Telefon: +36 70 6363 538

Agilis-coach-2019Agilis coach, agilis csapat, agilis szervezet. Egyre ismertebb fogalmak és irányzatok a vezetőfejlesztésben. Arra adnak választ és abban segítenek, hogy a mind bizonytalanabb és ezáltal egyre nagyobb kihívásokat állító üzleti környezetben a szervezetek megtalálják a számukra legoptimálisabb utat.

„Az agilitás elsősorban a vállalati kultúra változása. Egy erőteljes elmozdulás az irányító-ellenőrző menedzsmentgyakorlattól az együttműködő, csapatközpontú vállalati környezet kialakítása felé. A szervezet sikeres támogatása ezen a váltáson keresztül megkívánja, hogy agilis gondolkodásmóddal és befolyásolókészséggel rendelkezzünk” – mondja Alan Zucker, aki sok agilis coachcsal dolgozott együtt a Fortune 100 vállalatok átalakításában.

Mit jelent a kifejezés: agilis coach?

Az agilis coach egy olyan agilis módszertant ismerő és coachingkészségekkel rendelkező személy, aki:

  • segít agilis csapatot felállítani,
  • összefogja az agilis módszerek bevezetését a szervezeten belül,
  • támogatja az agilis szervezeti változásokat és átalakítási folyamatokat,
  • mind a munkatársakat, mind a vezetőket ellátja azzal a tudással, eszközökkel és oktatással, amelyek szükségesek a személyes, csapat- és szervezeti szintű agilitáshoz.

Agilis módszereket alkalmazni a szervezet céljainak elérése érdekében, rendkívüli mértékben felgyorsítja az ügyfelek számára történő értékképzés folyamatát. Ugyanakkor ezeket a változásokat elérni és keresztülvinni, nem egyszerű feladat. Jelentős erőfeszítést igényel mind a vezetői réteg, mind a munkatársak részéről.

Infografika: Agilis módszertan

Mi az agilis coach feladata?

Az agilis coach feladata ezt a nehezebb bevezetési időszakot menedzselni. Azaz, felismerni és támogatóan átsegíteni a bevezetési folyamatok „fájdalmas” pontjain a szervezetet, különösen azokon a területeken, ahol megakadást észlelnek.

Az a fő elvárás velük szemben, hogy megbízásuk végeztével olyan agilis csapatot állítsanak fel és bocsássanak a vállalat rendelkezésére, amely kellő ismerettel és elkötelezettséggel képviseli az új, agilis folyamatokat. Mindezt úgy, hogy időt, pénzt és erőforrásokat takarít meg a vállalat számára.

Az agilis coach feladata azonban nem csupán egy agilis csapat felállítása a vállalati szervezeten belül. Az agilitást mint vállalati kultúrát is el kell fogadtatniuk a munkatársakkal, a vezetőkkel és – adott esetben – a tulajdonosokkal egyaránt. Csak így fognak tudni sikert hozni a vállalat egésze számára.

Hogyan lesz valakiből agilis coach?

Többféle karrierút lehetséges. A legelső lépés a felsőfokú végzettség megszerzése azon a területen, amelyre specializálni szeretné magát. Például, szoftverfejlesztés, projektmenedzsment. Amint ez megvan, a következő lépés, hogy megismerjen valamilyen agilis projektmenedzsment módszert, pl. scrum, designgondolkodás.

Scrum-mester: A szoftver-projektmenedzsment területén a Scrum-mester igazából az első lépcső az agilis coachcsá válás útján. Scrum-mesterként elsajátíthatja az agilis szoftverfejlesztés minden csínját-bínját.

Agilis coach: Egy másik karrierút, ha agilis coach szerepben egy személyt, egy folyamatosan együtt dolgozó csapatot vagy egy adott projektre szerveződő csoportot segít, pl. agilis termékfejlesztésben vagy a designgondolkodás facilitálásában.

A facilitálás lényege ebben az esetben az önszerveződés, az erősségek és a kreativitás kibontakoztatásának ösztönzése. Mindehhez legalább alapszinten rendelkeznie kell a tudatos kommunikációhoz és facilitáláshoz szükséges ismeretekkel. Ez a szint tulajdonképpen még nem a professzionális coaching szintje, de egy szükséges alap a sikeres agilis coachcsá váláshoz.

