Telefon: +36 70 6363 538

Karrierterv

Karrierterv készítésének lépései

1.  Karriercélok meghatározása

Fogalmazza meg mik a karriercéljai a szakmai életútján?

2.  Karriertervezés háttere

Adja meg azokat az alapvető információkat, melyek meghatározó és befolyásoló hatással vannak a szakmai életútjára.

  • Tendenciák: Mely trendek befolyásolják az ön szakmai életútját, például, gazdasági válság, létszámcsökkentés, munkaadója növekedése, új technológiák várható megjelenése, iparági szabványok változása, stb.?
  • Szakma specifikus információk: Mik a követelmények az ön szakmájában/szakterületén, például továbbképzési követelmények, szükséges bizonyítványok, képesítések?

3. Karriertervezés előkészítése

Gyűjtse össze és gondolja át a karrierterv készítéshez szükséges alapvető információkat az alábbi támpontok segítségével.

3.1. Jelenlegi munkakör: A jelenlegi munkakör leírása, valamint minden olyan információ számbavétele, ami fontos a karriercéloknak való megfelelés szempontjából. Továbbá, olyan kulcsképességeinek felsorolása, melyeket a jelenlegi munkakörében tud/nem tud alkalmazni.

Rövid munkaköri leírás:

Jelenlegi munkakör és a karriercélok összevetése:
Képességeim, amelyeket alkalmazok a jelenlegi munkában:
Képességeim, amelyeket a jelenlegi munkámban nem alkalmazok:

3.2. Ideális munkakör/feladat: Gondolja át mik az erősségei és az érdeklődési köre, valamint azt, amiben nem igazán jó, és amivel nem szívesen tölti az idejét.

Munka/feladat – Amiben kiváló vagyok:
Munka/Feladat – Amit szeretek csinálni:
Munka/Feladat – Amiben nem vagyok kiváló:
Munka/Feladat – Amit nem szeretek csinálni:

3.3. Sikerkritériumok: Határozza meg 1-2 mondatban mi jelent a sikert az ön számára:

Ahhoz, hogy sikeresebbé váljak a jelenlegi munkakörömben, a következőket kell tennem:
Ahhoz, hogy a szakmai pályafutásom sikeres legyen, a következőket kell tennem:

3.4. Készségek és fejlesztendő területek: Határozzon meg 3-5 olyan készséget és mindegyik készség esetén 2-3 olyan viselkedésformát, amivel rendelkezik.

Ezt követően,  határozzon meg 3 olyan készséget és azokat leíró viselkedésformákat, amelyet fejleszteni szeretne. A fejlesztendő készségek között lehetnek olyanok is, amelyekkel már rendelkezik és olyanok is, amelyekkel még nem.

Készség lehet pl. kommunikációs készség; viselkedésforma: érthetően fejezem ki magam, másokat figyelmesen meghallgatok, kérdéseimmel irányítom a beszélgetést, non-verbális jeleket alkalmazok.

Készségek, melyekkel rendelkezem:
Készségek, melyekkel egyáltalán nem rendelkezem, de fejleszteni szeretném:

3.5. Fejlődési lehetőségek feltárása: Kereshet továbbképzési, mentorálási lehetőségeket, vállalhat újabb feladatokat/projekteket, segítséget ajánlhat fel másoknak, olyan területen, amiben erős.

Sorolja fel azokat a fejlődési lehetőségeket, amelyek érdekesek lehetnek az ön számára.

Azt is gondolja át, melyik lehetőséget tekinti passzívnak (azaz megvárja, amíg a lehetőség felkínálkozik), vagy mikor lesz proaktív (azaz maga jár utána).

Lehetőségek…

Lehetőség, és amit az érdekében teszek:
Lehetőség, és amit az érdekében teszek:
Lehetőség, és amit az érdekében teszek:

4. Karrierfejlesztés iránya

Határozza meg a karrierfejlesztés irányát.

4.1. Növekedési lehetőségek a jelenlegi munkakörében: Sorolja fel milyen szempontból szeretne fejlődni a jelenlegi munkakörében.

Elsősorban olyan készségek fejlesztésében gondoljon, amelyekkel a jelenlegi munkakörében sikereket érhet, illetve amelyekkel felkészülhet karrierje következő állomására.  Használja a karriertervezés előkészítése fejezetben leírtakat!

