Telefon: +36 70 6363 538

Coaching-készségek-2018Tesztelje coaching készségeit!

Nagyon sokféle coachingmegközelítés, következésképpen -technika és -eszköz áll azok rendelkezésére, akik mások fejlődését kívánják támogatni.

Az alábbi önismereti kérdőívben olyan coaching készségeket sorolok fel, amelyekkel egy vezetőnek érdemes rendelkeznie abban az esetben ha coaching szemléletű vezetővé akar válni.

 Coaching készségek 

Partneri kapcsolat kialakítása

Elfogadóan és tisztelettel viszonyul másokhoz, függetlenül azok szervezeten belül betöltött pozíciójától, személyiségétől vagy hátterétől.
Érdeklődését fejezi ki az iránt a személy iránt, akinek a fejlődését támogatni kívánja.
Figyelmesen meghallgat másokat.
Hiteles, azaz nagy hangsúlyt fektet arra, hogy szavai és cselekedetei összhangban legyenek egymással.

Elköteleződés megszerzése

Ismeri a támogatni kívánt személy karriercéljait, motivációit és mindazt, ami fontos a számára.
Munkatársával megosztja a szervezet céljait és a vele szemben támasztott elvárásokat pl. a felkészültségével, készségeivel kapcsolatban.
Olyan fejlődési célok kitűzésében segít, amelyek összhangban vannak mind a munkatárs céljaival, mind pedig a szervezet elvárásaival.
Támogatja munkatársát fejlődési tervének összeállításában.

Készségfejlesztés

Biztonságos és barátságos tanulókörnyezetet biztosít.
Segít megtalálni a legmegfelelőbb tanulási módszert az új készségek elsajátításához.
Konstruktív visszajelzésekkel, gyakorlati tanácsokkal támogatja a fejlődési folyamatot.
Ösztönzi munkatársát a tanulással járó kockázatvállalásra, ill. arra, hogy tanuljon az elkövetett hibákból.

Kitartásra ösztönzés

Segít munkatársának abban, hogy megfelelő kihívásokat, feladatokat és lehetőségeket találjon a fejlődéshez.
Ösztönzi a támogatni kívánt személyt, hogy alkalmazza, amit megtanult annak érdekében, hogy a tanult viselkedés állandósuljon, és tényleges változáshoz vezessen.
Kihasználja azokat a lehetőségeket, amikor hatékonyan alkalmazhat coachingmódszereket, pl. a visszajelzésre alkalmas helyzeteket.
Támogatja munkatársát a válsághelyzetben.

Fejlődést támogató környezet kialakítása

Fontos számára az önfejlesztés.
Szerepmodellként viselkedik, példát mutat másoknak a fejlődéssel kapcsolatban.
Ismeri a saját erősségeit és fejlesztendő területeit.
Olyan szervezeti kultúra kialakítását ösztönzi, amely támogatja az egyéni fejlődést.

Válasszon engem vezetői coachának, és segítek önnek abban, hogy coaching szemléletű vezetővé váljon.

Köszönöm, hogy elolvasta írásomat. Ha tetszett, kövesse szakmai tevékenységemet, és ossza meg cikkeimet másokkal is, ha úgy érzi, hogy számukra is hasznos lehet.

Írásaim saját szellemi termékeim, ezért kérem, ha felhasználja, azt a szerzői jog tiszteletben tartásával tegye. Az eredeti tartalommal, a szerző és a forrás megjelölésével idézze, ahogy én is teszem.

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”