Telefon: +36 70 6363 538

Vezetői kompetenciamérés

Tudja, miként vélekednek az ön vezetői kompetenciáiról mások?

Megtudhatja a KOMPET360© 360 fokos vezetői kompetenciamérés eredményeiből, mely alapján nemcsak vezetői önismeretét mélyítheti, de vezetői kompetenciái fejlesztéséhez is támpontot kaphat.

Mi a KOMPET360©?

A KOMPET360© 360 fokos kompetencia teszt egy olyan vezetői kompetenciákat értékelő eljárás, melyben a vezetői kompetenciái felmérése nem kizárólag az önértékelésén, hanem mások visszajelzésén is alapul.

Vezetőként önt minden lehetséges szervezeti irányból értékelik:

 • a felettese/felettesei
 • olyan vezetőtársai, akiknek van rálátásuk az ön vezetői munkájára
 • beosztottai
 • és esetleg az ügyfelei, üzleti partnerei.

Mit érdemes tudni a KOMPET360© 360 fokos vezetői kompetenciamérés használatáról?

A 360 fokos vezetői kompetenciamérésben önt a különböző válaszadói csoportok (3-12 fő/csoport) mintegy 360 fokos kört lefedve értékelik. Az, hogy bizonyos válaszadói csoportok esetén több személy is értékeli, azért előnyös, mert így a válaszadók biztosak lehetnek anonimitásuk megőrzésében.

A 360 fokos vezetői kompetenciamérés kérdőív segítségével történik, és online adatfelvételen alapul. A kérdőív kitöltését részletes útmutató segíti. A vezetőt tetszés szerinti válaszadói csoport értékelheti.

A válaszadói csoportok értékelése csoportonkénti átlagként összegződik és jelenik meg a jelentésben.

A KOMPET360©  vezetői kompetenciamérés egyedi fejlesztésű, így minden paramétere igény szerint testre szabható. A vezetői kompetenciák listája szabadon megválasztható, amihez szakmai segítséget adok.

Amennyiben a cége rendelkezik saját kompetenciarendszerrel, úgy az is használható. A kérdések megválaszolására 5-15 munkanap áll a kitöltők rendelkezésére, az önök igénye szerint.

A kérdések kitöltése kb. 15-20 percet vesz igénybe (72 kérdés esetén).

A KOMPET360© 360 fokos vezetői kompetenciaméréssel mélyítheti a vezetői önismeretét, és támpontokat kaphat vezetői kompetenciái fejlesztéséhez.

Mely vezetői kompetenciák felmérésére van lehetőség?

Az értékelésbe bevont vezetői kompetenciákat a felmérést megelőzően egyeztetjük. Vezetőfejlesztési tanácsadóként az én szerepem, hogy segítsek az ön és a cége eredményessége szempontjából kulcsfontosságú vezetői kompetenciák és viselkedésbeli elvárások megfogalmazásában.

Így a felmérés maximálisan az adott vezetői szerepkörre szabható.

Saját fejlesztésű hagyományos és agilis vezetői kompetencia-tárházzal rendelkezem (készségek, viselkedések, attitűdök, vezetői tulajdonságok listája és részletes leírása), amit több mint tíz év alatt kb. 50 cégnek végzett vezetői kompetenciaértékelő és fejlesztőprogram során fejlesztettem ki.

Hagyományos és agilis vezetői kompetenciák

Felkészült vagyok 118 kulcsfontosságú vezetői kompetencia vizsgálatára.

A teljesség igénye nélkül a vezetői kompetenciák felsorolása: üzleti és stratégiai éleslátás, hatékonyságra törekvés, információmegosztás, kommunikáció, kapcsolatteremtés, tervezőkészség, projektmenedzsment, döntéshozás, munkaszervezés, delegálás, mások együttműködésre ösztönzése, mások motiválása, ügyfél-orientáció, innováció ösztönzése, felelősségvállalás, teljesítményorientáció, befolyásolás, munkaerő kiválasztása, mások fejlődésének támogatása, önfejlesztés.

Egyre több szervezet indul el az agilitás útján. Ha az ön cége is ezek közé tartozik, akkor olyan kompetenciaértékelő kérdőívet állítok össze a legújabb kutatások alapján, amellyel felmérheti, hogy vezetőinek miben kell fejlődniük ahhoz, hogy agilis vezetővé váljanak.

Kérdések

Vezetői szerepenként 14–18 vezetői kompetencia felmérését szoktam javasolni, kompetenciánként négy, azaz összesen 56–72 kérdés vizsgálatát.

A vezetői kompetenciák listájának összeállításában és a vizsgálandó részletek meghatározásában készséggel állok a rendelkezésére. Ezek alapos átgondolását rendkívül fontosnak tartom. Hosszú kompetencia kérdőíveket lehet ugyanis összeállítani olyan kérdésekből, melyek egyáltalán nem hasznosak.

Az értékelés során lehetőség van arra, hogy ön vagy a felettese megjelöli azt a 4–6 prioritást jelentő vezetői kompetenciát, melyet a cégük eredményessége szempontjából kulcsfontosságúnak ítélnek. Így világos képet kaphat arról, hogy mik a kulcsfontosságú kompetenciabeli elvárások önnel szemben.

Mit tartalmaz a 360 fokos vezetői kompetencia teszt-jelentés?

