Telefon: +36 70 6363 538

Felső vezetőFelső vezető a multinacionális cégeknél az úgynevezett C szintű vezető (pl. CEO, CFO) és a szervezeti hierarchiában egy-két szinttel alatta lévő vezető.

Cégenként természetesen vannak eltérések aközött, hogy kit neveznek felső vezetőnek, de a stratégiai irányultság, az időben való előretekintés, a feladatuk és a felelősségi körük tekintetében sok hasonlóság figyelhető meg cégmérettől és -típustól függetlenül. A felső vezetőkkel szembeni elvárások többek között a hosszú távon fenntartható versenyelőnyt eredményező üzletági stratégiák meghatározása, az összes üzleti egységre kiterjedő eredményesség és növekedés biztosítása, a befektetésekkel kapcsolatos döntések meghozatala, a tulajdonosi érdekek érvényesítése. Az ő feladatuk továbbá egy jól működő vezetői csoport létrehozása. Beosztottjaik az üzletágvezetők, akik gyakran földrajzilag távol dolgoznak, s így a napi szintű kapcsolattartás, ha egyáltalán lehet róla beszélni, telekommunikációs eszközökön keresztül valósul meg.

A felső vezetőknek általában nagy tapasztalatuk van egy vállalat vagy üzleti egység elindításában, gyakran másik országban is. Nagyon sok kockázatos döntést hoznak, például összeolvadással, felvásárlással kapcsolatosan. Döntéseiknek nagy horderejű következményeik lehetnek, például leépítések vagy nagy tömegű munkaerő-felvétel, a részvényárak változása. Interperszonálisan sokszor van részük kihívást jelentő helyzetben saját és más szervezetek embereivel, egyéb külsős partnerekkel. Gyakran a média is figyelemmel kíséri tevékenységüket. Általában sok időt töltenek kapcsolatépítéssel, például lobbiznak, igazgatótanács-tagokkal tárgyalnak.

Felső vezetői kompetenciák

A szükséges vezetői kompetenciák tekintetében kiemelésre érdemesek például a jövőkép- és stratégiaalkotás, a különböző szervezeti egységek működésének összehangolása és a végrehajtás optimalizálása, a nehéz pénzügyi helyzetek kezelése, a versenyképesség és a növekedés biztosítása, a szervezeti szintű hatásgyakorlás, a szervezet mozgósítása, együttműködések ösztönzése, a vállalat külső képviselete.

Előnyös személyiségbeli tulajdonságok

A felső vezetőkre különösen jellemző, hogy nagyon magas az energiaszintjük és szinte fáradhatatlanok. Jó mentális képességekkel rendelkeznek, melyek nagyban segítik őket az egyre komplexebb információhalmaz feldolgozásában, a bonyolult problémák megoldásában és a döntések meghozatalában.

Nyitottak, keresik a friss ötleteket és új nézőpontok megismerésének lehetőségét. Találékonyan és konstruktívan válaszolnak az új követelményekre vagy akadályokra. Erősen jövőorientáltak, nagy a hajlandóságuk a kockázatvállalásra, és keresik a versenyhelyzeteket. Szívesen működnek együtt másokkal, kevésbé jellemző rájuk, hogy önállóan cselekszenek. Szeretnek másokat befolyásolni és meggyőzni.

Stresszes vagy embert próbáló helyzetekben könnyen megőrzik a nyugalmukat. Gyakran pragmatikusabbak, szabálykövetőbbek és elfogadóbbak más értékrendű emberekkel szemben, mint vezetőtársaik.

Válasszon engem vezetői coachának, és segítek önnek abban, hogyan másokat inspiráló vezetővé váljon. Tekintse át a Felső vezetői coaching ajánlatom.

 

Kránitz Éva, MBA

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”