Telefon: +36 70 6363 538

Vezetői-kompetenciák

Az agilis vezetői kompetenciák olyan ismeretek, tapasztalatok, képességek, készségek, hozzáállás és személyiségbeli jellemzők összessége, amelyekre egy agilisen működő cégnél betöltött vezetői szerepben szükségünk lehet.

A hagyományos szervezetek piramis struktúrái lassan lebomlanak, helyüket agilis csapatok hálózatszerű formációi váltják fel. Mindez egy sor kihívással is jár, és az ennek való megfelelés új, agilis vezetői kompetenciákat  hív életre.

Az agilis transzformáció kihívásai

Az agilis transzformáció napjainkban egyre több szervezet számára elkerülhetetlenné válik, ám ez a folyamat számos komoly kihívással jár. Az egyik ezek közül, hogy miként teremtsenek a cégek egyensúlyt a stabilitást biztosító hagyományos gyakorlatok és a dinamikus, alkalmazkodó hozzáállás között.

Az agilis szervezetek igyekeznek megőrizni az olyan bevált elemeket, mint a stratégiai iránymutatás, teljesítményértékelés és jövőképalkotás, miközben bevezetik az újító megközelítéseket, például az önirányító csapatok működését, ügyfélorientált ciklikus munkaszervezést és az átlátható információmegosztást.

Az agilis transzformáció folyamata nemcsak a szervezeti struktúrák átalakítását igényli, hanem a vezetői szerepek újradefiniálását is, ahol a hatalom szabad áramlása és a csapatjáték kerül előtérbe, megszűnve a korábbi hierarchikus korlátok. Az ilyen mélységű változások kezelése összetett feladat, de elengedhetetlen a versenyképesség fenntartása érdekében.

Továbbá, az agilis működés újfajta vezetői kompetenciákat követel meg. Csak néhány példa: a változásokkal szembeni ellenállás leküzdése, a bizonytalanság kezelése, a berögzült szokások elengedése, valamint a fiatal generációk beilleszkedésének támogatása.

Átalakulnak a vezetői szerepek

A vezetői szerepek is átalakulóban vannak, ahogy a hierarchikus rendszerek egyre inkább háttérbe szorulnak.

Csapatvezetés

Az értékteremtés fókuszában álló csapatvezetés jelentősége folyamatosan nő, mivel e pozíciókban a felelősség mértéke soha nem látott magasságokba emelkedik.

Mindez az ügyfélközpontú szemlélet miatt, ami azt jelenti, hogy a csapatvezetőknek folyamatosan figyelemmel kell kísérniük az ügyfelek változó igényeit és elvárásait, hogy azokhoz gyorsan tudjanak alkalmazkodni.

Középvezetői szint

A középvezetői szint átszerveződése alapvető változásokat hoz, amelynek következtében számos hagyományos munkakör megszűnhet. A középvezetői szerepek átalakulása elkerülhetetlen, hiszen a „utasító-ellenőrző” vezetői stílus helyébe a „kertészként tápláló, ökoszisztémát építő” és „coaching szemléletű, támogató” vezetési mód lép előtérbe.

A csapatok motiválása tehát új megközelítést igényel. Sok helyen a középvezetők projektvezetői szerepeket töltenek be, és feladatuk, hogy támogató, együttműködő munkakörnyezetet teremtsenek, ahol a csapatok önállóan és hatékonyan tudnak működni.

Felső vezetés

A felső vezetés sem marad érintetlen: a rendkívül dinamikus, komplex és gyakran kiszámíthatatlan üzleti környezet, valamint a negyedik ipari forradalom jelentette kihívások alapvetően megváltoztatják a piaci és szervezeti valóságot.

A gyors és rugalmas döntéshozás elengedhetetlenné válik, mivel a hagyományos, hierarchikus döntési folyamatok már nem tartják a lépést a változások ütemével. Az innováció ösztönzése is a felsővezetői szerep középpontjába kerül, hiszen a technológiai fejlődés és a piaci dinamika állandó újításokat követel meg. A digitális transzformáció során pedig a vezetőknek biztosítaniuk kell, hogy a szervezetük zökkenőmentesen integrálja az új technológiákat a mindennapi működésbe, miközben az emberi munkaerőt hatékonyan támogatják és fejlesztik.

Az alábbiakban bemutatok egy példát arra, hogyan alakulnak át a hagyományos csapatvezetői szerep kulcsfontosságú kompetenciái az agilis szervezeti környezetben.

Hogyan alakulnak át a csapatvezetői szerep kulcsfontosságú kompetenciái?

Hagyományos szervezetben:

Delegálás, nyomon követés és számonkérés: A csapatvezető osztja ki a feladatokat, követi nyomon a teljesítést, és rendszeresen értékeli a csapattagok munkáját, biztosítva a célok elérését és az elvárások teljesítését.

Hierarchikus döntéshozás: A csapatvezető hozza meg a döntéseket, amelyek során figyelembe veszi a csapattagok visszajelzéseit, de végső soron a vezető határoz, akár demokratikus eljárással, akár autokratikus módon.

