Telefon: +36 70 6363 538

Coaching szemléletű vezető

Coaching-szemléletű-vezető-2020Ma már minden vezetői szinten azt várják el a vezetőtől, hogy coaching szemléletű vezetőként aktívan és közvetlenül támogassa mások fejlődését.

Tapasztalatom szerint, mások fejlődésének közvetlen támogatása, más néven a coaching szemléletű vezetés az egyik olyan vezetői kompetencia, amely leginkább fejlesztésre szorul a hazai vezetők többségénél.

Coaching szemléletű vezetőként hogyan alakíthat ki olyan kapcsolatot kollégáival, mely segíti a fejlődésüket?

Például úgy, hogy hiteles, amin azt értem, hogy szavaival és viselkedésével azt fejezi ki, amit gondol és érez. A megfelelő kapcsolat kialakításához elengedhetetlen továbbá, hogy meghallgasson másokat, türelmes legyen, és próbálja megérteni mások viselkedési dinamizmusát.

A fejlődés kihívások és kockázatvállalás nélkül aligha fog megtörténni, amihez viszont bizalommal teli légkört kell kialakítani, például úgy, hogy igyekszik megismerni kollégái céljait, motivációit, készségeit és azt, hogyan látják a munkahelyi történéseket.

Hogyan határozzák meg, hogy miben érdemes fejlődni?

Először is beszéljenek arról, hogy a kolléga mit szeretne elérni a munkájában, mi a fontos számára, és mi motiválja. Egyúttal gondolja át ön is, hogy a cég oldaláról milyen továbblépési lehetőségekre van kilátás, ezekhez milyen felkészültségre van szükség, és mi számít sikeres teljesítménynek a szervezeten belül.

Tekintsék át, mely területeken hangolható össze mindaz, amit a kollégája szeretne, és ami a munkahelyi szervezetének is a legtöbbet adja. Ezt követően hasonlítsák össze a mostani és a mindkettőjük számára kívánatos jövőbeni helyzetet.  Nézzék meg, mekkora a rés a mostani és a kívánt helyzet között, és mekkora erőfeszítésre van szükség az elengedhetetlen felkészültség megszerzéséhez.

Mindezek után határozzanak meg és állítsanak fontossági sorrendbe olyan célokat, melyek tényleg lényegesek, és érdemesek az erőfeszítésekre, majd lépjenek a tettek mezejére, például karrier-, fejlesztési vagy tanulási terv elkészítésével. Ne felejtsék el mérlegelni mind a rövid, mind pedig a hosszú távú szempontokat!

Hogyan támogasson másokat például új tudás, készségek elsajátításában, a meglévők továbbfejlesztésében vagy újfajta módon való alkalmazásában?

Vannak olyan ismeretek, készségek, melyek esettanulmányok feldolgozásával, tapasztalatok megosztásával sajátíthatók el a legkönnyebben, ilyen például az üzletistratégia-alkotás. Más készségek, például a befolyásolás, leginkább tapasztalt emberek megfigyelésével, gyakorlással fejleszthetők.

Számos módja van annak, hogy támogassa kollégái fejlődését coaching szemléletű vezetőként, például a következőképpen:

  • Segítsen másoknak olyan lehetőségeket találni, melyek a fejlődésüket szolgálják, ilyenek például az új kihívást jelentő feladatok, vagy olyan projektekben való részvétel, ahol tapasztaltabb kollégáktól lehet tanulni.
  • Ossza meg tudását és tapasztalatait másokkal.
  • Vezessen végig másokat a készségfejlesztés folyamatán olyan témákban, amelyekben ön erős (amiben szakértőnek számít).
  • Használja ki az adódó alkalmakat, és kezdeményezzen konstruktív visszajelző beszélgetéseket, és adjon egyénre szabott iránymutatást másoknak. Ilyenkor érdemes arra figyelni, hogy a visszajelzést összekösse a fejlődési célokkal.
  • Alakítson ki támogató környezetet azáltal, hogy aktívan ösztönzi a tudás és a tapasztalat megosztását a szervezeten belül.

Kedves Olvasó! Lehet, hogy most úgy gondolja, ez az, amire önnek nincs ideje.

Mások fejlesztésére alkalmas pillanatok azonban az egész nap folyamán adódnak.

Ha megtanul ezekre építeni, akkor coaching szemléletű vezetőként úgy tud majd segítséget nyújtani kollégáinak a fejlődésükben, hogy nem veszít sok időt, és meg tud felelni a munkája mindennapi kihívásainak is.

Válasszon engem vezetői coachának, és segítek önnek abban, hogyan váljon coaching szemléletű vezetővé rövid időn belül.

Kompetencia

Egy adott szakmai feladat sikeres elvégzéséhez nélkülözhetetlen ismeretek, készségek, attitűdök, személyiségvonások összessége. Pl. coaching típusú vezetés, ami olyan elemeket foglal magában, mint pl. hitelességkommunikációs készség, coaching készségekfacilitálás, motiváló munkakörnyezet kialakítása.

Készség

Bizonyos viselkedésformák együttese, melyek kellő számú gyakorlás eredményeképpen beépülnek és állandósulnak. Pl. a kommunikációs készség, mely olyan viselkedésformákból áll, mint pl. érthető önkifejezés, mások figyelmes meghallgatása, feltáró kérdések feltétele.

Köszönöm, hogy elolvasta írásomat. Ha tetszett, kövesse szakmai tevékenységemet, és ossza meg cikkeimet másokkal is, ha úgy érzi, hogy számukra is hasznos lehet.

Írásaim saját szellemi termékeim, ezért kérem, ha felhasználja, azt a szerzői jog tiszteletben tartásával tegye. Az eredeti tartalommal, a szerző és a forrás megjelölésével idézze, ahogy én is teszem.

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”