Telefon: +36 70 6363 538

Coaching készségek vezetőknek

Coaching készségek vezetőknek

Tesztelje coaching készségeit!

Nagyon sokféle coachingmegközelítés, következésképpen -technika és -eszköz áll azok rendelkezésére, akik mások fejlődését kívánják támogatni.

Az alábbi önismereti kérdőívben olyan coaching készségek vannak felsorolva, amelyekkel véleményem szerint egy HR- szakembernek vagy egy vezetőnek érdemes rendelkeznie.

 Coaching készségek vezetőknek

Partneri kapcsolat kialakítása

Elfogadóan és tisztelettel viszonyul másokhoz, függetlenül azok szervezeten belül betöltött pozíciójától, személyiségétől vagy hátterétől.
Érdeklődését fejezi ki az iránt a személy iránt, akinek a fejlődését támogatni kívánja.
Figyelmesen meghallgat másokat.
Nagy hangsúlyt fektet a korrektségre és a nyílt kommunikációra, szavai és cselekedetei összhangban vannak egymással.

Elköteleződés megszerzése

Ismeri a támogatni kívánt személy karriercéljait, motivációit és mindazt, ami fontos a számára.
A fejlesztésben részt vevővel megosztja a szervezet céljait és a vele szemben támasztott elvárásokat pl. a felkészültségével, készségeivel kapcsolatban.
Olyan fejlődési célok kitűzésében segít, amelyek összhangban vannak a személy prioritásaival és a szervezet elvárásaival.
Támogatja a résztvevőt fejlődési tervének összeállításában.

Készségfejlesztés

Biztonságos és barátságos tanulókörnyezetet biztosít.
Segít megtalálni a legmegfelelőbb tanulási módszert az új készségek elsajátításához.
Konstruktív visszajelzésekkel, gyakorlati tanácsokkal támogatja a fejlődési folyamatot.
Ösztönzi a résztvevőt a tanulással járó kockázatvállalásra, ill. arra, hogy tanuljon az elkövetett hibákból.

Kitartásra ösztönzés

Segít a résztvevőnek abban, hogy megfelelő kihívásokat, feladatokat és lehetőségeket találjon a fejlődéshez.
Ösztönzi a résztvevőt, hogy alkalmazza, amit megtanult annak érdekében, hogy a tanult viselkedés állandósuljon, és tényleges változáshoz vezessen.
Kihasználja azokat a lehetőségeket, amikor hatékonyan alkalmazhat coachingmódszereket, pl. a visszajelzésre alkalmas helyzeteket.
Támogatja a résztvevőt a nehézségek leküzdésében.

Fejlődést támogató környezet kialakítása

Elkötelezett a saját fejlődésével kapcsolatban.
Szerepmodellként viselkedik, példát mutat másoknak a fejlődéssel kapcsolatban.
Ismeri a saját erősségeit és fejlesztendő területeit.
Olyan szervezeti kultúra kialakítását ösztönzi, amely támogatja az egyéni fejlődést.

Válasszon engem vezetői coachának, és segítek önnek abban, hogy coaching szemléletű vezetővé váljon.

Kránitz Éva, MBA

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”