Az agilis coach több agilisan működő csapat munkájának összefogásában is közreműködhet, biztosítva azokat a belső és külső erőforrásokat, melyek szükségesek az agilis folyamatokhoz.

Szervezeti agilis coach: A legmagasabb szint, ahol az agilitás elmélyült tudása szükséges, továbbá a szervezetfejlesztésnek, a változások kezelésének és a vállalati kultúra ismeretének alapos ismerete is elengedhetetlen követelmény.

Hogyan vesznek részt az agilis coachok egy szervezet munkájában?

Természetesen nincs egy egységes forgatókönyv, amely alapján a vállalatok az agilis változásokat bevezethetnék. Ahány vállalat, annyi vállalati kultúra, más-más munkahelyi környezet és speciális igény.

Van, ahol inkább coachinggyakorlatra, van, ahol inkább vezetői tapasztalatra van szükség ahhoz, hogy a változásokat sikeresen bevezessék. Abban az esetben, ha egy vállalat már túl van a kezdeti lépéseken, elégséges lehet néhány konzultáció az éppen felmerülő kihívások kezelésére.

Ez elsősorban a szervezet nagyságától függ. Nagyobb vállalatok legtöbbször állandó munkatársként alkalmaznak egy-egy agilis coachot. A feladata, hogy hosszú távon átlássa és összefogja a szükséges folyamatokat és a csapatok munkáját.

Közepes vagy kisebb cégek esetében sokkal hatékonyabb lehet megbízási szerződéssel alkalmazni egy agilis coachot egy-egy konkrét feladatra. Amikor a tervezett változás, váltás sikeresen bevezetésre került, a megbízásuk is véget ér.

Milyen a jó agilis coach?

Az agilis coach egyik legfőbb erőssége a kommunikációs készség. Egy másik tulajdonsága a kiemelkedő facilitáló készség. Értenie kell az „emberek nyelvén”, mert a munkája során szorosan együtt kell dolgoznia a szervezet legkülönbözőbb szintjein elhelyezkedő munkatársakkal, egészen a legfelső vezetésig.

Emellett ahhoz is értenie kell, hogyan nyerje meg a munkatársakat az agilis vállalati kultúra elsajátítására. Sok esetben igen erős az ellenállás bármiféle változással szemben.

A vezetők részéről például azért, mert teljesen felborítja a jól megszokott irányítási és ellenőrzési rendszereiket. Őket tehát meg kell tanítani más szemmel látni, azaz megmutatni, hogy mi a végső célja a változásnak, ami a szervezet jövője szempontjából a legmegfelelőbb.

Miközben az agilis csapat tagjait arra kell megtanítani, hogyan legyenek önállók és felelősségteljesek.

Összefoglalva tehát, egy agilis coachnak képesnek kell lennie:

  • kidolgozni az agilis folyamatokhoz szükséges követelményeket és eljárásokat
  • agilis módszereket hatékonyan integrálni a szervezetbe
  • támogatást nyújtani az agilis eszközök használatához
  • képezni és irányba állítani az agilis csapat vagy projekt tagjait
  • adott esetben agilis csapatot, projektet irányítani a váltás során.

Válasszon engem agilis coachának, és segítek önnek olyan kompetenciákra szert tenni, amellyel magabiztosan támogathatja az agilis átalakulást.

Köszönöm, hogy elolvasta írásomat. Ha tetszett, kövesse szakmai tevékenységem, és ossza meg cikkeimet másokkal is, ha úgy érzi, hogy számukra is hasznos lehet.

Cikkeimet vezetők számára készítem abból a célból, hogy tudatosabb vezetővé váljanak és segíteni tudják a munkatársaikat abban, hogy azok célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban.

Amennyiben ön az oldalamról gyűjt anyagot a saját cikkéhez, szeretném felhívni a figyelmét a szellemi tulajdon tiszteletben tartására. Kérem, amennyiben a cikkeimből írja a sajátját, úgy a szerzői jog tiszteletben tartásával tegye, és tüntesse fel a forrást: vezetofejlesztes.hu

„Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban. ”