Telefon: +36 70 6363 538

Vezetői coach kompetenciái

 

A vezetői coach az a szakember, aki egy vezető változási, fejlődési folyamatát támogatja, ami jellemzően egy jövőbeli cél elérésére irányul.

Milyen ismereteket, készségeket, tapasztalati hátteret és személyiségbeli tulajdonságokat feltételez ez a szakma?

Mik a vezetői coach kompetenciái?

Hogyan válasszak vezetői coachot?

Véleményem szerint egy hiteles vezetői coachnak többek között vezetői, coaching, üzleti, szervezeti, pszichológiai ismeretekkel, gyakorlati tapasztalattal, számos készséggel és bizonyos személyes tulajdonságokkal kell rendelkeznie. Vegyük ezeket sorra:

1. Vezetői tapasztalat

Egy vezetői coach hitelességének alapját képezi, ha dolgozott vállalati hierarchiában és rendelkezik vezetői tapasztalatokkal. A vezetői tapasztalatokkal nem rendelkező vezetői coach olyan mint egy futballedző, aki még sosem focizott.

2. Coachingtapasztalat

Fontos a coachingtapasztalat, amit hasonló szintű vezető fejlesztésében, vagy hasonló iparágban, vagy témában szerzett. Előnyös lehet továbbá, ha a vezetői coach közgazdasági, pszichológiai, tréneri vagy tanácsadói hátérrel rendelkezik, illetve készségigényes tevékenységben ért el eredményt, például sportban, bizonyos művészeti ágakban.

A coachingismeretek és gyakorlati tapasztalat azért fontos, mert például meg kell tudnia tervezni magát a coachingfolyamatot, alkalmaznia kell hatékony vezetőfejlesztő módszereket, és tudnia kell értékelni az elért eredményeket.

3. Vezetőkkel szembeni elvárások alapos ismerete

Legalább ennyire fontos az alapvető üzleti folyamatok és koncepciók ismerete (például hogyan történik az értékteremtés egy vállalatnál). Valamint, hogy legyen rálátása arra, hogyan kapcsolódnak az egyéni és csapatcélok a stratégiai célkitűzésekhez. Jó, ha átlátja a szervezeti struktúrát és a tehetségmenedzseléssel kapcsolatos rendszereket.

Tudnia kell továbbá, hogy mik a vezető feladatai, felelősségi köre, és milyen elvárásokat támaszt a cég a vezetővel szemben a különböző vezetői szinteken. A különböző vezetői szinteken ugyanis általában mások a vezetői készségekkel és tapasztalatokkal kapcsolatos elvárások, és a személyiségnek is más-más tulajdonságai számítanak előnyösnek.

4. Coaching készségek

A vezetői coachnak számos készséggel is kell rendelkeznie. Ilyenek például a kapcsolatépítés és -fenntartás készsége, amely magában foglalja a bizalommal teli légkör kialakítását, bizalmas információk kezelését, magabiztosságot, visszajelzés kérését saját munkájáról.

Fontos, hogy képes legyen bevonni az érintetteket a coaching folyamatába, és el tudja érni, hogy azok elköteleződjenek a közös munka mellett. Rendelkeznie kell tervezési készséggel, hiszen a coachingfolyamatot meg kell tervezni, és hasznos, ha tudja, hogyan lehet fejlődési tervet készíteni.

A coach feladata a változás és fejlődés facilitálása, ami többek között kérdések feltételét, a vezető nézőpontjának megismerését, reflektálást, a viselkedés megfigyelését és visszajelző dialógust jelent. A coachnak továbbá képesnek kell lennie kiszámíthatatlan helyzetek kezelésére, egyenes kommunikációra bizonyos nehéz helyzetekben vagy a vezető konfrontálására.

5. Eredményorientáltság

A vezetői coaching során meghatározott eredményeket és határidőn belül kell elérni, ami miatt kulcsfontosságú, hogy a coach eredményorientált legyen.

6. Vezetőikészség-értékelésben nagyfokú jártasság

A coachingmunka talán legkészségigényesebb része maga a vezetőikészség-értékelés. Esetenként rendelkezésre állnak értékelőeszközök, például értékelő központ, 360 fokos értékelés, és elegendő, ha a coach ezeket az eszközöket ismeri, és ezek eredményéről a vezetőnek konstruktív visszajelzést tud adni.

Ha azonban ezek nem állnak rendelkezésre, és egyáltalán ahhoz, hogy a vezetői coach akár munka közben is fel tudja mérni, hol tartanak a készségfejlesztés folyamatában, egyéb készségértékelő módszerekben való jártasság szükséges, ilyen például a viselkedésalapú interjútechnika.

7. Releváns pszichológiai tudás

Egy hatékonyan működő vezetői coach rendelkezik a vezetőfejlesztéshez releváns pszichológiai tudással, például tudja, hogyan tanulnak a felnőttek, és milyen működő módszereket érdemes használni a viselkedés hatékony megváltoztatására.

Ismer néhány, a vezetői stílus és személyiség kategorizálását segítő eszközt, az egyéni motivációk típusait.

8. Személyiségbeli jellemzők

A személyiség alábbi tulajdonságai bizonyítottan támogatják a coach eredményességét: érettség, pozitív energia, optimizmus, lelkesedés, figyelem, érdeklődés, érzékenység, empátia, tapintat, nyitottság, rugalmasság, kitartás, önfejlesztésre való igény, hitelesség, etikus magatartás, a magas színvonalú és professzionális munka iránti elkötelezettség.

Ha business coachot keres, akkor ajánlom figyelmébe a Hogyan válasszak business (üzleti) coachot? c. cikkem.

Válasszon engem vezetői coachának, és segítek önnek abban, hogy eredményesen fejlessze vezetői kompetenciáit és másokat inspiráló vezetővé váljon.

Írjon a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu-ra, vagy hívjon a 70 6363 538-as telefonszámon.

Köszönöm, hogy elolvasta írásomat. Ha tetszett, kövesse szakmai tevékenységemet, és ossza meg cikkeimet másokkal is, ha úgy érzi, hogy számukra is hasznos lehet.

Írásaim saját szellemi termékeim, ezért kérem, ha felhasználja, azt a szerzői jog tiszteletben tartásával tegye. Az eredeti tartalommal, a szerző és a forrás megjelölésével idézze, ahogy én is teszem.

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”