Növekedési lehetőség (jelenlegi munkakörben):
Növekedési lehetőség (jelenlegi munkakörben):
Növekedési lehetőség (jelenlegi munkakörben):

4.2. Továbbképzés: Sorolja fel azokat a továbbképzési lehetőségeket, amelyek támogathatják önt a fejlődésben és céljai elérésében.

Képzési lehetőség:
Képzési lehetőség:
Képzési lehetőség:

4.3. Munkakörváltás: Sorolja fel azokat a munkahelyeket, munkaköröket melyekben lehetőséget lát a kibontakozásra a jövőben, és amelyek összhangban vannak azokkal a sikerkritériumokkal, amelyeket korábban megfogalmazott.

Azt is gondolja át minden munkakör esetén, melyik az az 1-2 készség (konkrét viselkedésforma), amelynek a fejlesztésére az új munkakör lehetőséget biztosítana.

Jövőbeni lehetséges munkahely/munkakör:
Jövőbeni lehetséges munkahely/munkakör:
Jövőbeni lehetséges munkahely/munkakör:

5.   Cselekvési lépések karrierépítés érdekében

Fogalmazza meg azt a néhány cselekvési lépést, amit a következő 6-12 hónapban szándékozik tenni szakmai életútja építése érdekében.

Tekintse át az előző, tervezési részben foglaltakat és határozza meg a prioritási sorrendet, azaz mire fog elsősorban, másodsorban összpontosítani.

A cselekvési lépések feleljenek meg az alábbi kritériumoknak: legyenek konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, reálisak, és tartalmazzanak határidőket.

  • Továbbképzés: Tanfolyamok, workshopok, stb. felsorolása.
  • Kapcsolatépítés: Azoknak a személyeknek a felsorolása, akikkel kapcsolatot szeretne kezdeményezni, ápolni.
  • Coaholás / mentorálás: Lépések, amelyeket annak érdekében fog tenni, hogy coachot / mentort találjon a maga számára, vagy annak érdekében, hogy ön váljon coachcsá / mentorrá más számára.
  • Előadások tartása/publikálás: Karrierépítés céljából időnként érdemes előadásokat tartani vagy publikálni. Itt az ezekkel kapcsolatos cselekvési lépéseket sorolhatja fel.
  • Speciális feladatok/projektek felvállalása: A jelenlegi munkakörén kívül, kereshet lehetőségeket új/speciális feladatok/projektek elvégzésére/vezetésére.
  • Új munka tapasztalat megszerzése: Sorolja fel azokat a munkatapasztalatokat, amelyekre szüksége lehet, és amelyek megszerzése érdekében lépéseket fog tenni.
  • Önkéntes tevékenység: Időnként adódnak önkéntes tevékenységre lehetőségek, melyek értékes tapasztalatokat, kapcsolatokat hozhatnak, amelynek még hasznát veheti a jövőben. Sorolja fel azokat az önkéntes lehetőségeket, amelyek érdeklik és amelyek érdekében tenni fog.

KarriershopFejlesztené karrierjét? Látogasson el a Karriershop-ba és éljen a díjmentes lehetőséggel.

Ha megvásárolja a Szakmai önéletrajz haladóknak és Állásinterjú haladóknak című könyveimet, valamint igénybe vett legalább három konzultációs lehetőséget a Karriershopból, és az általam javasoltak ellenére nem talál állást hat hónapon belül, kérem, keressen meg ismét, díjmentesen segítek a továbblépésben. Átnézünk mindent újra, átgondoljuk, mi lehet a sikertelenség oka, javítjuk, amit lehet, és akár új koncepcióval segítek ismét nekifutni és megmászni a sziklafalat, amely ön előtt áll.

Hiszem, hogy mindenkinek megvan a maga helye a munka világának szőttesében, önnek is! Feladatomnak érzem, hogy akik megkeresnek, azoknak segítsek megtalálni.

Köszönöm, hogy elolvasta írásomat. Ha tetszett, kövesse szakmai tevékenységemet, és ossza meg cikkeimet másokkal is, ha úgy érzi, hogy számukra is hasznos lehet.

Írásaim saját szellemi termékeim, ezért kérem, ha felhasználja, azt a szerzői jog tiszteletben tartásával tegye. Az eredeti tartalommal, a szerző és a forrás megjelölésével idézze, ahogy én is teszem.

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”