Telefon: +36 70 6363 538

Csoportos coaching -esettanulmány

Csoportos coaching esettanulmányA csoportos coachingra egy telekommunikációs cég mérnök beosztású csoportvezetői körében került sor néhány alkalommal és konkrét célkitűzéssel, ami a kommunikációs készségek fejlesztése volt. A fő nehézséget elsősorban az angol nyelvű és telefonon történő megbeszélések jelentették, amelyeken a csoporttagok időnként résztvevőként, máskor a beszélgetés levezetőjeként vettek részt.

Ennek a csoportos coachingnak a célja készségfejlesztés volt. Az egyéni coachinghoz hasonló módon dolgoztunk. A folyamat 4 fős csoportban zajlott, ahova a csoporttagok különböző részlegekből érkeztek, tehát nem alkottak állandó munkacsoportot.

Háromhetente találkoztunk, négy alkalommal 4-4 órára, ami azt jelentette, hogy egy-egy főre kb. 45−50 perc jutott.

A legelső alkalommal megbeszéltük, melyek a készségbeli elvárások (konkrét viselkedésformákra bontva), és mit szeretnének elérni a coaching végére. Beszéltünk arról is, ki miben tartja magát erősnek kommunikációs szempontból, illetve mi okozza számára a legnagyobb nehézséget.

Összeállítottuk az egyéni fejlődési terveket. Ebben mindenki pontosan megfogalmazta, milyen célok eléréséért dolgozik, milyen eredményt tart sikeresnek, ezt hogyan mérjük, milyen lépéseket fog tenni a célok elérése érdekében. Kiket von be a folyamatba, és milyen határidőkhöz tartja magát.

A további találkozók úgy zajlottak, hogy a rendelkezésére álló idő alatt minden csoporttag elmondta, mit valósított meg abból, amit a fejlődési tervében vállalt. Mit nem sikerült megtennie, vagy másképpen vitte végbe, mint tervezte. Milyen nehézségek merültek fel, és ezeket hogyan kezelte, milyen tapasztalatokkal lett gazdagabb, mit fog másképpen tenni a jövőben.

Ezt követően a csoport többi tagja kérdéseket tett fel, illetve megosztották a meglátásaikat az éppen középpontban lévő munkatársukkal. Végül megbeszéltük, ki min fog dolgozni a következő találkozóig. Mi kell ahhoz, hogy hatékonyan vigye végbe a tervét, mi fogja ösztönözni arra, hogy megtegye, milyen akadályok léphetnek fel, miben tudnak neki mások segíteni stb.

Minden találkozó alkalmával volt néhány rövid szerepjáték, amelyeknek célja egy-egy viselkedés demonstrálása vagy begyakorlása volt.  Ezeket a szerepjátékokat angolul végeztük, ami nyelvi szempontból is sokat segített a résztvevőknek.

Az eredményesség visszamérése néhány éles helyzet hangrögzítésével történt, amit utólag a csoport meghallgatott és kielemzett. Ebből világosan láttuk, mit sikerült elérni, és mi az, amin továbbra is dolgozni kell. Az elért eredmények és a további fejlesztendő területek figyelembevételével minden csoporttag újragondolta és frissítette az egyéni fejlődési tervét.

A coaching során a résztvevők azt is megtanulták, hogyan tudják magukat fejleszteni, és vállalták, hogy a módosított tervüket önállóan, egymás támogatásával megvalósítják.

Csoportos coaching

Amennyiben egy szervezet célja a coachingkultúra kialakítása, vagy egyénre szabottan, nagyon célirányosan és költséghatékonyan szeretne több vezetőt egy időben támogatni, vagy a hagyományostól eltérő módon szeretné segíteni az együttműködést különböző részlegek között, érdemes a csoportos coaching eszközével élni.
Kránitz Éva, MBA

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”