A személyes energia menedzselésének művészete

Kezd kimerülni a vezetői munkában, és veszti el a motivációját?

Tudom, milyen izgalmas, sikeres és tartalmas lehet egy vezetői karrier, és tudom, milyen ennek az ellenkezője. Egy új világba kezdünk belépni, ahol kulcsfontosságúvá válik, hogy a tevékenységünk, amit nap mint nap végzünk, örömmel és lelkesedéssel töltsön el bennünket. Hiszek abban, hogy a világ változásával a munka fogalmát és a vezetés gyakorlatát is újraalkotjuk.

Személyes potenciálunk kiaknázásával pedig elérjük, hogy az energiaszintünket folyamatosan magasan tudjuk tartani, elkerülve a tartós kimerülést, a kiégést.

Ránk köszöntött az önfelfedezés és önmegvalósítás korszaka, és a lehetőségeink végtelenek

Ebből azonban nem sok mindent érzékelünk akkor, amikor ki vagyunk merülve, és a túlélésre játszunk. Nem jut energiánk az önfejlesztésre, nem vesszük észre a kínálkozó lehetőségeket, és nem aktív részesei leszünk az életünk irányításának, hanem passzív elszenvedői. Mindez a személyes energiánk, lelkesedésünk és motivációink jelentős csökkenésével kezdődik.

Vezetőkkel dolgozom, látom, mit jelent a gyakorlatban az, ha egy vezető tele van energiával, vagy éppen ellenkezőleg, a kiégés határán áll. A különbség egyrészről nyilván a teljesítményében látható, másrészről a szakmai karrierjük alakításában játszott szerepükben.

 • Van-e energiája új ismereteket szerezni?
 • Fejleszti-e magát folyamatosan?
 • Törekszik-e arra, hogy kimagasló tudásra és erős kompetenciákra tegyen szert?

Mindezt azért, hogy növelje a személyes hatékonyságát, és azért is, hogy később a tehetségét az érdeklődésének megfelelően kamatoztatni tudja, és olyan irányokba lépjen tovább, ami elégedettséggel tölti el.

Azt szoktam javasolni vezetőknek: ha úgy érzik, csökken az energiájuk, azonnal tegyenek róla, hogy visszanyerjék. Ne „merüljenek” le teljesen. Gondoljon csak arra, hogy egy hangszer is akkor szól szépen, ha fel van hangolva, ön is akkor tud a legpozitívabban hatni a környezetére, ha örömteli és lelkes.

A Személyes energiamenedzsment© program önnek szól, ha kezd kimerülni a vezetői munkában, és kezdi elveszíteni a lelkesedését. Egy olyan, a kiégés megelőzésére szolgáló, speciális programot dolgoztam ki, amely segít egyensúlyba hozni és növelni személyes energiáját fizikai, érzelmi, gondolati és spirituális szempontból.

A Személyes energiamenedzsment© programtól az alábbiakat várhatja:

 • Rátekinthet személyes energiái forrásaira, és mélyebb önismeretre tehet szert.
 • Képessé válhat fizikai, érzelmi, gondolati és spirituális energiái dinamikus egyensúlyban tartására és növelésére.
 • Olyan új szokásokat – jól átgondolt, meghatározott viselkedésformákat – alakíthat ki a támogatásommal, amelyek összhangban vannak a céljaival és értékrendjével.
 • Ösztönzést kaphat ahhoz, hogy saját fejlődésével kapcsolatban magához ragadja a kezdeményezést, és felelősséget vállaljon érte.

A program moduláris felépítésű

Egy-egy modul számos, az önismeret mélyítését szolgáló és készségfejlesztő feladatot foglal magában. A modulok tényleges felépítése a program tervezett időtartama és az ön egyéni igényei szerint alakítható.

Az alábbiakban egy rövid összefoglaló arról, hogy milyen témák köré épülhetnek az egyes modulok:

Fizikai modul: 

 • Hogyan váltson egészségesebb életmódra?
 • Hogyan „töltse fel” magát napközben?
 • Milyen környezeti hatások érik?
 • Hogyan csökkentheti a negatív környezeti hatásokat?

Gondolati modul: 

 • Hogyan szedje magát össze mentálisan, és hogyan javítsa intellektuális teljesítményét?
 • Hogyan kezelje a nagy munkamennyiséget, vagy éljen túl egy „nehéz állást”?
 • Hogyan tervezze a feladatait hatékonyan, és tegyen szert pluszidőre?
 • Hogyan alakítsa tudatosan a karrierjét?

Érzelmi modul: 

 • Hogyan tudatosítsa az érzelmi állapotait?
 • Hogyan váljon rugalmassá érzelmileg, és hogyan kezelje konstruktívan a konfliktusokat?
 • Hogyan reagáljon a kihívást jelentő érzelmi helyzetekre?
 • Hogyan reagáljon mások érzelmi és hangulati hullámzásaira?

Spirituális hangolódás:

 • Hogyan határozza meg a küldetését és a személyes életcéljait?
 • Mi fontos önnek igazán az életben, a karrierjében?
 • Mit üzennek a vágyai?
 • Milyen hiedelmek segítik vagy tartják fogva?

Amennyiben felkeltette az érdeklődését a Személyes energiamenedzsment© program, beszéljen felettesével vagy a HR-vezetővel, és kérjen egyéni vezetői coachingot.

Válasszon engem vezetői coachának, és segítek önnek abban, hogyan szerezze vissza a munkakedvét, lelkesedését, és hogyan váljon másokat inspiráló vezetővé.

Egy olyan üzleti kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek, és támogatják a munkatársaikat, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban.