Telefon: +36 70 6363 538

Vezetői coaching jelentéseAzok számára, akik az általam nyújtott coachingszolgáltatás iránt érdeklődnek, az alábbiakban összefoglalom, hogy mit értek egyes alapfogalmakon, ill. hogyan gondolkodom ezekről.

Mivel a coaching kifejezést a sportban használták először, érdemes az edző (coach) és a sportoló közötti együttműködésből kiindulni. Mire is irányul ez az együttműködés? Arra, hogy a sportoló elérje, ill. fenn tudja tartani a kívánt edzettségi szintet, és versenyeket nyerjen. Felállítanak egy mércét, és edzenek a kitűzött cél elérése érdekében. A sportoló felelőssége elsősorban, hogy kihozza magából a lehető legtöbbet. Az edzőé pedig, hogy saját sportolói vagy más sportolók felkészítése során nyert tapasztalataival, módszertani ismereteivel támogassa a sportolót a felkészülés folyamatában. Az edzések elsősorban tehát nem a felmerülő problémák megoldásáról, akadályok elhárításáról, személyre szóló tanácsadásról szólnak.  Jóllehet ezek mind részét képezhetik a folyamatnak, hanem sok-sok gyakorlásról és azon keresztül a testi, lelki és szellemi felkészülésről a megmérettetésre.

Coaching jelentése

Az én megközelítésemben a  coaching jelentése a coachingban részt vevő személy változási, fejlődési folyamatának olyan szemléletű és eszközökkel történő támogatása, melyre általában az jellemző, hogy valamilyen jövőben elérendő célra irányul. Azaz a résztvevő a jelen helyzetéből valahová el szeretne jutni. Amiért tenni is hajlandó, és a coachcsal arra szerződik, hogy a benne lévő potenciálra támaszkodva, valamint az egyéni sajátosságoknak a szem előtt tartása mellett támogassa őt a változási, fejlődési folyamatban.

A coachingnak sokféle formája van (pl. vezetői, üzleti, életviteli, karrier-, stb,). Éppúgy, ahogy számos tanácsadás (pl. stratégiai, pénzügyi, személyzeti, életvezetési, asztrológiai, adózási, könyvelési, kozmetikai stb.) vagy terápiás forma (pl. pszichoanalízis, viselkedés és kognitív terápia, hipnózis, családterápiák, pszichodráma, relaxációs) is létezik. Tehát ha valaki azt mondja magáról, hogy ő coachként tevékenykedik, akkor körülbelül annyit árult el, mintha azt mondta volna, hogy tanácsadóként.

Vezetői (executive) coaching fogalma

A coachingnak az egyik elterjedt formája az ún. vezetői coaching (executive coaching), ami elsősorban vezetéssel kapcsolatos témákra irányul, és aminek a célja a vezetői teljesítmény növelése.

Amikor tőlem vezetői coachingszolgáltatást igényelnek kezdő vezetők vagy középvezetők részére, akkor leginkább konkrét vezetői kompetenciák fejlesztésével keresnek meg. Vagy, olyan témákkal mint például új munkakörbe történő beilleszkedés gyorsítása, kiemelkedő tehetségek coachingja vagy coaching szemléletű vezetésre való felkészítés.

A vezetői coachingok fókuszában leggyakrabban ezek a vezetői kompetenciák állnak: konfliktuskezelés, delegálás, visszajelzés konstruktívan, döntéshozás, befolyásolás, motiválás, strukturált interjútechnika. Ezeken kívül a coachingfolyamat során tudatosított, pl. a sikerességet gátló szokás, hiedelem, viselkedés, érzelem, jellemvonás megváltoztatásában is partner vagyok. Például munka és magánélet egyensúlyának helyreállítása, türelem gyakorlása, düh átalakítása.

A vezetői coaching lehet felső vezetői coaching, amiben felső vezetők a résztvevők. A felső vezetői coachingnál a megbízás azonban ritkábban vonatkozik a vezetői kompetenciák fejlesztésére vagy a beilleszkedés támogatására. A megbízók inkább olyan jellegű szolgáltatásokat igényelnek, melyek segítik a felső vezetők alternatívákban való gondolkodását és jobb választásait. A változások hatékony bevezetését, kritikus témák megbeszélését, interperszonális helyzetek eredményesebb kezelését, a nagyon látványos, kulcsfontosságú vagy kockázatos feladatokra való felkészülést.

Üzleti (business) coaching fogalma

A coaching egy másik típusa az ún. üzleti coaching (business coaching), ahol a business coach elsősorban a vállalkozás építésében, átszervezésében, stratégiai tervezésben, szervezeti változások bevezetésében nyújt business coaching támogatást. Ennél a megbízási formánál a cél elsősorban a szervezeti teljesítmény növelése. Külföldön a business coach kis- és középvállalkozások vezetőinek, tulajdonosainak nyújt szolgáltatásokat. Legalábbis azokban az országokban, ahol a coachingszakma már konszolidálódott. Nálunk más a helyzet, a coaching fogalma még a coachok körében sem teljesen tisztázott.

Itthon nem alakult ki egységes coachingszemlélet. Sokan vettek át ajánlásokat nemzetközi coachingszakmai szervezetektől. De ahány szervezet, annyiféle megközelítés, és ahány szolgáltató, annyiféle coaching jelentés, értelmezés és módszertan. Úgy gondolom, hogy a coaching jelenleg nemcsak azért bizalmi szolgáltatás, mert bizalmat feltételez a coach és a résztvevő között, Hanem azért is, mert nagyfokú bizalmat és főleg hitet kíván a megbízó részéről. Abban, hogy azzal a szemlélettel, eszköztárral és szakmai felkészültséggel, amivel a coach rendelkezik, elérik-e a kívánt eredményeket a rendelkezésre álló idő alatt.

Coach jelentése

A coach az a szakember, aki egy másik ember változási, fejlődési folyamatát támogatja, ami jellemzően egy jövőbeli cél elérésére irányul.

Coaching szemléletem

A vezetői készségfejlesztő coaching során végigkísérem a vezetőket a fejlődés, ill. változás teljes folyamatán. A célok kitűzésétől a fejlődés gyakorlatot (rutint) igénylő részein át addig a felelősségvállalásig, hogy a tanultakat beépítik és használják a napi munkájuk során. Olyan tudást, módszereket és lehetőségeket mutatok be nekik, amelyekkel fejleszteni tudják saját készségeiket, és segíthetnek másoknak is a fejlődésben. Vezetői coachként az a célom, hogy a vezetők a coachingfolyamat lezárását követően nélkülem is boldoguljanak, folyamatosan alkalmazzák és továbbadják a tanultakat.
Kránitz Éva, MBA

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”