Fentről lefelé történő kommunikáció: A kommunikációs csatornák főként a felső vezetéstől a csapat tagjai felé irányulnak, ahol a vezető közvetíti az irányelveket, célokat és elvárásokat, valamint visszacsatolja a csapat teljesítményét a felsőbb szintek felé.

Hagyományos ösztönzőkkel történő motiválás: Az ösztönző rendszerek többnyire pénzügyi jellegűek, mint például bónuszok, fizetésemelések vagy egyéb anyagi juttatások, amelyek célja a csapattagok teljesítményének és elkötelezettségének növelése.

Agilis szervezetben:

Feladatok felvállalása: A csapattagok önállóan vállalják fel a feladatokat, saját kezdeményezésükre alakítják ki a munkafolyamatokat, és saját maguk kezelik a munkával kapcsolatos döntéseket. Ez a struktúra elősegíti az egyéni felelősségvállalást és a csapat dinamizmusát.

Facilitálás és támogatás: A vezető szerepe elsősorban facilitátori, nem irányítói. A vezető feladata a csapat támogatása, az akadályok elhárítása és a feltételek megteremtése ahhoz, hogy a csapattagok hatékonyan végezhessék munkájukat. Ez a megközelítés a közvetlen irányítás helyett a csapat autonómiájának növelésére összpontosít.

Transzparencia és nyílt visszajelzés: Az agilis szervezetekben kulcsfontosságú a nyitott kommunikáció és a közvetlen visszajelzések kultúrája. A csapattagok folyamatosan megosztják egymással a teljesítményre és a fejlesztési területekre vonatkozó visszajelzéseket, ami elősegíti az átláthatóságot és a folyamatos fejlődést.

Belső motiváció: Az agilis csapatok inkább a belső motivációs rendszerekre építenek, amelyek támogatják az egyéni és a csapatszintű fejlődést. Ez a motivációs megközelítés a belső elkötelezettségre, a személyes fejlődésre és az értékteremtés örömére helyezi a hangsúlyt, nem csupán külső jutalmakra.

Az agilis szervezetekben a hagyományos „csapatvezető” szerepkör modern elnevezéseket kapott, amelyek jobban tükrözik az agilis munkamódszerek alapelveit és filozófiáját.

Az egyik leggyakoribb megnevezés a „Scrum Master,” amely a Scrum keretrendszerben a csapat facilitátorát jelöli. A Scrum Master feladata, hogy támogassa a csapatot a Scrum értékeinek és gyakorlatainak alkalmazásában, elhárítsa az akadályokat, és ösztönözze az önszerveződést.

Emellett elterjedt a „Product Owner” kifejezés is, aki az ügyfél igényeinek és prioritásainak képviselője, és felelős a termék irányvonalának meghatározásáért.

Továbbá az „Agile Coach” cím is gyakori, aki mentorálja és támogatja a csapatokat az agilis módszertan hatékony bevezetésében és fenntartásában.

Ezenkívül egyes szervezetekben „Team Leader” megnevezéssel illetik a szerepkört, amely a csapat koordinálásáért és a napi operatív feladatok irányításáért felelős.

Ezek az elnevezések jól tükrözik az agilis környezetben szükséges vezetői szerepek hangsúlyosabb facilitáló és támogató jellegét az irányító szerepekkel szemben.

Válasszon engem vezetői coachának, és segítek az agilis vezetői kompetenciák fejlesztésében, amelyekkel magabiztosan állhat az agilis transzformáció élére, bármilyen vezetői szerepkörben is van.

Szeretne felkészülni az agilis vezetés új kihívásaira?

Vegyen részt a személyre szóló, egyéni agilis vezetői tréningemen, és vértezze fel magát az agilis vezetés kulcskompetenciáival! Tanulja meg, hogyan irányítson csapatot vagy projektet az agilis szemlélet alapelvei szerint, hogyan alkalmazza a legfrissebb módszertanokat, és hogyan fejlessze vezetői kompetenciáit a dinamikusan változó üzleti környezetben.

Lépjen a jövőbe! És velem kapcsolatba a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu e-mail-címen vagy hívjon a +36 70 6363 538-as telefonszámon!

Köszönöm, hogy elolvasta írásomat. Ha tetszett, kövesse szakmai tevékenységemet, és ossza meg cikkeimet másokkal is, ha úgy érzi, hogy számukra is hasznos lehet.

Cikkeimet vezetők számára készítem abból a célból, hogy kompetens és tudatos vezetővé váljanak. Segíteni tudják a munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban.

Amennyiben ön az oldalamról gyűjt anyagot a saját cikkéhez, szeretném felhívni a figyelmét a szellemi tulajdon tiszteletben tartására. Kérem, amennyiben a cikkeimből írja a sajátját, úgy a szerzői jog tiszteletben tartásával tegye, és tüntesse fel a forrást: vezetofejlesztes.hu

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”