelkezik. Ezt követően,  határozzon meg 3 olyan készséget és azokat leíró viselkedésformákat, amelyet fejleszteni szeretne. A fejlesztendő készségek között lehetnek olyanok is, amelyekkel már rendelkezik és olyanok is, amelyekkel még nem. Készség lehet pl. kommunikációs készség; viselkedésforma: érthetően fejezem ki magam, másokat figyelmesen meghallgatok, kérdéseimmel irányítom a beszélgetést, non-verbális jeleket alkalmazok.

Készségek, melyekkel rendelkezem:
Készségek, melyekkel egyáltalán nem rendelkezem, de fejleszteni szeretném:

3.5. Fejlődési lehetőségek feltárása: Kereshet továbbképzési, mentorálási lehetőségeket, vállalhat újabb feladatokat/projekteket, segítséget ajánlathat fel másoknak, olyan területen, amiben erős. Sorolja fel azokat a fejlődési lehetőségeket, amelyek érdekesek lehetnek az ön számára. Azt is gondolja át, melyik lehetőséget tekinti passzívnak (azaz megvárja, amíg a lehetőség felkínálkozik), vagy mikor lesz proaktív (azaz maga jár utána).

Lehetőségek…

Lehetőség, és amit az érdekében teszek:
Lehetőség, és amit az érdekében teszek:
Lehetőség, és amit az érdekében teszek:

4. Karrierfejlesztés iránya

Határozza meg a karrierfejlesztés irányát.

4.1. Növekedési lehetőségek a jelenlegi munkakörében: Sorolja fel milyen szempontból szeretne fejlődni a jelenlegi munkakörében. Elsősorban olyan készségek fejlesztésében gondoljon, amelyekkel a jelenlegi munkakörében sikereket érhet, illetve amelyekkel felkészülhet karrierje következő állomására.  Használja a karriertervezés előkészítése fejezetben leírtakat!

Növekedési lehetőség (jelenlegi munkakörben):
Növekedési lehetőség (jelenlegi munkakörben):
Növekedési lehetőség (jelenlegi munkakörben):

4.2. Továbbképzés: Sorolja fel azokat a továbbképzési lehetőségeket, amelyek támogathatják önt a fejlődésben és céljai elérésében.

Képzési lehetőség:
Képzési lehetőség:
Képzési lehetőség:

4.3. Munkakörváltás: Sorolja fel azokat a munkahelyeket, munkaköröket melyekben lehetőséget lát a kibontakozásra a jövőben, és amelyek összhangban vannak azokkal a sikerkritériumokkal, amelyeket korábban megfogalmazott. Azt is gondolja át minden munkakör esetén, melyik az az 1-2 készség (konkrét viselkedésforma), amelynek a fejlesztésére az új munkakör lehetőséget biztosítana.

Jövőbeni lehetséges munkahely/munkakör:
Jövőbeni lehetséges munkahely/munkakör:
Jövőbeni lehetséges munkahely/munkakör:

5.   Cselekvési lépések karrierépítés érdekében

Fogalmazza meg azt a néhány cselekvési lépést, amit a következő 6-12 hónapban szándékozik tenni szakmai életútja építése érdekében. Tekintse át az előző, tervezési részben foglaltakat és határozza meg a prioritási sorrendet, azaz mire fog elsősorban, másodsorban összpontosítani. A cselekvési lépések feleljenek meg az alábbi kritériumoknak: legyenek konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, reálisak, és tartalmazzanak határidőket.

  • Továbbképzés: Tanfolyamok, workshopok, stb. felsorolása.
  • Kapcsolatépítés: Azoknak a személyeknek a felsorolása, akikkel kapcsolatot szeretne kezdeményezni, ápolni.
  • Coaholás / mentorálás: Lépések, amelyeket annak érdekében fog tenni, hogy coachot / mentort találjon a maga számára, vagy annak érdekében, hogy ön váljon coachcsá / mentorrá más számára.
  • Előadások tartása/publikálás: Karrierépítés céljából időnként érdemes előadásokat tartani vagy publikálni. Itt az ezekkel kapcsolatos cselekvési lépéseket sorolhatja fel.
  • Speciális feladatok/projektek felvállalása: A jelenlegi munkakörén kívül, kereshet lehetőségeket új/speciális feladatok/projektek elvégzésére/vezetésére.
  • Új munka tapasztalat megszerzése: Sorolja fel azokat a munkatapasztalatokat, amelyekre szüksége lehet, és amelyek megszerzése érdekében lépéseket fog tenni.
  • Önkéntes tevékenység: Időnként adódnak önkéntes tevékenységre lehetőségek, melyek értékes tapasztalatokat, kapcsolatokat hozhatnak, amelynek még hasznát veheti a jövőben. Sorolja fel azokat az önkéntes lehetőségeket, amelyek érdeklik és amelyek érdekében tenni fog.

Amennyiben hasznosnak találta az írásom, küldje el munkatársainak is, akiket érdekelhet a téma.

 

Kránitz Éva, MBA

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”