Telefon: +36 70 6363 538

Kommunikáció önismereti teszt

Szóbeli önkifejezés & Figyelmes hallgatás kommunikációs önismereti teszt

A kommunikációs készség az alapja egy sor vezetői készség eredményes alkalmazásának, mint például delegálásbefolyásolás és visszajelzés.

Az alábbi táblázatban összegyűjtöttem a szóbeli önkifejezés és a figyelmes hallgatás, azaz a hatékony kommunikáció  alappilléreinek a legfontosabb ismérveit. A táblázatban foglaltak segítségével meghatározhatja, hogy mi jellemzi leginkább az ön kommunikációját.

SZÓBELI ÖNKIFEJEZÉS

FIGYELMES HALLGATÁS

Tudom, mi a célom azzal, amit mondani szeretnék. Figyelmesen meghallgatom mások véleményét és ötleteit.
Nézőpontomat, ötleteimet, szándékaimat érthetően, szabatosan fejezem ki. Verbális jelzésekkel − pl. „ühüm”, „értem” − kifejezem, hogy figyelmesen hallgatok.
Követhető tempóban beszélek. Nonverbális jelzésekkel − pl. bólogatás, szemkontaktus, nyílt és érdeklődő testhelyzet − fejezem ki, hogy figyelek másokra.
Összhang van a szavaim és a testbeszédem között. Nyitott (kifejtendő) kérdéseket teszek fel, pl. „Kérem, fejtse ki ezt bővebben!”
Mondanivalóm hangnemét és szóhasználatát a témához és a beszélgetőpartneremhez igazítom. Újrafogalmazással meggyőződöm arról, hogy jól értem, amit a másik mondott.
Törekszem a nyelvi szabályok betartására. Visszajelző kijelentésekkel visszatükrözöm a másik kommunikációját kísérő érzelmi állapotot, abból a célból, hogy felhívjam az illető figyelmét a témához való viszonyulására, és tovább segítsem a párbeszédet.

Legyen tagja a Vezetői Klubnak, mely olyan vezetőknek szól, akiknek fontos a vezetői önismeret és önfejlesztés. A Vezetői Klub tagjaként díjmentesen juthat hozzá a Vezetés & Karrier Magazin számaihoz, továbbá önismereti tesztekhez, vezetői kompetenciái fejlesztését támogató írásokhoz, hang és videoanyagokhoz, melyek a honlapomon nyilvánosan nem elérhetők.

Kránitz Éva, MBA

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”