Telefon: +36 70 6363 538

Coaching szemléletű vezetőA multinacionális cégeknél nemzetközileg megfigyelhető tendencia, hogy már alacsonyabb vezetői szinteken is azt várják el a vezetőtől, hogy coaching szemléletű vezetőként aktívan és közvetlenül támogassa mások fejlődését. Ma már sok helyen ugyanis nem elegendő a teljesítmény évente egyszeri formális értékelése vagy a tréningen való részvétel jóváhagyása.

A vezetőikészség-értékelő központon szerzett tapasztalatom szerint, mások fejlődésének közvetlen támogatása, más néven a coaching szemléletű vezetés az egyik olyan vezetői készség, amely leginkább fejlesztésre szorul a hazai vezetők többségénél. Ezért úgy gondoltam, hasznos lehet, ha összegyűjtök néhány támpontot ahhoz, hogy vezetőként mit tehet mások fejlődéséért.

Hogyan alakíthat ki olyan kapcsolatot kollégáival, mely segíti a fejlődésüket?

Például úgy, hogy hiteles, amin azt értem, hogy szavaival és viselkedésével azt fejezi ki, amit gondol és érez. A megfelelő kapcsolat kialakításához elengedhetetlen továbbá, hogy meghallgasson másokat, türelmes legyen, és próbálja megérteni mások viselkedési dinamizmusát. A fejlődés kihívások és kockázatvállalás nélkül aligha fog megtörténni, amihez viszont bizalommal teli légkört kell kialakítani, például úgy, hogy igyekszik megismerni kollégái céljait, motivációit, készségeit és azt, hogyan látják a munkahelyi történéseket.

Hogyan határozzák meg, hogy miben érdemes fejlődni?

Először is beszéljenek arról, hogy a kolléga mit szeretne elérni a munkájában, mi a fontos számára, és mi motiválja. Egyúttal gondolja át ön is, hogy a cég oldaláról milyen továbblépési lehetőségekre van kilátás, ezekhez milyen felkészültségre van szükség, és mi számít sikeres teljesítménynek a szervezeten belül.

Tekintsék át, mely területeken hangolható össze mindaz, amit a kollégája szeretne, és ami a munkahelyi szervezetének is a legtöbbet adja. Ezt követően hasonlítsák össze a mostani és a mindkettőjük számára kívánatos jövőbeni helyzetet.  Nézzék meg, mekkora a rés a mostani és a kívánt helyzet között, és mekkora erőfeszítésre van szükség az elengedhetetlen felkészültség megszerzéséhez.

Mindezek után határozzanak meg és állítsanak fontossági sorrendbe olyan célokat, melyek tényleg lényegesek, és érdemesek az erőfeszítésekre, majd lépjenek a tettek mezejére, például karrier-, fejlesztési vagy tanulási terv elkészítésével. Ne felejtsék el mérlegelni mind a rövid, mind pedig a hosszú távú szempontokat!

Hogyan támogasson másokat például új tudás, készségek elsajátításában, a meglévők továbbfejlesztésében vagy újfajta módon való alkalmazásában?

Vannak olyan ismeretek, készségek, melyek esettanulmányok feldolgozásával, tapasztalatok megosztásával sajátíthatók el a legkönnyebben, ilyen például az üzletistratégia-alkotás. Más készségek, például a befolyásolás, leginkább tapasztalt emberek megfigyelésével, gyakorlással fejleszthetők.

Számos módja van annak, hogy támogassa kollégái fejlődését coaching szemléletű vezetőként, például a következőképpen:

  • Segítsen másoknak olyan lehetőségeket találni, melyek a fejlődésüket szolgálják, ilyenek például az új kihívást jelentő feladatok, vagy olyan projektekben való részvétel, ahol tapasztaltabb kollégáktól lehet tanulni.
  • Ossza meg tudását és tapasztalatait másokkal.
  • Vezessen végig másokat a készségfejlesztés folyamatán olyan témákban, amelyekben ön erős (amiben szakértőnek számít).
  • Használja ki az adódó alkalmakat, és kezdeményezzen konstruktív visszajelző beszélgetéseket, és adjon egyénre szabott iránymutatást másoknak. Ilyenkor érdemes arra figyelni, hogy a visszajelzést összekösse a fejlődési célokkal.
  • Alakítson ki támogató környezetet azáltal, hogy aktívan ösztönzi a tudás és a tapasztalat megosztását a szervezeten belül.

Kedves Olvasó! Lehet, hogy most úgy gondolja, ez az, amire önnek nincs ideje. Mások fejlesztésére alkalmas pillanatok azonban az egész nap folyamán adódnak, és ha megtanul ezekre építeni, akkor coaching szemléletű vezetőként úgy tud majd segítséget nyújtani kollégáinak a fejlődésükben, hogy nem veszít sok időt, és meg tud felelni a munkája mindennapi kihívásainak is.

Válasszon engem vezetői coachának, és segítek önnek abban, hogyan váljon coaching szemléletű vezetővé rövid időn belül.

Kompetencia

Egy adott szakmai feladat sikeres elvégzéséhez nélkülözhetetlen ismeretek, készségek, attitűdök, személyiségvonások összessége. Pl. csoportvezetői kompetencia, ami olyan elemeket foglal magában, mint pl. a kommunikációs készség, mások motiválása, alkalmazkodás.

Készség

Bizonyos viselkedésformák együttese, melyek kellő számú gyakorlás eredményeképpen beépülnek és állandósulnak. Pl. a kommunikációs készség, mely olyan viselkedésformákból áll, mint pl. érthető önkifejezés, mások figyelmes meghallgatása, feltáró kérdések feltétele.
Kránitz Éva, MBA

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”