A 360 fokos visszajelzési jelentéséből összetett információkat kaphat, melyek a következők:

1. Értékelt vezetői kompetenciák: Az összes vizsgált vezetői kompetencia felsorolása és meghatározásuk leírása, vagyis hogy konkrétan mit értünk az egyes kompetenciák alatt.
2. Kulcsfontosságú vezetői kompetenciák: A legfontosabbnak tartott 4–6 vezetői kompetencia, melyek meghatározása abban segít, hogy az eredmények értékelésekor világosan lássuk, hogy az erősségek és a fejlesztendő területek mennyire vannak átfedésben a prioritást jelentő kompetenciákkal.
3. Eredmények áttekintése: Grafikusan megjelenítve arról kaphatunk képet, hogy miként látja magát vezetőként, és hogyan látja önt az összes többi válaszadó az egyes kompetenciák mentén. Az itt olvasható információk azt mutatják meg, hogy a saját magáról kialakított kép mennyiben hasonlít a válaszadók észleléséhez.
4. Válaszadói csoportok értékelése: A táblázatból megtudhatjuk, hogy az egyes válaszadói csoportok miként értékelik önt az adott kompetenciák mentén; van-e olyan csoport, mely következetesen gyakrabban vagy ritkábban észlel bizonyos viselkedéseket, attitűdöt vagy személyiségbeli tulajdonságot.
5. Részletes eredmények: A táblázatból részletesen megtudhatjuk, hogy milyen átlagos válaszokat adtak a különböző visszajelzői csoportok. Ez a részletesebb visszajelzés segíthet annak megértésében, hogy ön milyen hatással van másokra, s ezáltal sokkal pontosabban tervezheti meg saját fejlődését.
6. Legmagasabb/legalacsonyabb értékek: Ebben a szakaszban a legmagasabbra és a legalacsonyabbra értékelt vezetői kompetenciák felsorolása található.
7. Megjegyzések: A kompetenciafelmérés során a válaszadók 3–5 nyitott kérdésre válaszolhatnak. A megjegyzések rész ezekre a kérdésekre adott válaszokat tartalmazza pontosan úgy, ahogy a visszajelzők begépelték. A megjegyzések utalhatnak konkrét fejlesztési javaslatokra.
8. Önfejlesztés munkafüzet: Ez a rész opcionálisan igényelhető. Olyan esetben lehet hasznos, ha az értékelést nem követi az információk szakemberrel történő feldolgozása, illetve az értékelést nem követi vezetői coaching.

Kompetenciamérés

Mi a 360 fokos vezetői kompetenciafelmérés haszna?

A fejlődést támogató 360 fokos vezetői kompetenciafelmérés haszna az ön (és a szervezete) számára:

 • megtudhatja azt, hogy a felettesei, vezetőtársai, beosztottjai, üzleti partnerei miként észlelik önt bizonyos vezetői kompetenciák szempontjából;
 • ez az értékelés hogyan viszonyul saját önértékeléséhez;
 • melyek az erősségei és fejlesztendő kompetenciái (és viselkedéses megnyilvánulásai).

Fejlessze a vezetői kompetenciáit 360 fokos visszajelzés alapján!

Mi a VÁLTOZÁS360©?

A 360 fokos vezetői kompetencia tesztet követő 6–9 hónapban visszamérheti a fejlődését a VÁLTOZÁS360© kérdőívvel, ami a fejlődést méri 4–6 tetszőlegesen választott vezetői kompetencia mentén.

Ez az eszköz arra való, hogy visszamérje vele, hogy mások miként látják a fejlődését egy vezetői coachingot vagy tréningprogramot követően.

Miért válassza az általam ajánlott vezetői kompetencia tesztet?

 • Nagy tapasztalattal rendelkezem a vezetői kompetenciamérésben, mivel éveken keresztül vezettem nagyszabású projekteket. A 360 fokos vezetői kompetenciamérés szerves része szinte minden vezetői coachingnak, amit az ügyfeleimnek nyújtok.
 • Tudom, hogy általában mik a vezetői kompetenciabeli elvárások az egyes vezetői szinteken, így a vizsgálandó kompetenciák kiválasztásában olyan szakmai segítséget tudok nyújtani, ami valóban a sikeres vezetői munkát ragadja meg.
 • A vezetői kompetenciák széles tárházával rendelkezem, felkészült vagyok 42 kulcsfontosságú általános és vezetői kompetencia teljes körű vizsgálatára. A vezetői kompetenciák szabadon összeválogathatók, és tartalmukat az önök igényére szabom.
 • A vezetői kompetenciaméréshez szakmailag megalapozott módszert ajánlok (pl. különböző 360 fokos értékelő módszert alkalmazok fejlesztési célból történő értékelés és összehasonlító teljesítményértékelés esetén, ami a magyar tanácsadó cégek zömére sajnos nem jellemző).
 • Gyakorlott vagyok a vezetői kompetenciafejlesztésben is, így képes vagyok megmutatni a vezetőknek, hogyan tudják az értékelés eredményét a saját fejlődésük érdekében hatékonyan felhasználni.
 • A KOMPET360© és a VÁLTOZÁS360© jelentéseinek értelmezése egyszerű. A visszajelző jelentések könnyen áttekinthető táblázatokat és grafikákat tartalmaznak, melyekből a legfontosabb információk azonnal kiszűrhetők.

Amennyiben a KOMPET360© kompetenciamérést követően vezetői coachingra is sor kerül az én vezetésemmel, úgy a fejlesztőprogram eredményességét a program végén díjmentesen visszamérem.

Vállalom teljesen ügyfélre szabott 360 fokos vezetői kompetencia tesztek kidolgozását, felvételét és kiértékelését is. Lehetőség van egyszerűsített kompetenciaértékelő tesztek használatára is, melyekkel gyorsan és költséghatékonyan mérhetik fel munkatársaik felkészültségét.

Keressen, ha a szolgálatára lehetek (tel.: 70 6363 538)!

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”